Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Agniesebuurt-Provenierswijk (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Agniesebuurt/Provenierswijk

woensdag 21 juni 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Theater 't Kapelletje, Van der Sluysstraat 176

Voorzitter
Klaas van der Burg
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 21-6-2023 2022 12.00 uur per mail doorgeven aan de wijkraadscoördinator Paul Hulsebosch e-mailadres ppt.hulsebosch@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig:
  Klaas van der Burg (voorzitter)
  Lucas van Zuijlen
  Gabriel de Athayde
  Steven Spanjersberg
  Ingeborg Absil
  Barend van de Donk


  Ook aanwezig: Paul Hulsebosch (wijkraadcoördinator)
  Aantal bezoekers: 25

 2. 2

  Besluit

  Vastgesteld conform

 3. 3

  • Diana Merten over fietsenstalling Stationssingel / Statenpad. Vraagt om stand van zaken. Wijkraad vraagt na bij gemeente.
  • Bewoonster Roo-Valkstraat over overlast van drugsdealers en gebruikers (niet alleen dealen en gebruik, maar ook ontlasting in het openbaar). Wijkraad stelt dat gemeente reageert op meldingen en roept daartoe op. Onder andere bij wijkagent Agniesebuurt: Branko van der Woude - 0900 - 8844
  • Bewoonster over onderhoud Heultuin (tussen Van der Sluysstraat en Schiekade 18). Zoekt hulp voor onderhoud (contact via wijkraad). Gaat na de zomer bewonersinitiatief indienen.
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  • Schouw met bouwinspecteur volgt na de zomer (september).
  • Gesprek wijkraad en bewoners over blackspot Schieweg-Walenburgerweg heeft inmiddels plaatsgevonden. Na afstemming met wijkraad Agniesebuurt-Provenierswijk en wijkraad Blijdorp-Bergpolder-Liskwartier zal wethouder Karremans binnenkort verkeersbesluit nemen. Daar kunnen bewoners bezwaar tegen indienen (gedurende 6 weken na publicatie).

  Besluit

  Vastgesteld conform

 6. 5.a

  1. Lies van Eijnatten over aanvraag 'Dansen in de Banier'. Groep heet 'Durf te Dansen'. Voor leden van 50+. Maandagmiddag, van 13:00 tot 14:00 uur. Leden betalen eigen bijdrage. Aanvraag is voor vergoeding lerares. Aanmelden kan via lies@eijknatten.nl, 06-50434476
  2. Stefan Herwig over aanvraag 'Oogst met me mee'. Binnentuin aan Vijverhofstraat 135. Wil buitenkeuken en kweekkamer aanleggen. Onder andere voor lesgeven aan kinderen van scholen uit de buurt. Woningcorporatie deelt in kosten.
  3. Nazha Chafia over aanvraag Talentontwikkeling'. Taalles aan 'verborgen vrouwen', vrouwen voor weinig of geen onderwijs hebben genoten. De leerlingen krijgen een certificaat / diploma en dat is vaak hun eerste. Taalles wordt al 7 jaar gegeven. Elke woensdag drie taallesgroepen in De Banier, ook crea-groep bij Wijk-BV. Aanvraag is voor kosten materiaal benodigd om lessen te ondersteunen.
  4. Marjan van Hoorn over aanvraag onderhoud Heultuin
 7. 6
  Ter informatie:
 8. 6.a

  Kwartiermaker Circulair Annemarie van den Berg stelt zich voor. In dienst van gemeente, om thema circulair Agniesebuurt-Provenierswijk in kaart te brengen. Heeft kantoor in Hofbogen, achter Ammersooiseplein (Vijverhofstraat 54). Contract kwartiermaker loopt tot november 2023. Contact: annemarievandenberg@gmail.com.

 9. 6.b

  Projectmanager Kees van Oorschot stelt zich voor en reageert op antwoord van wethouder Zeegers op ongevraagd advies wijkraad Agniesebuurt-Provenierswijk (zie bijlage).
  Licht nader toe hoe schaduwwerking berekend wordt over woningen Provenierswijk en het al dan niet vrijgeven 3d-modellen hoogbouw RCD XL,
  Licht toe dat huidige bezonningsstudie rekening houdt met alle geplande hoogbouw.
  Licht toe dat een aantal hoogbouwplannen nog niet definitief zijn (en ontwerp van verschillende hoogbouwprojecten nog zullen veranderen) en het daarom geen zin heeft om 3d-modellen vrij te geven.
  Licht toe dat Raad van State 18 augustus uitspraak doet over verschillende bezwaren ingediend door bewoners Provenierswijk over bezonning (en andere bewoners tegen hoogbouwplannen).
  Licht toe dat gemeenteraad recent besloten heeft dat geplande hoogbouw rond Conradstraat niet doorgaat (inclusief Groothandelsgebouw). Betreffend bestemmingsplan wordt binnenkort gepubliceerd (en er komt voorlichtingsavond).
  Licht toe waarom alternatief ontwerp (van andere projectontwikkelaar) voor Schiekadeblok niet gekozen is (hoewel die wat bezonning betreft gunstiger zou kunnen zijn voor Provenierswijk). Argument Gemeenteraad: wil horecafunctie op locatie Annabel en Biergarten behouden en dat gaat niet samen met alternatief plan. Voorzitter wijkraad stelt dat hij niet blij is met deze uitkomst, vanwege nadelige schaduwwerking voor Provenierswijk.
  Licht toe dat bomen op locatie bomen niet gekapt worden, maar verplaatst worden.

 10. 6.c

  Wijkraadslid Lucas van Zuijlen, bewoners Karin Padmos en Stefan Herwig lichten groenprojecten toe aan de hand van presentatie (zie bijlage).

 11. 7

  • Pop-up milieupark Provenierswijk woensdag 28 juni, van 10:00 - 14:00 uur
  • Burendag (met opening tuin Vijverhofstraat) op 24 september
  • Bewoonster meldt dat veel geveltuinen slecht onderhouden worden
 12. 8
  Sluiting