Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Agniesebuurt-Provenierswijk (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Agniesebuurt/Provenierswijk

woensdag 11 oktober 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Theater 't Kapelletje, Van der Sluysstraat 176

Voorzitter
Klaas van der Burg
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 11-10-2023 12.00 uur per mail doorgeven aan de wijkraadscoördinator Paul Hulsebosch e-mailadres ppt.hulsebosch@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig:
  Klaas van den Burg (voorzitter)
  Darmilen Ersilia
  Steven Spanjersberg
  Gabriël de Athayde
  Barend van de Donk
  Ingeborg Absil


  Afwezig: Lucas van Zuylen


  Ook aanwezig: Paul Hulsebosch (wijkraadcoördinator)


  Aantal bezoekers: 50

 2. 2

  Besluit

  Vastgesteld conform

 3. 3

  Otto C. Blitz: Om per auto vanaf het CS het Proveniersplein en de Proveniersstraat te bereiken moet er via Walenburgerweg en Schiekade worden omgereden. Dit is uitermate inefficiënt omdat er meer kilometers afgelegd moeten worden (milieuvervuiling) en er nodeloos meer verkeersdrukte ontstaat op de Walenburgerweg en Schiekade. Wanneer alleen het gedeelte Proveniersplein als 2 richting verkeer wordt ingericht vervallen de genoemde nadelen. Wijkraad suggereert om dit punt aan te dragen in de discussie over het verkeerscirculatieplan (agendapunt 6.a).

 4. 4

  • Woensdag 18 en donderdag 19 oktober Wij'k voor wijk-actie Provenierswijk. Zie flyer.
  • Wethouder Vincent Karremans (Handhaving, Buitenruimte en Mobiliteit) stelt aan elk wijkraadslid een containersleutel beschikbaar, zodat zij daarmee containeradoptant zijn. De wijkraadsleden krijgen hun sleutel overhandigd. Oproep aan bezoekende bewoners zich als containeradoptant aan te melden.
 5. 5
  Ter besluitvorming:
 6. 5.a

  Besluit

  Vastgesteld conform

 7. 5.b

 8. 5.c

  Besluit

  Wijkraad besluit unaniem ongevraagd advies in te dienen.

 9. 6
  Ter bespreking:
 10. 6.a

  Wijkraad bespreekt met bewoners de belangrijkste verkeersknelpunten in Agniesebuurt-Provenierswijk en meldt die bij het projectteam dat namens de gemeente een concept-verkeerscirculatieplan uitwerkt. Dit concept zal op 8 november aan wijkraad en bewoners gepresenteerd worden.


  Benoemde knelpunten worden hier nog toegevoegd.


  Uitnodiging voor 8 november ook.

 11. 6.b

  • Aanvraag plantenbakken Teilingerstraat - aanvrager licht toe
  • Aanvraag verzorgen bloemenperk Proveniersplein - aanvrager licht toe
   Wijkraad geeft beide aanvragers binnen een week uitsluitsel over de aanvraag.
 12. 7
  Ter informatie
 13. 7.a

  - De twee fietsvlonders worden 26/10 weggehaald: reden aanzuigende werking met overlast van CS fietsparkeerders:
  - Start aanpak weesfietsen/foutparkeerders fietsenstalling CS in week 16-29 oktober;
  - Realiseren wijkhub deelfietsen heeft vanaf heden prioriteit bij afdeling Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam. Tussentijds met aanbieders opdracht om fout geparkeerde deelfietsen weg te halen:
  - Toezicht & Handhaving geeft extra aandacht op locatie aan fout geparkeerde en weesfietsen inclusief motor;
  - Handhaving en aanpak ook van toepassing in groen singelkant
  - Wijk weesfietsenactie / start stickeren ivm planning / capaciteitsprobleem in op zijn vroegst November

 14. 7.b

  Graag informeren wij u over de aanleg van de proefopstelling (ook wel ‘mock-up’ genoemd) van het Hofbogenpark. De proefopstelling (zie bijlage) kwam tijdens de presentatie van het definitief ontwerp afgelopen mei al even ter sprake. Hieronder gaan we uitgebreider in op het doel en de planning.  Proefopstelling Hofbogenpark
  Het ontwerpen en aanleggen van een park op het dak van een monument gebeurt niet dagelijks. In het geval van de Hofbogen gaat het ook om een lang en smal dak. Dat maakt het extra bijzonder. Om een goed beeld te krijgen van hoe het park straks functioneert en wordt beleefd, gaan we als proef onderdelen van het park tijdelijk aanleggen.


  Ten zuiden van de Gordelweg komt op het dak van de Hofbogen o.a. een stuk wandelpad, beplanting, meubilair, een perron en een waterelement. De proefopstelling heeft een lengte van 40 meter en wordt voor minimaal een jaar ingericht. De ervaring die we opdoen tijdens deze periode is belangrijk voor de definitieve keuzes over de uitvoering en het beheer.


  Werkzaamheden
  Deze week vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats. Op 9 oktober start de aanleg van de proefopstelling. Om op het dak te komen wordt een traptoren van steigermateriaal gebouwd. Deze komt te staan op het trottoir bij de Gordelweg, aan het einde van de Voorburgstraat. Een kleine hijskraan zal de verschillende onderdelen op het dak hijsen. De werkzaamheden duren, afhankelijk van o.a. de weeromstandigheden, ongeveer 6 weken. Naar verwachting is de overlast van de werkzaamheden beperkt.


  Bezoeken proefopstelling
  De proefopstelling is niet publiek toegankelijk. De traptoren wordt afgesloten zodat mensen niet het dak op kunnen. We willen u als omwonende of ondernemer wel graag de mogelijkheid bieden om de proefopstelling te bekijken. Wanneer we dit organiseren is nog niet bekend. U ontvangt hiervoor te zijner tijd een uitnodiging per e-mail.


  Heeft u vragen over de proefopstelling? Stuurt u dan gerust een e-mail naar:hofbogenpark@rotterdam.nl.


  Eind oktober /begin november zal het college van B en W naar verwachting het definitief ontwerp (DO) van het Hofbogenpark vaststellen. Zodra het DO is vastgesteld ontvangt u van ons een e-mailbericht met een link naar het document.

 15. 8

  Geen

 16. 9

  De voorzitter sluit de vergadering