Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Vreewijk (formeel)

Formele Bijeenkomst Wijkraad Vreewijk

dinsdag 12 september 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Inloophuis De Boei, Weimansweg 70-72, 3075 MP Rotterdam

Voorzitter
Pieter Boshuizen
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 11-09-2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebied GebiedFeijenoord@rotterdam.nl. Er zullen ook ter plekke briefjes klaarliggen om uw punt in te brengen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0

  Van 19:30 – 20:30 uur wordt ‘veiligheid’ besproken, één van de vijf opgaven uit het wijkakkoord. Met de bewoners en betrokken organisaties inventariseren wij welke knelpunten er zijn.

 2. 1
  Opening
 3. 2
  Vaststelling agenda
 4. 3

 5. 4

  Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 12-02-2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebied GebiedFeijenoord@rotterdam.nl. Er zullen ook ter plekke briefjes klaarliggen om uw punt in te brengen.

 6. 4.a

  Bewoners hebben vragen gesteld over de plek waar het materiaal van opknappen tuinen wordt neergezet. Waarom op het grasveld voor de deur, en niet bij de parkeerplaats of het braakliggende veldje waar Dura Vermeer stond?

 7. 4.b

  Anja Verweij heeft vragen gesteld over het afval dat ligt door hangjongeren bij de parkeerplaats Smeetlandsedijk.

 8. 5
  Ter bespreking:
 9. 5.a

  In maart 2023 zijn een aantal afspraken gemaakt om de veiligheid te verbeteren. We lichten kort toe hoe het daar nu mee staat.

 10. 5.b

  Minousche, John en Pieter hebben 23 augustus ingesproken over de problemen bij de voedselbank. We informeren welke reacties hierop zijn gekomen en delen de posities van wijkraden Hillegersberg/Schiebroek.

 11. 5.c

  Zoals is afgesproken in het vorige overleg, hebben wij een reactie gegeven op Koers op Zuid.

 12. 5.d

  In oktober en november behandelt de gemeenteraad de concept-begroting 2024 in de raadscommissies en de raadsvergadering.


  Op woensdag 27 september komt de concept-begroting openbaar beschikbaar. Als wijkraad kunnen wij hierover inspreken. In ons besloten overleg van 26 september besluiten wij of we gaan inspreken.

 13. 5.e

  Perry en Johan hebben een bezoek gebracht aan stadsbeheer, om de vragen over afval te bespreken. Ze geven een korte toelichting wat daar besproken is.

 14. 6
  Rondvraag
 15. 7
  Sluiting