Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Agniesebuurt-Provenierswijk (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Agniesebuurt/Provenierswijk

woensdag 15 maart 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Theater 't Kapelletje, Van der Sluysstraat 176

Voorzitter
B. Pulskens
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 15-3-2023 12.00 uur per mail doorgeven aan de wijkraadscoördinator Paul Hulsebosch e-mailadres ppt.hulsebosch@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig:
  Boris Pulskens (voorzitter)
  Klaas van der Burg
  Ingeborg Absil
  Barend van de Donk
  Lucas van Zuijlen


  Te gast: Jan Korpershoek, projectleider Stadsontwikkeling, gemeente Rotterdam


  Ook aanwezig: Paul Hulsebosch (wijkraadcoördinator)


  Aantal bezoekers: 20

 2. 2

  Voorzitter Boris Pulkens kondigt aan uit de wijkraad te treden.

  Besluit

  Wijkraad kiest na stemming Klaas van der Burg tot nieuwe voorzitter

  Stemming unaniem

 3. 3

  Vastgesteld conform

 4. 4

  Paulien Caspers over sluiting afslag Walenburgerweg
  Namens bewoners Provenierssingel en Proveniersstraat.
  Er is onvoldoende gekeken naar gevolgen van afsluiten afslag Schieweg-Walenburgerweg.
  Afsluiting afslag leidt tot meer sluipverkeer door straten Provenierswijk, die daar te krap voor zijn.
  Dit geldt vooral voor Proveniersstraat en Provenierssingel.
  Afsluiting is ook lastig voor hulpdiensten. Is daarnaar gekeken?
  Wij krijgen de indruk dat bewoners Provenierssingel en Straat worden opgezet tegen bewoners Walenburgerweg.
  We horen niets van onze voorstellen die we hebben ingediend bij de wijkraad, waaronder een alternatief plan.
  Er is geen goede nulmeting gedaan.
  Er is een blackspot, maar afsluiten is geen oplossing.
  Bewoners willen graag aparte bijeenkomst over verkeersmaatregelen in heel de wijk, met aandacht voor meerdere ingrepen in en rondom de wijk. Denk ZOHO en Hofplein.


  Commentaar door bewoners: hulpdiensten kunnen gebruik blijven maken van Walenburgerweg.
  Bewoner Walenburgerweg: wij zij heel blij met afsluiting. En een beetje verdelen over heel de wijk lijkt ons geen slecht idee.
  Bewoner Walenburgerweg: kruising is echt veiliger geworden.
  Bewoner Walenburgerweg: niet blij met omweg die ik nu moet nemen door de afsluiting. De Walenburgerweg is wel veiliger geworden.
  Bewoner Walenburgerweg: oude wijkraad vond al dat verkeer rechtsaf al eerder via andere routes gedirigeerd moet worden. Dat moet eerder aangegeven worden. Liefst ook via TomTom en Google Maps.
  Bewoner: profiel Walenburgerweg is veel smaller dan Proveniersstraat en Singel. Ondanks ingrepen is de Walenburgerweg nog steeds veel breder.
  Bewoner: hopelijk wordt de verandering in gemiddelde snelheid van het autoverkeer gemeten en wordt dat en in de overwegingen meegenomen.


  Ingeborg Absil namens wijkraad: ik wil weerspreken dat de wijkraad niet geluisterd heeft. Wijkraad organiseert avond (waarschijnlijk een tijdens een volgende openbare vergadering). We gaan wel degelijk in het openbaar in gesprek. Wijkraad heeft bij wethouder Karremans bedongen dat het om een nieuwe nulmeting mag vragen als zij daar aanleiding toe zien. Die beslissing valt na presentatie van de huidige verkeerstelling.

 5. 5
  Ter besluitvorming:
 6. 5.a

  Ingeborg Absil doet namens wijkraad verslag van gesprek wijkraden Noord met wethouder Zeegers dd. 9 maart 2023.
  Besproken:
  1. Opkopingsbescherming/Zelfbewoningsplicht
  2. Verkamering
  3. Beschermd Stadsgezicht
  4. Energietransitie


  Wethouder zegt toe vervolggesprek met wijkraden te gaan voeren over de vele bouwprojecten in en om Noord.
  Via https://www.rotterdam.nl/vergunning-kamerverhuur-aanvragen is een overzicht te vinden van panden waar vergunning voor kamerverhuur is afgegeven. Kaart wordt binnenkort geactualiseerd.
  Nav. motie vindt er onderzoek plaats naar effecten van deze zelfbewoningsplicht. Wethouder zegt toe resultaten van dat onderzoek (uitslag verwacht in mei) met wijkraden Noord te delen, met ruimte voor gesprek over criteria.

  Besluit

  Vastgesteld conform

 7. 6
  Ter informatie:
 8. 6.a

  Stefan Herwig licht twee bewonersinitiatieven toe.
  Sociaal hovenier. Samen met bewoners bezig met vergroenen. Nu in Agniesebuurt. Samenwerking met leerlingen van twee scholen in de wijk.
  Oogst-met-me-mee-tuin sinds 2017 in Vijverhofstraat 135. Sinds 2019 stichting.
  Jongeren en leerlingen leren over planten, kweken, insecten. In tuin komt een blokhut. Tuin moet groene buurthub worden.
  Stichting werkt veel samen met Havensteder. Draagt bij aan pop-up-groen park in de wijk. Ook gemeente helpt mee.
  In Wateringenstraat gaan uiteindelijk 10 parkeervakken weg. Nu al twee die tot groenvakken ingericht worden.
  Draagt ook bij aan onderling contact tussen buurtgenoten.


