Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Beverwaard (formeel)

GEANNULEERD IVM ONTBREKEN QUORUM

maandag 10 oktober 2022

19:30 - 21:30
Locatie

IJsselburgh, Schinnenbaan 130

Voorzitter
Broer

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Inspreekrecht bewoners - dd 4/10 nog geen bewoners aangemeld
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a
  Vaststellen besluitenlijst d.d. 12 september 2022
 6. 4.b

  de wijkraad is gevraagd om een advies te geven over het evenementenbeleid van Rotterdam. dd 5 oktober is er een online bijeenkomst over dit onderwerp. Zie in de brief voor een aantal specifieke vragen, waarvan een aantal ook relevant zijn voor Beverwaard. Ik attendeer de wijkraad in het bijzonder op het (complexe) aanvragen van vergunningen en kosten die hiermee gemoeid zijn.

 7. 5.a

  de Veldacademie leidt deze workshop over identiteit van de wijken die eerder is uitgesteld.

 8. 5.b

  In de vorige informele wijkraad is er ingestemd met het voorstel om een participatiemuur te maken met thema's en subonderwerpen. In november wordt deze op verschillende locaties opgesteld om bewoners te vragen welke thema's en onderwerpen zij belangrijk vinden en uit te nodigen hun stickers te plakken bij deze onderwerpen. Inmiddels heeft een werkgroepje deze thema's en onderwerpen uitgewerkt en gedeeld met de wijkraad. Het idee is dat het proces begeleid wordt door zeewaardig die ook de wijkraadsleden inhoudelijk zullen bijstaan. Op deze manier heeft de wijkraad de handen vrij om met bewoners in gesprek te gaan, de thema's te prioriteren en de teksten aan te leveren voor het wijkakkoord.

  De wijkraad betaalt de muur en daarnaast is er nog budget voor like je wijk (offerte via Aad), een huis aan huis nieuwsbrief, een flyer en een in huis presentatie.
  het werk van Zeewaardig komt uit het budget van de wijkmanager (Bert).

 9. 6
  Ter informatie: vertrek Bert van Duuren als wijkmanager
 10. 7

  terugkoppeling bijeenkomsten:
  aanstaande wijkoverstijgende overleggen:
  1 of 3 november: uitvoeringsplan horeca (zie weekpost)
  inspreken gemeenteraad op 19 oktober?

 11. 8
  Sluiting