Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Vreewijk (formeel)

Formele Bijeenkomst Wijkraad Vreewijk

dinsdag 9 mei 2023

19:30 - 21:30
Locatie

De Brink, Dreef 71, 3075 HA Rotterdam

Voorzitter
Pieter Boshuizen
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 08 mei 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebied gebiedfeijenoord@rotterdam.nl. Er zullen ook ter plekke briefjes klaarliggen om uw punt in te brengen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
  Aanwezig**:** John van Bruggen, Johan Brinkman (online), Perry de Snoo, Minousche Veerman, Gerard Lems, Shieneey Harinandansingh, Pieter Boshuizen en Willeke Nagel (wijkraadcoördinator)

 2. 2

  Het eerste uur bespreken wij met wijkorganisaties, ambtenaren en bewoners uitdaging (opgave) 4 uit het wijkakkoord ‘Verkeer en Wegen’. Zie de toelichting voor de details.

 3. 3

  Het tweede uur van het overleg is ruimte voor overige punten en inspraak van bewoners.

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld met een toevoeging van de volgende agendapunten.
  4.b. Overlast boom
  6.d. Achterpad Lede 
  6.e. Veiligheid Paasweide
  6.f. Klankbordgroep Roseknoop.

 4. 4

  Mevrouw Van Kleef: aandacht huisvesting verenigingen


  Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 10-04-2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebied GebiedFeijenoord@rotterdam.nl. Er zullen ook ter plekke briefjes klaarliggen om uw punt in te brengen.

  Besluiten

  4.a.
  De wijkraad steunt de vraag om goede huisvesting van vereniging. Pieter Boshuizen neemt uiterlijk 30 mei contact op met de insprekers, om duidelijk te maken hoe wij hen kunnen helpen.

  4.a. 
  De bewoners spreken in over de huisvesting van verenigingen. Ze vertellen dat hun scoutingvereniging een goede locatie nodig heeft, maar het lastig is om deze te vinden. Dit speelt bij meerdere verenigingen in de wijk, met name verenigingen die niet formeel ‘sportvereniging’ zijn. Als je geen sportvereniging bent, krijg je minder geld en ook lastiger een locatie. Ze benadrukken open te staan voor allerlei opties, maar het is lastig om voldoende gehoord te worden bij de gemeente. De vraag van bewoners is of de wijkraad dit probleem kan aankaarten bij de gemeente en verenigingen in Vreewijk (zoals de scoutingvereniging) kan helpen bij het zoeken naar een goede locatie.

  4.b. Boom
  Perry de Snoo en Pieter Boshuizen leggen deze casus voor aan Havensteder. Uiterlijk 30 mei wordt hier door één van hen een update over gegeven.

  4.b.
  Mw van Rees vertelt dat al acht jaar een boom staat, die zorgt voor een onveilige situatie. Meerdere keren is contact opgenomen met de gemeente en Havensteder, maar er wordt volgens de bewoner niks aan gedaan. De boom staat ter hoogte van Sparrendaal 26/28.

 5. 5
  Ter besluitvorming
 6. 5.a

  Besluit

  De besluitenlijst is vastgesteld, met één kleine wijziging in spelling.

 7. 6
  Ter bespreking:
 8. 6.a

  Op 11 april zijn drie stappen besproken:
  - De herkenbaarheid van groenorganisaties wordt vergroot met flyers/folders
  - In elke buurt is minimaal één straat met goed onderhouden boomspiegels
  - Drie keer per jaar is een opruimdag in alle buurten, in heel Vreewijk. Bij die opruimdag is en veegwagen aanwezig en worden containers opgehaald.


  We bespreken de stand van zaken en vervolgstappen.

  Besluit

  Pieter Boshuizen zorgt dat met iedereen die heeft aangegeven graag op de hoogte te blijven van de opgaven (1, 2, 3 en 4), uiterlijk 13 juni een reactie heeft. Deze reactie is niet alleen om mensen te informeren, maar ook te betrekken bij de opgave.

 9. 6.b

  In het vorige overleg zijn de problemen besproken rondom de voedselbank aan de Groene Hilledijk. We lichten toe wat de afgelopen weken is gebeurd en hoe wij willen samenwerken met andere wijkraden.

  Besluit

  De wijkraad Vreewijk gaat samenwerken met de wijkraden Hillesluis en Bloemhof om uit te zoeken wat de problemen zijn bij de voedselbank aan de Groene Hilledijk. Gerard Lems en Minousche Veerman geven in het overleg van 13 juni een update van de stand van zaken en de vervolgstappen.

  De afgelopen weken heeft de wijkraad contact opgenomen met de voedselbank om aan te geven dat signalen van bewoners binnen komen dat niet iedereen genoeg eten kan krijgen en dat het eten van onvoldoende kwaliteit is. De komende weken zoeken we samen met de wijkraden Hillesluis en Bloemhof uit wat er precies aan de hand is. Wij willen dit zorgvuldig doen, zodat we weten wat er speelt, maar ook goed contact kunnen houden met de voedselbank.

 10. 6.c

  In het vorige overleg zijn vragen besproken rondom het complex dat is gepland op de hoek van Vinkenbaan/Dordtsestraatweg. We bespreken welke stappen er zijn gezet.

  Besluiten

  In het volgende overleg van 13 juni geeft Johan Brinkman een update van de stand van zaken van het complex.

  De gemeente heeft nog geen besluit genomen over de vergunningsaanvraag. Als dat gebeurd is, kan er binnen zes weken bezwaar worden ingediend. Voordat het besluit genomen wordt, probeert Johan Brinkman alvast contact op te nemen met de ambtenaar die over deze vergunning gaat. Doel is om de zorgen over veiligheid en gebrekkige participatie goed over te brengen.

  Nvt

  6.d.
  Hek achterpad Lede
  Tijdens het vorige openbare overleg maakte een bewoner bezwaar tegen het plaatsen van een hek in het achterpad, omdat zij van mening was dat hier onvoldoende draagvlak voor was. Wij hebben dit gecheckt bij Havensteder en er lijkt inderdaad onvoldoende draagvlak te zijn onder bewoners om het hek te plaatsen. Havensteder pakt de verdere afhandeling op.

  Nvt

  6.e. Veiligheid Paasweide.
  In het vorige openbare overleg vertelde een bewoner over onveiligheid en drugsoverlast aan de Paasweide. Het loket Veiligheid heeft contact gezocht met deze bewoner en is ook ter plekke komen kijken.

  Nvt

  6.f.
  Klankbordgroep Roseknoop.
  Van mei tot en met oktober 2023 is de Roseknoop helemaal afgesloten voor autoverkeer. Als er knelpunten ontstaan, kunnen deze worden doorgegeven aan Johan Brinkman j.brinkman@wijkraadrotterdam.nl, hij zit namens Vreewijk in de klankbordgroep.

 11. 7

  Besluit

  Nvt

  - Gerard Lems geeft aan hij van bewoners geruchten hoort dat er bedorven voedsel is uitgedeeld bij activiteiten van SV de Vaan. Een bewoner geeft aan dat dit niet waar is. Wij kunnen als wijkraad doorgeven dat hier geruchten over gaan en dat niet duidelijk is wat er precies aan de hand is.
  - Perry de Snoo vertelt dat er overleg is geweest over het communicatieplan, er komt sowieso een gezamenlijke agenda in overleg met SOL. Verdere details volgen nog.

 12. 8
  Sluiting