Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Carnisse-Zuidplein-Zuiderpark (formeel)

Formele openbare bijeenkomst Wijkraad Carnisse Zuidplein Zuiderpark

dinsdag 19 december 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Informatiecentrum Hart van Zuid, Sallandweg 101, 3083 BC Rotterdam

Voorzitter
Victor Visser
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 19 december 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedcharlois@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Voorzitter heet iedereen welkom.

 2. 2

  Besluit

  Agenda wordt vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  Bewoner Wout van Leeuwen  signaleerde dat op meerdere locaties op wegen/straten, zoals op de Strevelsweg, bij langduriger regenval langer/langduriger water op de weg blijft staan (grote plasvorming) en dat dit naar zijn mening/waarneming tot verkeersgevaarlijke situaties leidt. Wijkraad geeft aan dat dit gemeld kan worden via de MeldR-app.

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.b

  Besluit

  Wijkraad besluit formeel dat aanvraag 23-1887 Activiteitenprogramma Van Swietenhof ten bedrage van € 4.850,- akkoord is


  Wijkmanager informeert WRCZZ over de afhandeling van aanvraag 23-1749 Gouwe (Kl)ouwe, Circulaire Werkplaats Carnisse ten bedrage van € 6.500,-. Inhoudelijk was deze aanvraag niet geheel verenigbaar met het kader Bewonersinitiatieven. Aangezien het een voor de wijk goed initiatief is, is de aanvraag afgehandeld middels een bijdrage bewonersinitiatief van € 2.500 en een bijdrage uit het wijkmanagersbudget CZZ 2024 van € 4.000,-. Door deze wijze van afhandelen was het niet (meer) nodig om deze aanvraag ter advies voor te leggen aan de WRCZZ.

 6. 4.c

  Besluit

  Wordt aangenomen. De wijkraad draagt 3000 euro bij aan het vrijwilligersdiner op 19 januari 2024. Ook met vrijwilligers vanuit het Zuidplein en Carnisse.

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.a

  Besluit

  De wijkraad steunt het huidige plan. De wijkraad initieert een bewonersavond hierover op 17 januari 2024.

 9. 5.b

  Besluit

  • Wijkmanager informeert WRCZZ over de verwerking van de input bijeenkomst Schoon-heel-veilig 21 november jl. in het concept JaarActiePlan CZZ 2024. Vrijwel alle toen ingebrachte aandachtspunten waren reeds onderdeel van het begin november jl. aan de WRCZZ toegezonden concept JaarActiePlan CZZ 2024. Hij stuurt WRCZZ een overzicht verwerking input bijeenkomst Schoon-heel-veilig 21 november jl. in het concept JaarActiePlan CZZ 2024. Wijkmanager informeert WRCZZ ook over de invulling van de in het JaarActiePlan CZZ 2023 voor het Zuidpleingebied gevraagde extra inzet Toezicht en Handhaving. Wijkraad CZZ is voornemens om ongevraagd te adviseren over over inzet Toezicht en Handhaving in CZZ; wijkmanager zegt toe de WRCZZ hierbij te ondersteunen.
 10. 5.c

  Besluit

  De wijkraad (in name van Victor) stuurt een reactie naar de bewoner maar kan hier verder niet op ingaan.

 11. 5.d

  Besluit

  Op 09-01-2024 komt de horecagebiedsadviseur de wijkraad bijpraten over het de komende maanden op te stellen Horecagebiedsplan Charlois 2024-2027, met name over het participatieproces.

 12. 5.e

  Besluit

  Leon schrijft het wijkverslag (eventueel samen met Nova).

 13. 6
  Rondvraag
 14. 7

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering.