Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Beverwaard (formeel)

maandag 15 augustus 2022

19:30 - 21:30

Locatie
IJsselburgh, Schinnenbaan 130
Voorzitter
Broer
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 8 augustus 2022 12.00 uur per mail doorgeven via r.brons1@rotterdam.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. - meedelen dat er geen (ongevraagde) adviezen meer openstaan vanuit vorige periode

  Gehonoreerde bewonersinitiatieven:
  1.Kidsclub ( dieren, educatie en glittertatoo) in het Schinnenbaanpark laatste keer nog op woensdag 17 augustus 11.00-15.00 uur
  2. Circus Lori Zondag 21 augustus in het Schinnenbaanpark 14.00-18.00 uur
  3. Kinderkoor Beverwaard in huis van de wijk Focus elke dinsdag 16.00-17.00 uur, start 30 augustus en eind concert in december datum notk
  4. Empowerment dames 12,19,26 sept en 3 en 10 okt in huis van de wijk Focus 09.30-12.30 uur
  5. Wijkfeest zaterdag 24 september in het Schinnenbaanpark overdag, info bij Aad
  6. Kerstoptocht zaterdag 17 December 18.00-21.00 uur, straten van Beverwaard en meer
  7. Kerstfeest ouderen op woensdag 21 December van 18.00-22.00 uur

 2. er is een herverdeling voorstel met betrekking tot de bewonersinitiatieven. Elke wijkraad wordt hierover om advies gevraagd.
  Voor de wijk Beverwaard betekent dit dat het restant van de eerste stemronde wordt overgeheveld naar het budget voor initiatieven onder 2500 euro.
  Het verzoek aan de wijkraad is om in te stemmen met deze overheveling en tevens in te stemmen met de overheveling van een eventueel restant van het budget voor de tweede stemronde naar het budget voor initiatieven onder 2500 euro.

 3. met wijkmanager Bert van Duuren gaat de wijkraad in gesprek over de te stappen zetten voor het wijkakkoord. Deze sessie is vooral bedoeld om de thema's en werkwijzen vast te stellen zodat gestart kan worden met het ophalen vanuit de wijk.
  Een speciale rol is er voor de buitenruimte, specifiek Schinnenbaanpark

  en de onderverdeling die eerder is vastgesteld:
  - veilig -  Aad, Latoya
  - vuil op straat, openbare ruimte - Resul?
  - jongeren zowel vanuit ontwikkelperspectief als vanuit overlast - Engracia, Marja
  - armoede, welzijn perspectieven voor mensen gebukt onder armoede - Leonard
  - ouderen - Aad, Marja
  - mobiliteit incusief ov wijkoverstijgend - Resul
  Elk wijkraadslid wordt gevraagd op welke wijze hij/zij bewoners wil betrekken, zodat Bert/Rita een najaarskalender kunnen maken op basis van de wensen.
  NB: je hoeft niet alles zelf te doen, je kunt ook onderwerpen beleggen bij partners zoals SOL
  NB2: de memo overschie is toegevoegd om een idee te krijgen van de planning die wijkraden kunnen maken