Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Beverwaard (formeel)

dinsdag 10 mei 2022

19:30 - 21:30
Locatie

IJsselburgh, Schinnenbaan 130

Voorzitter
Broer
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 10 mei 2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedijsselmonde@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

 3. 3

 4. 4

  In Beverwaard vormen bewoners, ondernemers, gemeente, woningcorporaties, politie en wijkorganisaties een diverse club van Rotterdammers die aan de slag gaan met “MAAK JE WIJK, fijn en veilig”. Dit doen ze door eerst te onderzoeken waar de buikpijn en de kracht van de wijk zit. Op basis daarvan gaan ze interventies/acties bedenken, veelvuldig testen en uitvoeren de komende jaren.
  Op 18 mei (vanaf 10.30 uur) zijn bewoners uitgenodigd om voor de caravan in het winkelcentrum en andere plekken in de wijk met ons in gesprek te gaan. Ook zal er een springkussen aanwezig zijn voor de kinderen. Verder organiseren we diverse groepsgesprekken in de maanden april en mei. Hogeschool InHolland verzamelt de gesprekken en gaat ze analyseren. De uitkomsten koppelen we terug en kunnen ook meegenomen worden in de wijkakkoorden.
  Berna Kousemaker, projectleider subjectieve veiligheid geeft een toelichting en zoekt mensen die willen interviewen op 18 mei

 5. 5

  Ter kennisname, zie bijlage
  Overigens heeft de vorige gebiedscommissie budget gereserveerd voor energieboxen. Beverwaard bewoners komen hier ook voor in aanmerking

 6. 6

  Zie bijlage voor de verdeling per wijkraad

 7. 7

  De gebiedscommissie heeft overdrachtsdossiers gemaakt voor de nieuwe wijkraden. Deze moeten naar de wijkraadsleden overgedragen worden.

 8. 8

  14 mei richt zich op welke opgaven spelen in de Beverwaard in de komende jaren en hoe kan de wijkraad zorgen voor de inbreng van bewoners. Dat doen we door middel van een wijkwandeling en een aantal opdrachten. Voor het onderdeel 14 mei is het programma als volgt:
  Programma onder voorbehoud
  14 mei
  Start 9.00 uur - 9.30 uur: ontvangst met koffie in De IJsselburg
  10.00 uur: start wijkwandeling.
  12.30 uur lunch in De IJsselburgh
  13.30 – 15.00 uur: participatie sessie: wat betekent het en hoe wil je je gaan inzetten?

 9. 9
  Ontwikkelen huisstijl wijkraad Beverwaard
 10. 10
  Rondvraag
 11. 11