Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Vreewijk (formeel)

Formele Bijeenkomst Wijkraad Vreewijk

dinsdag 11 juli 2023

19:30
Locatie

Partyboerderij Wapen van Degenkamp, Dordtsestraatweg 577, 3075 BB Rotterdam

Voorzitter
Pieter Boshuizen
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 11-07-2023 12.00 uur per mail doorgeven via
gebiedfeijenoord@rotterdam.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0

 2. 1

  Besluit

  Voorzitter opent de vergadering. Er zijn 20 bewoners en wethouder Simons is aanwezig.
  Shiynee is afwezig en Gerard is afwezig.

 3. 2

  Besluit

  Geen besluit.

  Het eerste uur bespreken wij met wijkorganisaties, ambtenaren en bewoners uitdaging (opgave) 1 uit het wijkakkoord ‘Thuis in Vreewijk’. Zie de toelichting voor de details.
 4. 3

  Besluit

  Geen besluit.

  Het tweede uur van het overleg is ruimte voor overige punten en inspraak van bewoners.
 5. 4

  Besluit

  Geen besluit. nog niet van toepassing. de input wordt meegenomen.

  Bewoner vlakbij Sporthal de Enk spreekt in over braakliggend terrein dat er is sinds de containers van Dura Vermeer daar weg zijn. Wat zijn de plannen voor dit stukje grond? De bewoners in de buurt, horen geruchten over een basketbalveld of een speeltuin. De inspreker geeft aan dat zij en haar buren dit niet willen, omdat ze jaren bezig zijn om de overlast van jongeren te verminderen. Dat gaat nu goed, maar ze willen niet dat die overlast weer toeneemt. De bewoner heeft handtekeningen opgehaald om het stukje grond te gebruiken voor een bloemenveld. Bij het bespreken van vragen wordt toegelicht dat dit stukje grond een groenbestemming heeft.
 6. 5
  Ter besluitvorming:
 7. 5.a

  Besluit

  De besluitenlijst van 13 juni wordt goedgekeurd met aanpassing van de titel.

 8. 6

  Besluit

  De vragen worden naar Wethouder Simons gestuurd.

  Wethouder Simons licht toe dat de gemeente nastreeft om 75% van de plannen in de wijkakkoorden uit te voeren. Ook de wijkhub is van belang. Vervolgens stellen bewoners vragen, en wijkraadsleden.


  Vragen bewoners:
  - er is overlast van jongeren rondom de speeltuin bij de Mare, wat doet de gemeente hieraan? De wijkraad geeft aan dat er plannen zijn voor herontwikkeling.
  - een bewoner die is aangesloten bij buurtpreventie geeft aan dat het college van B&W en de politie vaker mee mag lopen met buurtpreventie, dan zie je de wijk echt. De wethouder sluit zich aan bij deze suggestie.
  - een andere bewoner geeft aan dat bij het legen van vuilnisbakken, alsnog veel vuilnis op de weg komt. Waarom is er geen bezem meer op de wagen? De wethouder reageert dat, als dit klopt, de bezem gewoon weer terug moet.
  - een bewoner benoemt dat het toilet bij het strand van Hoek van Holland erg duur is. De wethouder geeft aan dat even moet worden uitgezocht of de gemeente hier iets aan kan doen.


  Vragen/opmerkingen van de wijkraad
  - De wijkraad pleit ervoor om het stelsel deze keer intact te laten, er zijn elke vier jaar weer wijzigingen, waardoor continuering lastig is. De Wethouder geeft aan dat dit de insteek is, maar dat je ook afhankelijk bent van de gemeentepolitiek.
  - Het belang van Vreewijk en het karakter van Vreewijk als tuindorp mag duidelijker naar voren komen.
  - De wijkhub mag op een centraler punt komen te liggen, zodat het beter bereikbaar is. Nu ligt de wijkhub aan de rand van de wijk en is ‘ie niet altijd open.
  - De wijkraad benadrukt dat het goed zou zijn als het college van B&W onaangekondigd op bezoek komt in de wijk, om samen door de straat te lopen met een aantal wijkraadsleden.

 9. 6.a

  Besluit

  Geen besluit.

  Wethouder Simons is op bezoek en stelt zich voor. De wethouder kent Vreewijk goed. Hij vertelt het proces van Wijk Aan Zet en geeft aan dat wat er in gang wordt gezet je ook moet continueren. College neemt de wijplannen heel serieus.  Johan van de wijkraad vraagt de wethouder of er dingen goed gaan in Vreewijk. De wethouder geeft aan dat het rondom de rosé knoop goed geregeld is dat het wijkakkoord is goedgekeurd. Perry stelt nog voor aan de wethouder dat de wijkhub in Vreewijk niet op de meest beste locatie zit.

 10. 6.b

  Besluit

  Voor het openbaar overleg van di 12 september heeft een afspraak met de gemeente plaatsgevonden (Pieter Boshuizen)

  We zijn in gesprek geweest met de Voedselbank aan de Groene Hilledijk. Een- en tweepersoons huishoudens krijgen inderdaad minder eten dan in het krattensysteem. Ook ontstaan er knelpunten voor mensen die op grote afstand van de voedselbank aan de Groene Hilledijk wonen. Samen met wijkraad Hillesluis en Bloemhof leggen wij contact met de gemeente. Dit doen wij in de loop van augustus, vanwege het reces. Raadslid Larissa de Vlieger verzoekt ons om de klachten goed te inventariseren, dan kan de gemeenteraad hier ook wat mee. Bewoner Andrea geeft aan dat een ander knelpunt ook is dat er heel strikt wordt omgegaan met mensen die niet zelf het eten kunnen ophalen, maar dit iemand anders laten doen. Na twee keer is iemand van de lijst gehaald, die iemand anders het eten liet ophalen omdat zij zelf op krukken liep.
 11. 6.c

  Besluit

  Geen besluit

  Er is contact geweest met The Rangers over hun huisvesting. Op de lange termijn hoopt de organisatie dat het mogelijk is om samen met andere organisaties een goede locatie te vinden, dan kunnen de krachten gebundeld worden. Als wijkraad moedigen wij dit aan.
 12. 6.d

  Besluit

  De wijkraad dient een zienswijze in, die uiterlijk 14 juli is opgestuurd (Pieter Boshuizen)

  We dienen een zienswijze in over de plannen rondom de Oostflank. De belangrijkste inhoud is het beschermen van het historische karakter van tuindorp Vreewijk, oog houden voor verkeersveiligheid, helder communiceren plannen Motorstraatgebied en duidelijkheid geven over impact werkgelegenheid van de plannen.
 13. 6.e

  Besluiten

  Tijdens het openbare overleg van di 08 augustus bespreken we de inhoud van het gevraagd advies, in het besloten overleg van 22 augustus wordt de definitieve versie geschreven.
  We kunnen een gevraagd advies indienen over Koers op Zuid. We bespreken of wij dit willen en wat belangrijke aandachtspunten zijn. Deadline is 01 september. Op basis van ons wijkakkoord vallen in elk geval drie zaken op:
  - de Groenezoom als vitaal winkelstraatgebied
  - Vreewijk als tuindorp
  - Plek voor jongeren in de wijk

  6.f

  6.f
  Speeltuin de Vaan

  Speeltuin de Vaan gaat in de zomer langer open. Dankzij een bijdrage van Platform Vreewijk, is er een extra beheerder aangesteld voor BSW. Er worden nog steeds vrijwilligers gezocht, die kunnen zich aanmelden via
  devaan@bsw-rotterdam.nl
 14. 7
  Rondvraag
 15. 8

  Besluit

  Voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid.