Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Agniesebuurt-Provenierswijk (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Agniesebuurt/Provenierswijk

woensdag 15 februari 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Theater 't Kapelletje, Van der Sluysstraat 176

Voorzitter
B. Pulskens
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 15-2-2023 12.00 uur per mail doorgeven aan de wijkraadscoördinator Paul Hulsebosch e-mailadres ppt.hulsebosch@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig:
  Boris Pulskens (voorzitter)
  Lucas van Zuijlen
  Nahom Tsehaie
  Klaas van den Burg
  Ingeborg Absil


  Afwezig:
  Barend van de Donk


  Te gast:
  Ineke van den Elzen (Gebiedsregisseur Stadsbeheer)
  Wim van Tiggele (Manager WRT Stadsbeheer)


  Ook aanwezig:
  Paul Hulsebosch (wijkraadcoördinator)


  Aantal bezoekers: 32

 2. 2

  Vastgesteld met aantekening:
  Agendapunt 4: Inspreekrecht bewoners wordt behandeld na punt 7a: Vuil op straat.

 3. 3

  • Amara van der Elst en Nahom Tsehaie verlaten de wijkraad. Omdat zich tijdens de verkiezingen van 2022 geen kandidaten verkiesbaar hebben gesteld, zal via loting naar nieuwe leden voor de wijkraad worden gezocht. Alle bewoners van Agniesebuurt-Provenierswijk van 16 jaar en ouder ontvangen daarover een brief.
  • Lucas van Zuijlen heeft namens de wijkraad ingesproken tijdens de vergadering van commissie Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte over onduidelijkheid in de procedure rond het  bestemmingsplan ZOHO. Wethouder Zeegers zegde brief toe aan commissie om procedure te verduidelijken.
  • Gemeente organiseert op donderdag 30 maart voorlichtingsavond over Pompenburg. Informatie voor bewoners volgt.
  • Wijkraden Agniesebuurt-Provenierswijk, Blijdorp-Bergpolder-Liskwartier en Oude Noorden dienden gezamenlijk ongevraagd advies in over verruiming openingstijden nachthoreca en spraken in tijdens commissievergadering. Plannen door gemeenteraad desondanks aangenomen.
  • Wijkraad stuurde brief aan voorzitter commissie Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat over de nieuwe HOV-buslijn en de op te hebben RET bus 44, en het belang van bus 44 voor de senioren rond het Bentinckplein. Besluit in gemeenteraad volgt nog.
 4. 4

  • Bewoonster over Blackspot Schieweg - Walenburgerweg. Bewoonster stelt geen antwoord van wijkraad op vragen ontvangen te hebben. Voorzitter neemt buiten vergadering contact op.
  • Bewoner vraagt aandacht voor dakterrassen in Jacob Loisbuurt. Stelt dat eisen aan beeldkwaliteit minimaal zijn en dat daardoor bezwaar maken lastig is. Wijkraad vraagt bewoner opmerkingen daarover aan te dragen bij Klaas van den Burg, ter voorbereiding op gesprek wijkraad met wethouder Zeegers.
 5. 5
  Ter besluitvorming:
 6. 5.a

  Vastgesteld conform.

  • Bij de Kerkbrug over Provenierssingel wordt in de loop van 2023 de gehele leuning vervangen. Nieuwe leuning wordt in oude stijl, maar vervaardigd van duurzamer hout (Robinia ipv Eiken).
  • Bewonersavond over hoogbouw Rotterdam Central District (met aandacht voor bezonningsstudie) wordt georganiseerd voor bewoners Agniesebuurt-Provenierswijk en bewoners aan centrum-zijde. Datum volgt.
 7. 6
  Ter bespreking:
 8. 7
  Ter informatie:
 9. 7.a

  Ineke van den Elzen (gebiedsregisseur Stadsbeheer) en Wim van Tiggele (manager WRT Stadsbeheer) geven toelichting op schoonmaakbeleid gemeente Rotterdam en de prestatie van afdeling Stadsbeheer in de wijken Agniesebuurt en Provenierswijk. Na de presentatie is er ruimte voo0r bewoners om vragen te stellen en opmerkingen te maken. Bewoners stuurden voorafgaand aan bijeenkomst al foto's van overvloedig vuil op straat plekken en deelden suggesties voor beter beheer. Die foto's en opmerkingen zijn gedeeld met wijkraad en gemeente. Foto's ook getoond tijdens vergadering.


  Wijkraad maakt afspraak met afdeling Stadsbeheer voor schouw in wijk langs plekken waar vaker vuil op straat gemeld is.

 10. 8

  Kan informatie over vergaderingen wijkraad vermeld worden in wijkkrant? Wijkraad gaat daarover in gesprek met wijkraad.

 11. 9
  Sluiting