Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Carnisse-Zuiderpark (formeel)

Formele openbare bijeenkomst Wijkraad Carnisse Zuidplein Zuiderpark

dinsdag 29 augustus 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Theater Zuidplein - Zaal Z - Gooilandsesingel

Voorzitter
Victor Visser
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 29 augustus 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedcharlois@rotterdam.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Geen besluit.

  Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
  De gehele wijkraad is aanwezig inclusief de wijkraadcoördinator. 
  Er zijn 10 bewoners aanwezig.

 2. 1.a

  Besluit

  Geen besluit.

  Bewoonster Priscilla gaat verhuizen. en sluit vanavond voor het laatst als bewoonster van Carnisse bij de vergadering aan. De wijkraad wil haar een bloemetje overhandigen voor haar mooie en enthousiaste inzet in en voor de wijk de afgelopen jaren.

 3. 1.b

  Besluit

  Geen besluit.

  Naar aanleiding van het indienen van een bewonersinitiatief wil de wijkraad nog een aantal mensen in het zonnetje zetten en een bloemetje aanbieden voor hun inzet voor de wijk.

 4. 2

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld.

 5. 3

  Besluiten

  3a. Besloten wordt dat als meneer rond 4 oktober terug is dat er contact gelegd wordt om in gesprek te gaan met de voorzitter van de wijkraad.
  Ook zal er uitgezocht worden door de wijkraad wat er met de belofte is gedaan rondom het verstrekken van poepzakjes en de honden uitlaatplekken. Victor en Leon zullen dit opnemen met de wijkmanager.

  3a. Phillipe Lavoipierre een bewoner van Carnisse heeft een brief opgesteld en deze wordt voorgelezen door een buurvrouw. Hierin spreekt hij zijn zorgen uit over de hondenpoep en het afval in de wijk. Hij geeft aan zelf heel veel te organiseren zoals de grote Carnisse schoonmaakdag. Hij schaamt zich voor familie die op bezoek komt en  al deze narigheid ziet. Als we geen aandacht blijven geven dan gaat het niet goedkomen. wens is meer toezicht en handhaving die kunnen bekeuren op slecht gedrag zoals mensen die hun hondenpoep niet pruimen of naast plaatsen bij container, ook wil hij een beter samenwerking met de gemeente voor een oplossing van bijvoorbeeld gedragsverandering. Er wonen heel veel kleine kinderen in de wijk en meneer maakt zich zorgen om de volksgezondheid. Wijkraad geeft aan alles in 1 keer oplossen is niet reëel maar beginnen bij 1 plek bijvoorbeeld d de Lepelaar singel zou bespreekbaar zijn. Wijkraad herkend de problemen en geeft aan dat ze er boven op zitten samen met de gemeente.

  3b. Besloten wordt dat Leon en Gemma van de wijkraad contact opnemen met de bewoners en hierover verder samen in gesprek gaan over de mogelijkheden.

  3b. Bewoners van het Zuiderpark geven aan dat er hard gereden wordt bij hun voor de deur. Huftergedrag van bewoners zelf. Zij geven aan dat zij elkaar onderling er wel op aanspreken maar dat bevordert de sfeer niet. Vraag is ook of er gekeken kan worden naar een speelplek voor de kinderen. Er is plek zat op de grasveldjes aan de Tulastraat. En de bewoners hebben veel last van muggen stank en ratten door het moeras wat er is aangelegd.

 6. 4
  Ter besluitvorming:
 7. 4.a

  Besluit

  De besluitenlijst van 20 juni 2023 wordt vastgesteld en kan er ondertekening in het dossier.

 8. 4.b

  Besluit

  De wijkraad besluit unaniem dat Jim Jongen als Content Creator voor de facebook en instagram pagina van de wijkraad aan de slag kan. Hij zal 2 uur per week de socials gaan vullen met input van de wijkraadsleden. Zij mailen dit naar de wijkraad coördinator en die zorgt dat dit bij hem terechtkomt voor plaatsing van de artikelen. Minimaal twee per week tot eind december. Daarna evaluatie. Vergoeding zal plaatsvinden in de vorm van cadeaubonnen.

