Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Vreewijk (formeel)

Formele Bijeenkomst Wijkraad Vreewijk

dinsdag 13 juni 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Sv. Atomium ’61, Sparrendaal 91, 3075 ZK Rotterdam

Voorzitter
Pieter Boshuizen
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 12 juni 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebied GebiedFeijenoord@rotterdam.nl. Er zullen ook ter plekke briefjes klaarliggen om uw punt in te brengen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0

 2. 1

  Besluit

  Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

 3. 2

  Het eerste uur bespreken wij met wijkorganisaties, ambtenaren en bewoners uitdaging (opgave) 5 uit het wijkakkoord ‘Goed Wonen’. Zie de toelichting voor de details.

  Besluit

  Wordt besproken.

  wordt besproken.

 4. 3

  Het tweede uur van het overleg is ruimte voor overige punten en inspraak van bewoners.

  Besluit

  Agenda wordt vastgesteld met een aantal toevoegingen.

 5. 4

  Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 12 juni 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebied Gebiedfeijenoord@rotterdam.nl. Er zullen ook ter plekke briefjes klaarliggen om uw punt in te brengen.

  Besluiten

  4.a Speeltuin de Vaan
  De wijkraad bespreekt of er nog vervolgstappen nodig zijn.

  4a. In het vorige overleg is het gerucht besproken dat er snoep was uitgedeeld in de speeltuin, dat over de datum zou zijn. Dit gerucht klopt niet, dat is gecheckt bij de speeltuin. De bewoner (Wal) vraagt om een rectificatie van de wijkraad. De wijkraad ontkracht het bericht ter plekke in de vergadering. De bewoner vraagt om een publieke rectificatie, de wijkraad kan dat nog niet toezeggen, maar moet hier eerst over in gesprek.

  4b. Klachten bij renovatie.
  Perry de Snoo bespreekt de klachten over de renovaties in gesprek met Havensteder.

  4b. Bewoner (Linda) geeft aan dat zij ontevreden is over de renovatie van Havensteder en veel klachten heeft. Ze vraagt wat ze daarmee moet doen. Als wijkraad verwijzen wij haar door naar de huurdersvereniging Vreewijk. Perry de Snoo deelt de klachten tijdens de gesprekken met Havensteder.

  4c. Hoge Heg
  John van Bruggen controleert wat de maximale hoogte is van heggen en koppelt dit terug aan de bewoner

  4c. Een andere bewoner geeft aan dat de heg in een voortuin van een buur te hoog is. De wijkraad adviseert om contact op te nemen met de Huurdersvereniging Vreewijk, om te vragen of het via hen kan worden doorgegeven.

  4d. Buitenverlichting

  4d. Dezelfde bewoner geeft aan dat de buitenverlichting op de paden nog steeds met TL verlichting wordt gedaan, in plaats van ledverlichting. De wijkraad geeft aan dat Havensteder bezig is met het verbeteren van de verlichting.

  4e. Voedseltuin maken.

  4e. Een andere bewoner vraagt om duidelijkheid over de voedseltuin die je kon aanvragen, ze heeft nog geen enkele reactie gehad. De wijkraad licht toe dat de organisatie die dit regelt, inderdaad al lange tijd niet bereikbaar is. Wij kunnen daar niet zoveel aan doen.

  4f. Explosie Olmendaal
  Perry de Snoo bespreekt de aandachtspunten die naar voren zijn gekomen in veiligheidsoverleg.

  4f. Een andere bewoner geeft aan dat de communicatie na de explosie aan de Olmendaal heel slecht was. De informatievoorziening was onvoldoende, omdat niet duidelijk was wat de achtergrond was van de explosie. Ook zijn er zorgen over de veiligheid van bewoners, want wat als zoiets nogmaals gebeurt? Perry neemt de punten mee in het overleg met cluster Veilig.

  4g. Buurtcamping de Vaan.
  Op basis van de begroting komt de wijkraad tot een gezamenlijk advies, zij doen dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk 27 juni (Pieter Boshuizen)

  4g. Bewoners hebben een bewonersinitiatief ingediend om buurtcamping de Vaan te organiseren. De wijkraad heeft aangegeven te weinig informatie te hebben om hier een oordeel over te vellen. De bewoners overhandigen ter plekke een nieuwe begroting, met meer informatie. Ze benadrukken dat het doel van de activiteit is om mensen met elkaar te verbinden en dat ze graag zo snel mogelijk een reactie willen. De wijkraad geeft aan dat zij met de wijkmanager en de netwerker ook goed moeten evalueren over hoe het proces rondom dit bewonersinitiatief is verlopen.

 6. 5
  Ter besluitvorming:
 7. 5.a

  Besluit

  Besluitenlijst wordt vastgesteld met aanpassingen van de formulering van de opgave.

 8. 6
  Ter bespreking:
 9. 6.a

  We hebben een taakverdeling gemaakt per uitdaging. De wijkraad monitort en motiveert.

  Shieneey Harinandansingh: Jongeren
  Minousche Veerman: Thuis in Vreewijk
  Perry de Snoo: Vreewijk Veilig
  John van Bruggen: Vreewijk Groen
  Johan Brinkman: Vreewijk Bereikbaar
  Gerard Lems: Goed Wonen

 10. 6.b

  Elk wijkraadslid geeft een korte toelichting van de stand van zaken per opgave. Met uitzondering van Gerard, want ‘goed Wonen’ is vandaag besproken.

 11. 6.c

  In samenwerking met Like je Wijk lanceren wij het platform Vreewijk.info. We lichten toe hoe we dit platform willen inzetten.

 12. 6.d

  De afgelopen weken heeft de wijkraad verder onderzoek gedaan naar de zorgen rondom de Voedselbank aan de Groene Hilledijk. We geven een update van de stand van zaken.

 13. 6.e

  In het overleg van april heeft de vereniging Voedseltuinen aan de Smeetslandsedijk gevraagd of wij hen konden helpen in het contact met de gemeente. We lichten toe wat de stand van zaken is.

 14. 6.f

  In het openbare overleg van 09 mei heeft scoutingvereniging The Rangers contact met ons opgenomen over hun huisvesting, en die van andere verenigingen. We lichten toe welke stappen er gezet zijn.

 15. 7
  Rondvraag
 16. 8
  Sluiting