  Ed de Meyer over aanvraag voor Keti Koti
  Afschaffing slavernij was 150 jaar geleden, vandaar nu feest.. Op Ammersooiseplein.
  Feest is 30 juni, de gehele dag, met veel festiviteiten.


  Wijkraad adviseert wijkmanager over beide aanvragen. Wijkraad beraadt zich en brengt schriftelijk advies uit.


  Wijknetwerker Geert Renes: er komen zonnedoeken op het Ammersooiseplein.

 9. 6.b

  Jan Korpershoek -  Projectmanager Stadsontwikkeling
  In mijn functie probeer ik de fietsveiligheid in Rotterdam te verbeteren
  Vanavond: verbeteren Walenburgerweg - ombouwen tot een 30km-weg
  Is onderdeel van fietsroute van Rotterdam oost naar west, route gaat onder andere verder via Bergweg.
  Vanavond:
  - Wat hebben we gemaakt?
  - Wat komt daar nog bij? (Er zijn extra verbeteringen voor fietsers mogelijk)
  - Evaluatie


  Is de Walenburgerweg genormeerd als een 30km-weg? Officieel is het een gebiedsontsluitingsweg.
  De ANWB zegt: er bestaat nog niet zoiets als een 30km-gebiedsontsluitingsweg. Voor die titel moeten nog wettelijke kaders worden opgesteld. Rotterdam kan daar niet op wachten en loopt vooruit op nieuwe kaders. Net als ANWB waren ook hulpdiensten niet voor het beperken snelheid op Walenburgerweg.


  Nog uit te voeren werkzaamheden
  Midden-eilanden worden nog opgehoogd, op twee plaatsen op Walenburgerweg.
  Asfalt bij midden-eilanden moet hier en daar nog rood gekleurd worden
  Tussen Spoorsingel en Baljuwstraat (bij de Beren) komt nog een drempel (zonder eiland).


  De blackspot Schieweg-Walenburgerweg wordt nog niet aangepast. Dat volgt pas na afweging verkeerstelling, onder andere door de twee betrokken wijkraden.


  Rond die ingang Walenburgerweg bij Schieweg komt een extra drempel met 30km-markering.


  Kans:
  Korpershoek presenteert idee (waar nog niet over besloten is)
  Voor afslag van Walenburgerweg rechtsaf naar Schiekade zijn er nu twee rijstroken. Eén voor rechtdoor, een tweede voor rechtdoor en rechtsaf. De rijstrook voor rechtdoor en rechtsaf naar Schiekade kan naar mening gemeente worden opgeheven. Daardoor ontstaat er veel meer ruimte voor een fietsstrook, waardoor het daar voor fietsers veel veiliger is. Op de resterende rijstrook mogen auto's nu enkel rechtdoor. Voorstel is om die rijstrook dan voor rechtdoor en rechtsaf te maken. Kan volgens gemeente omdat er weinig verkeer rechtsaf lijkt te slaan. Is voorstel, er is nog geen besluit over genomen.


  Los daarvan: er ligt een noodspoor-tramrails vanuit Bergweg rechtsaf naar Schiekade. Die rails wordt later dit jaar vervangen. Ingreep duurt 10 weken.


  Bewoners: er staan wel degelijk regelmatig langere files op Walenburgerweg. Wel tot aan Spoorsingel. We zijn bang dat dit alleen maar erger wordt door deze ingreep.


  Andere ingreep:
  Bergweg ten hoogte van Insulidestraat en Banierstraat. Daar komen bredere fietspaden, van 2 meter breed. Over stuk van ingang Bergweg tot Noordsingel.
  Ingeborg Absil: zoek oplossing voor autoverkeer dat vanaf Walenburgerweg door Insulindestraat gestuurd wordt. Ook voor andersom: verkeer uit Insulindestraat dat naar Bergweg wil.


  Planning:
  Drempels Walenburgerweg in april
  Trottoirs Walenburgerweg na bouwvak
  Ingrepen Bergweg ook na bouwvak
  Resultaten verkeerstelling blackspot worden verwacht in april of mei
  Meer info op https://www.rotterdam.nl/schieweg


  Evaluatie:
  Bewoner: we waren niet geïnformeerd over ingrepen Walenburgerweg en vooral niet over experiment blackspot. Communicatie kan beter. Tegenover Blij is een perkje dat niet is afgewerkt. Idee: bij blackspot rechtsaf wel toestaan voor bewoners. Isa dat technisch mogelijk?
  Bewoner: het is veiliger, dat is fijn. De stoep bij mij is heel mooi geworden, maar niet overal. Ik hoop dat dat wel gaat gebeuren. Idee: laten we vooral rustig blijven fietsen over de Walenburgerweg en ons niet laten opjagen door automobilisten.
  Bewoner: Kruising Walenburgerweg-Spoorsingel: geef fietsers voorrang (nu hebben auto's voorrang).
  Bewoner: file op Walenburgerweg kan betekenen dat je vanuit zijstraten de wijk niet meer uit komt, doordat je op die file stuit. Los dat op met afstelling verkeerslichten.

 10. 7
  Mededelingen
 11. 7.a

  Wijkraad beraadt zich over datum. Schouw wordt mogelijk verplaatst van 7 april naar 18 april.

 12. 7.b

  Wijkraad schrijft ongevraagd advies over hoogbouw RCD XL.
  Voorlichtingsavond voor bewoners Centrum en Agniesebuurt-Provenierswijk staat gepland op 11 april.
  Wijkraad Centrum en wijkraad Agniesebuurt-Provenierswijk geven beide aan dat datum niet ideaal is. Definitieve datum nog niet bekend.

 13. 8
  Rondvraag
 14. 9
  Sluiting