Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Agniesebuurt-Provenierswijk (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Agniesebuurt/Provenierswijk

woensdag 18 januari 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Bundelinc, Vijverhofstraat 116

Voorzitter
B. Pulskens
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 18-1-2023 12.00 uur per mail doorgeven aan de wijkraadscoƶrdinator Paul Hulsebosch e-mailadres ppt.hulsebosch@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig:
  Boris Pulskens (voorzitter)
  Klaas van der Burg
  Nahom Tsehaie
  Barend van de Donk


  Digitaal aanwezig:
  Ingeborg Absil
  Amara van der Elst
  Lucas van Zuijlen


  Aantal bezoekers: 25


  Ook aanwezig: Paul Hulsebosch (wijkraadcoƶrdinator)

 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

  • Chris Ripken deelt klachten over vuilnis en ontbreken van toegezegde vuilnisbakken in Vijverhofstraat.
  • Kim Verlinde vraagt of Kerkbrug Provenierssingel hersteld kan worden in het oude ontwerp. Wijkraad vraagt na wie zij hier op aan kunnen spreken.
  • AnneLieke Joosten schets namens bewoners dat er klachten zijn over veiligheid in Roo-Valkstraat. Handhavers geven aan dat dossieropbouw nodig is en dat bewoners dus vooral moeten melden.

  Besluit

  Wijkraad neemt klachten over vervuilde Vijverhofstraat mee in contact met Stadsbeheer dat gepland is.

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Besluit

  Vastgesteld met opmerking:
  Ongevraagd advies over bezonning Schiekadeblok volgt nog,

 6. 5
  Ter bespreking:
 7. 5.a

  Besluit

  Lucas van Zuijlen stelt zich kandidaat voor beheerscommissie NAS.

 8. 5.b

  Presentatie Hein van Lieshout, ontwerper Stedenbouw Noord en architect Lisa van der Slot over Nota van Uitgangspunten Katshoek. Zie bijlage.

 9. 6
  Ter informatie
 10. 6.a

  Agenda punt niet behandeld. Lijst toegekende bewonersinitiatieven ter kennisname.

 11. 7
  Medelingen
 12. 8
  Rondvraag
 13. 9
  Sluiting