 9. 5
  Ter bespreking:
 10. 5.a

  Besluit

  Besloten wordt na akkoord van de volledige wijkraad dat dit als een officieel ongevraagd advies de routing in kan. Willeke zorgt voor de afhandeling.

  Er is veel participatie geweest.

 11. 5.b

  Besluit

  Besloten wordt dat de wijkraad op 3 oktober 2023 bijgepraat wordt voorafgaand aan de bewonersbijeenkomst die eind oktober gehouden zal worden.

 12. 5.c

  Besluit

  Voor het jaaractieplan van 2024 zal nieuwe input opgehaald moeten worden. Besloten wordt aan te haken bij de speeltuin bijeenkomst van 21 oktober aanstaande en bij de bewonersbijeenkomst eind oktober van Hart van Zuid.
  Victor zal contact opnemen met Maarten van de speeltuin en Willeke komt met een participatieplan om te gebruiken. Dit doet zij samen met Victor.

 13. 6
  Ter informatie:
 14. 6.a

  Besluit

  Geen besluit.

 15. 6.b

  Besluit

  Geen Besluit.

 16. 7

  Besluiten

  7a. Geen besluit.

  7a. Priscilla geeft aan dat zij zich stoort aan de fietsen die niet in de stalling worden gezet op het Zuidplein. Zij staan wild geparkeerd of tegen een boom. Waarom doet Handhaving hier niets aan.
  Maljaerd geeft aan dat er in het Jaaractieplan gevraagd wordt voor meer Toezicht en handhaving omdat de capaciteit laag is en de vraag hoog. Maar als je kijkt naar het fiets probleem van 3 maanden geleden nu zien we zeker verbetering. Alleen zijn we er nog niet.
  ook geeft zij aan dat er gemeld wordt door bewoners dat er vuil opgehaald moet worden alleen blijft dit staan.
  Wijkraad geeft aan een extra melding te doen via de Meld R app. dan komt het meestal goed.

  7b. Geen besluit.

  7b. Gemma geeft aan nog bezig te zijn op alle vlakken rondom het parkeren bij de tuinhuizen. Zij blijft hier scherp op.

  7c. geen belsuit.

  7c. Leon geeft aan samen met de betrokken ambtenaar op zoek te zijn naar een datum voor een vervolgoverleg rondom de buslijn 44.

  7d. Geen besluit.

  7d. Kanja is benaderd oor 2 studenten om in gesprek te gaan tegen racisme. hij stelt het voor in de wijkraad en hij gaat dit gesprek aan met medeweten van de wijkraad. Wel wordt de wijkraad gevraagd de uitnodiging ook even tot zich te nemen en naar Kanja te reageren.

  7e.

  7e. Karima wil als wijkraadslid een mededeling doen over haar frustratie en angst rondom de veiligheid aan de Carnisse Singel ter hoogte van de kerk. Zij woont daar en voelt zich alles behalve veilig. Het dakloze probleem loopt uit de hand en de drugsdealers zijn dag en nacht actief en handelen in het openbaar. Zij durft nauwelijks haar woning nog te betreden. Het is rondom deze plek vuil luidruchtig en niet meer fijn om te wonen. Zij overweegt te verhuizen maar dat is ook niet zomaar gedaan.
  ook het vuil is verschrikkelijk ondanks de verhoogde freguwntie om de bakken te legen. Het verveledende is dat er bakken leeggetorkken woerden voor statiegeld flessen en blikjeds en alles ernaast gegooid wordt.

  7f. Geen besluit.

  7f. Maljaerd meld graag dat Fatima Addou per 1 september als wijknetwerker Zuidplein, Zuiderpark aan de slag gaar voor 30 uur per week.
  En ook dat er op 22 september 2023 een cultureel evenement plaatsvindt van 14.00 uur tot 23.00 uur in samenwerking met het productiehuis Flow. locatie check ik nog even.

 17. 8

  Besluit

  Geen Besluit.

  De voorzitter sluit de agenda en bedankt iedereen voor de aanweizgheid.