Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Agniesebuurt-Provenierswijk (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Agniesebuurt/Provenierswijk

woensdag 17 mei 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Bundelinc, Vijverhofstraat 116

Voorzitter
Klaas van der Burg
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 17-5-2023 12.00 uur per mail doorgeven aan de wijkraadscoördinator Paul Hulsebosch e-mailadres ppt.hulsebosch@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig:
  Klaas van der Burg (voorzitter)
  Ingeborg Absil
  Lucas van Zuijlen


  Afwezig:
  Barend van de Donk


  Te gast:
  Bartjan Zilverberg (Gebiedscoördinator Stadsbeheer)
  Okach Bouchtaoui (wijkmanager)
  Paul Hulsebosch (wijkraadcoördinator)

  Besluiten

  Voorzitter Klaas van der Burg beëidigd Gabriel de Athayde tot lid van wijkraad Agniesebuurt-Provenierswijk.

  Voorzitter Klaas van der Burg beëidigd Steven Spanjersberg tot lid van wijkraad Agniesebuurt-Provenierswijk.

 2. 2

  Besluit

  Agenda vastgesteld. Inspreekbeurt Miranda van den Broek wordt gecombineerd met agendapunt 5.a.

 3. 3

  •  Marjan van Hoorn

  Bewoonster geeft aan dat er steeds meer dakopbouw plaatsvindt in Provenierswijk. Bewoonster vraagt wijkraad hoe bewoners na kunnen gaan of er een vergunning is afgegeven voor dergelijke dakopbouw (dat kan via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/uitgebreidzoeken).
  Bewoonster vraagt wijkraad waar bewoners bezwaar kunnen maken tegen dergelijke dakopbouw (mogelijkheid tot bezwaar staat bij de vergunning vermeld).
  Wijkraad zegt toe aan te dringen op schouw met afdeling Stadsontwikkeling.

  • Miranda van den Broek

  Bewoonster stelt dat de resultaten van de verkeerstelling rond blackspot rechtsafslag Schieweg-Walenburgerweg die gemeente heeft uitgevoerd niet overeenkomen met de verkeerstelling die zij zelf heeft uitgevoerd.
  Bewoonster stelt dat ze geen antwoord heeft ontvangen op mails aan gemeente en wijkraad.
  Bewoonster stelt dat de wijkraad heeft toegezegd met bewoners te overleggen of er een nieuwe nulmeting plaats zou moeten vinden.

  • Bewoner meldt dat er vuilcontainers zijn weggehaald op Statenpad en vraagt of er ondergrondse vuilcontainers teruggeplaatst kunnen worden. Bewoners meldt containeradoptant te willen worden als de containers terugkeren.

  Besluit

  Wijkraad zegt toe binnen drie weken in gesprek te gaan met bewoonster Miranda van den Broek over correspondentie tussen bewoonster en wijkraad en bewoonster en gemeente over blackspot rechtsafslag Schieweg-Walenburgerweg.

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Besluit

  Vastgesteld conform

 6. 5
  Ter bespreking:
 7. 5.a

  Punt besproken bij agendapunt 3. Inspreekrecht bewoners.

 8. 5.b

  Ingeborg Absil leidt in, Okach Bouchtaoui en Bartjan Zilverberg geven presentatie (zie bijlage).

  • Zilverberg: gemeente start met 'integrale aanpak naastplaatsingen' waar nieuw team voor wordt opgezet. Sterven is om elke container elke dag te controleren. Extra personeel wordt gezocht om dit mogelijk te maken. Medewerkers van dit team mogen bekeuren.

  • Zilverberg: er komen extra prullenbakken op Vijverhofstraat (rond zomer), Spoorsingel (voor eind 2023). Extra bakken Proveniersstraat wordt bekeken.

  • Zilverberg: aanpak trottoir Walenburgerweg tussen Baljuwplein en Spoorsingel volgt nog dit jaar.

  • 17 juni wijkfeest op Spoorsingel. Stadsbeheer en wijkraad zijn aanwezig

  • 21 juni pop-up milieupark. Stadsbeheer en wijkraad zijn aanwezig.


  Vragen:

  • Staat vuilophaling bij Emmahuis op de radar?
  • Kunnen er prullenbakken komen speciaal voor blikjes?
  • Bij schouw was er aandacht voor kapot gereden gras Spoorsingel. Gras wordt gerepareerd. Bewoners geven aan dat oorzaak ligt bij parkerende pakketbezorgers en vragen of er hek/paaltjes geplaatst kunnen worden om parkeren onmogelijk te maken.
  • Kan er een fietsvlonder komen op Spoorsingel? Bouchtaoui: actie loopt.

 9. 6
  Rondvraag
 10. 7
  Sluiting