Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Agniesebuurt-Provenierswijk (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Agniesebuurt/Provenierswijk

woensdag 20 september 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Bundelinc, Vijverhofstraat 116

Voorzitter
Klaas van der Burg
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 20-9-2023 12.00 uur per mail doorgeven aan de wijkraadscoördinator Paul Hulsebosch e-mailadres ppt.hulsebosch@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig:
  Klaas van der Burg (voorzitter)
  Gabriel de Athayde
  Barend van de Donk
  Darmilen Ersilia  Afwezig:
  Ingeborg Absil
  Steven Spanjersberg
  Lucas van Zuijlen


  Ook aanwezig: Paul Hulsebosch (wijkraadcoördinator)


  Aantal bezoekers: 13

 2. 2

  Besluit

  Vastgesteld conform

 3. 3

  Besluit

  Voorzitter Klaas van der Burg beëdigd Darmilen Ersilia tot lid wijkraad Agniesebuurt-Provenierswijk

 4. 4
  Mededelingen
 5. 5

  Simone Romanow pleit voor een wormenhotel in Agniesebuurt-Provenierswijk. De gemeente verstrekte op experimentele basis modellen, maar die voldeden niet. Simone probeert dit ontwerp te verbeteren, naar voorbeeld uit andere steden. Zoekt geïnteresseerden die met haar het wormenhotel willen onderhouden. Overweegt bewonersinitiatief in te dienen, voor verwezenlijking hotel. Contact via Simone Romanow, Provenierssingel 69A, simone.romanow@gmail.com, 0628435059. Zie bijlage.


  Diana Merten vraagt wijkraad naar plannen voor fietsenstalling Stationssingel 7 t/m 31. Heeft wijkraad daar eerder naar gevraagd, maar geen reactie ontvangen. Wijkraad zegt reactie binnen twee weken toe. Brengt verder het idee naar voren om stoeptegels te plaatsen waarop verbod voor fietsen en scooters staat afgebeeld. Overweegt daar bewonersinitiatief voor in te dienen


  Marjan van Hoorn vraagt wijkraad om maatregelen tegen overvloedig geparkeerde fietsen op hoek Harddraverstraat - Spoorsingel. Vraagt om weesfietsactie gemeente. Zie bijlage.


  Erin Frugia vraagt aandacht voor de de Doe-het-zelf-werkplaats aan de Schout Heynricstraat. Daar kunnen bewoners (met hulp van vrijwilligers) zelf hun fiets repareren.
  Gevestigd in kleine container met gereedschap en kleine tuin ernaast.
  Openingstijden werkplaats: dinsdag van 18:00 tot 21:00.
  Website - Facebook - Instagram
  Organiseren Doe-het-zelf-herfstfeest op 30 september, van 16:00 - 22:00 uur. Zie bijlage.

 6. 6
  Ter besluitvorming:
 7. 6.a

  Besluit

  Vastgesteld conform

 8. 6.b

  Wijkraden kunnen - als ze dat willen - per 1 oktober 2022 beslissingsbevoegdheid hebben over bewonersinitiatieven.

  Besluit

  Wijkraad besluit beslissingsbevoegdheid te willen over aanvragen bewonersinitiatieven (ingaande 1 oktober 2022).

  Stemming unaniem (4 stemmen)

 9. 6.c

  Marjan van Hoorn heeft aanvraag bewonersinitiatief ingediend voor onderhoud van de Heultuin bij theater 't Kapelletje. Vraagt verder om vrijwilligers die willen helpen met het verwijderen van oude begroeiing. Elke zondagochtend van 09:00 tot 13:00 uur.

  Besluit

  Wijkraad adviseert wijkmanager positief te beschikken op aanvraag Marjan van Hoorn ten behoeve van onderhoud Heultuin.

  Stemming unaniem (4 stemmen)

 10. 7
  Ter informatie:
 11. 7.a

  Het ontwerpbestemmingsplan Zomerhofkwartier ligt ter inzage van vrijdag 1 september tot en met donderdag 12 oktober 2023. Binnen die termijn kan er ook bezwaar gemaakt worden.

 12. 7.b

  Op woensdag 4 oktober organiseert de gemeente een voorlichtingsbijeenkomst van 17.00 tot 19.00 uur bij Crimson Architectural Historians aan de Delftsestraat 33 voor de omwonenden en de ondernemers van het Schiekadeblok.

 13. 8
  Rondvraag
 14. 9
  Sluiting