Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Agniesebuurt-Provenierswijk (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Agniesebuurt/Provenierswijk

woensdag 13 december 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Theater 't Kapelletje, Van der Sluysstraat 176

Voorzitter
Klaas van der Burg
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 13-12-2023 12.00 uur per mail doorgeven aan de wijkraadscoördinator Paul Hulsebosch e-mailadres ppt.hulsebosch@rotterdam.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig:
  Klaas van der Burg (voorzitter)
  Ingeborg Absil
  Steven Spanjersberg
  Darmilen Ersilia  Afwezig:
  Barend van de Donk
  Lucas van Zuijlen  Ook aanwezig: Paul Hulsebosch (wijkraadcoördinator)


  Aantal bezoekers: 15

 2. 2

  Besluit

  Vastgesteld conform

 3. 3

  Esther Poos (directie basisschool De Provenier) over een veilige oversteekplek over de Spoorsingel voor de kinderen van de school.
  Verkeersveiligheid Spoorsingel. School maakt zich zorgen. Op 5 december ludieke actie rond aankomst Sint. Uitrolbaar zebrapad neergelegd. Spoorsingel fungeert als doorgaande weg en niet meer enkel voor bestemmingsverkeer. Kinderen kunnen verkeer moeilijk inschatten. Speelt met name aan de westzijde van de Spoorsingel. School wil zebrapad, maar hoort dat dit niet kan omdat het al een 30km-weg is.


  School heeft al contact gehad met gemeente, maar tot nu toe zonder resultaat. Wijkraad vraagt met wie.
  Wijkraad zegt toe hierover met de gemeente in gesprek te gaan.

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Ingebrog Absil: wilt u meer informatie over de besproken bewonersinitiatieven, spreek ons dan na afloop aan.

  Besluit

  Vastgesteld conform

 6. 4.b

  Zaterdag 10 december in Brew Pub Agniesebuurt
  Aangevraagd: € 2250,-

  Besluit

  Wijkraad honoreert aanvraag Noorderdicht

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.a

  Wijkraad ligt toe wat de hoofdpunten zijn uit het door hen en gemeente opgesteld jaaractieplan voor 2024.
  Op vlak van werk & inkomen, schoon, heel en (verkeers)veilig, fietsparkeren, duurzaamheid en groen.


  Bewoners geven aan dat er veel zwerffietsen staan in de Provenierswijk.


  Wijkraad geeft aan de wens tot een zebrapad op Spoorsingel toe te willen voegen aan jaaractieplan. Liefst met knipperbol of attentielicht.

 9. 6
  Ter informatie:
 10. 6.a

  Drie nieuwe initiatieven worden toegelicht door de aanvragers.
  1. Aanvraag 'sociale activiteiten 2024' - toelichting Magleen Smouter
  Aanvraag al eerdere jaren ingediend. Elk jaar € 2500,- aangevraagd, zo ook dit jaar. Initiatiefneemster ligt toe welke activiteiten er gedurende 2024 gepland zijn (zie aanvraag). Activiteiten vooral gericht op oudere wijkbewoners. Onder andere hulp voor ouderen achter de voordeur (zoals bij computers, telefoons, verwarming). Op 22 december kerstbrunch in de Heulbrug, vanaf 11:30 uur.


  2. Aanvraag 'Koken met de buurt' op 31 december - toelichting S. Bouzian
  Groep Marokkaanse vaders die steevast rond de jaarwisseling activiteiten organiseren voor de buurt, ook om te zorgen dat de avond rustig verloopt.


  3. Aanvraag 'avontuurlijk meedoen in de wijk'- toelichting Zohra Zaidi
  Voor allochtone vrouwen. Stimuleren om de taal te leren en daarmee vertrouwen op te bouwen om zelfstandig activiteiten te ondernemen, zoals bijvoorbeeld een doktersbezoek of apotheekbezoek. Er staan 19 bijeenkomsten gepland.
  Vraag wijkraad: hoe werven jullie de deelnemende dames? Vooral via mond-op-mondreclame.
  Vraag wijkraad: hoeveel vrouwen bereik je? Tot nu toe zijn er acht deelnemende vrouwen, meer worden er geworven.


  Wijkraad zegt toe alle drie de initiatiefnemers binnen een week een besluit mede te delen.

 11. 6.b

  Wijkraad ligt de terugkoppeling toe die de gemeente gaf op de inbreng wijkraad voor het verkeerscirculatieplan dat de gemeente in opdracht van wethouder Karremans opstelt. Zie bijlage.

 12. 7

  Bewoonster: speeltoestellen in de Heultuin komen niet meer dit jaar, maar begin 2024.
  Wijkraad: Bijeenkomst 'Rotterdam doet mee' in De Banier was zeer geslaagd.
  Wijkraad: donderdag 14 december, 16:30 uur is er een inloopavond over opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen aan de Walenburgerweg.

 13. 8

  Geen vragen

 14. 9

  Voorzitter sluit de vergadering en opent de borrel.