Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Beverwaard (formeel)

maandag 13 juni 2022

19:30 - 21:30

Locatie
IJsselburgh, Schinnenbaan 130
Voorzitter
Broer
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 13 juni 2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedijsselmonde@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. Besluit

  conform agenda

  niet aanwezig: Ash Matura (zk)

 2. Besluit

  aldus vastgesteld

 3. Besluit

  1 meneer Spruit spreekt in over overlast door deelscooters
  2 meneer en mevrouw Jansen spreken in over zwerfvuil bij containers Vlieringenstraat, achter de Lidk. Iedereen dumpt daar zijn afval, ook lokale ondernemers

  bij 1: actie: dropzones beleid, uitzetten bij gemeente
  bij 2: actie: afval opnemen in het wijkakoord

 4. Besluit

  aldus vastgesteld

  de situatie sloot bij IJsselburgh is nog niet opgelost, blijft op actielijst staan

 5. Er moet een nieuwe bijenkomst worden gepland voor de bespreking van Panorama Lokaal, omdat de geplande bijeenkomst vervangen is door kennismaking met SOL op 27 juni. Ik voeg de stukken alvast aan de agenda toe.

  Besluit

  wordt in september geagendeerd

 6. Ik heb een praatstuk gemaakt waarin de thema's zijn benoemd die in de afgelopen bijeenkomst meerdere malen zijn benoemd. Laten we kijken of we een stap verder kunnen komen en bedenken hoe we de komende maanden verder gaan werken

  Besluiten

  de wijjkraad besluit de volgende thema's op te willen nemen voor wijkakkoord:
  - veilig -  Aad, Latoya
  - vuil op straat, openbare ruimte - Resul?
  - jongeren zowel vanuit ontwikkelperspectief als vanuit overlast - Engracia, Marja
  - armoede, welzijn perspectieven voor mensen gebukt onder armoede - Leonard
  - ouderen - Aad, Marja
  - mobiliteit incusief ov wijkoverstijgend - Resul

  de wijkraad besluit tot het instellen van werkgroep communicatie: Resul, Marja, Aad en Rita als optioneel

 7. Besluiten

  25/7 gaat door, eventueel voor uitwerkingen zomeracties
  15/8 gaat door, geagendeerd wordt oa activiteiten kalender

  overdrachtsdossiers mailen aan Marja

 8. Besluit