Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Vreewijk (formeel)

Formele Bijeenkomst Wijkraad Vreewijk

dinsdag 8 augustus 2023

19:30 - 21:30
Locatie

De Groene Vink, Groene Hilledijk 585 3075 EL Rotterdam

Voorzitter
Perry de Snoo (interim i.v.m. vakantie)
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 08-08-2023 12.00 uur per mail doorgeven via
gebiedfeijenoord@rotterdam.nl. Er zullen ook ter plekke briefjes klaarliggen om uw punt in te brengen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Geen besluit
  alle wijkraadsleden aanwezig

  'Voorzitter opent de vergadering.

 2. 2

  Agenda is ongewijzigd vastgesteld

  Besluit

  Verslag van 11 juli is goedgekeurd, Johan stuurt nog aanvullingen over de exacte formulering bij Koers op Zuid.

 3. 3
  Ter besluitvorming:
 4. 3.a

  Besluit

  Is vastgesteld.

  Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 12-02-2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebied GebiedFeijenoord@rotterdam.nl. Er zullen ook ter plekke briefjes klaarliggen om uw punt in te brengen.

 5. 4

  Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 08-08-2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedfeijenoord@rotterdam.nl. Er zullen ook ter plekke briefjes klaarliggen om uw punt in te brengen.

  Besluit

  4a. Parochie Heilige kruisvindingkerk 100 jaar
  Minousche Veerman en Gerard Lems gaan namens de wijkraad naar de Kruisvindingskerk. Andere collega’s kunnen er ook heen als ze dit willen.

  4a. Parochie Heilige kruisvindingkerk 100 jaar
  Zondag 06-08-2023 is er e-mail ontvangen van Renata.
  Het betreft een uitnodiging voor het 100 jarig jubileum van de Parochie Heilige kruisvindingkerk.
  Zondag 27 Augustus om 10.00 uur aan de Beukendaal 2.

 6. 5
  Ter bespreking:
 7. 5.a

  Via wijkpost van 28-07-2023 ontvangen

  Besluit

  Johan stuurt de juiste formulering voor de notulen van 11 juli, zodat het precies klopt.

  Tot oktober loopt de procedure van vaststelling van de nota. In november doet de gemeenteraad een uitspraak over de Oosterflank.

 8. 5.b

  Besluit

  Johan en Pieter doen voor het besloten overleg van 22 augustus een voorstel voor een visie op Koers op Zuid, voor eind augustus geven wij onze reactie namens de hele wijkraad.

 9. 5.c

  Shieneey Harinandansingh: Jongeren
  Minousche Veerman: Thuis in Vreewijk
  Perry de Snoo: Vreewijk Veilig
  John van Bruggen: Vreewijk Groen
  Johan Brinkman: Vreewijk Bereikbaar
  Gerard Lems: Goed Wonen

  Besluit

  Geen besluit.

  Shieneey Harinandansingh: Jongeren
  Minousche Veerman---Thuis in Vreewijk
  Perry de Snoo-------------Vreewijk Veilig
  John van Bruggen--------Vreewijk Groen
  Johan Brinkman-----------Vreewijk Bereikbaar
  Gerard Lems----------------Goed Wonen

 10. 5.d

  Ieder wijkraadslid geeft een update over zijn kerngebied en hoe de stand van zaken er momenteel bijstaat.

  Besluit

  Geen besluit.

 11. 5.e

  Zondag 06-08-2023 is er e-mail ontvangen van Renata.
  Het betreft een uitnodiging voor het 100 jarig jubileum van de Parochie Heilige kruisvindingkerk.
  Zondag 27 Augustus om 10.00 uur aan de Beukendaal 2.  Noot: opgenpomen in Roadi

 12. 5.f

  Er is een e-mail ontvangen (04-08) van Heidi met aandachtspunten voor de wijkraad.
  1. Veegwagen is terug, kan deze op afval wijzer geplaatst worden.
  2. Wegversperring in achterpad i.v.m. scooter overlast achterpad
  3. 30 km zone met verkeersdrempels en aanduiding borden in heel Tuindorp Vreewijk
  Informatie over straat ambassadeurschap.

  Besluit

  Pieter Boshuizen zorgt dat Punten 1 en 2 voor het overleg van 12 september worden teruggekoppeld aan de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het afval ophalen, inclusief de signalen uit de andere buurten.
  - De versperring van de achterpaden ivm scooteroverlast wordt besproken in het overleg met Havensteder, het is wel de vraag wiens verantwoordelijkheid dit is, aangezien er in de Vaan veel koopwoningen staan. Daar moet helderheid over komen.
  - De 30km zone in heel tuindorp Vreewijk, wordt meegenomen in de visie van Koers op Zuid.
  - Minousche Veerman geeft in het overleg van 10 oktober meer informatie over de straatambassadeurs, dan is er ook overleg geweest met de TVC, het Trefpunt en andere organisaties.

  Er is een e-mail ontvangen (04-08) van Heidi met aandachtspunten voor de wijkraad.
  1. Veegwagen is terug, kan deze op afval wijzer geplaatst worden.
  2. Kliko’s worden op de openbare weg geplaatst, dit geeft stankoverlast en ze staan in de weg.
  3. Wegversperring in achterpad i.v.m. scooter overlast achterpad
  4. 30 km zone met verkeersdrempels en aanduiding borden in heel Tuindorp Vreewijk
  5. Informatie over straat ambassadeurschap.


  Bij punt 2 sluit de heer van Daal aan (Bloemendaal), die het verzoek heeft om in de zomer één keer per week het afval op te halen. Dit was zijn punt van inspraak. Daarnaast heeft de wijkraad via de mail ook van een andere bewoner (Leen) een mail gekregen met een vergelijkbaar probleem.

 13. 6

  Besluit

  Geen besluit.

 14. 7

  Besluit

  Geen besluit.

  Voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor het aanwezig zijn.