Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Vreewijk (formeel)

Formele Bijeenkomst Wijkraad Vreewijk

dinsdag 14 maart 2023

19:30 - 21:30
Locatie

De Boei, Weimansweg 70-72, 3075 MP Rotterdam

Voorzitter
Pieter Boshuizen
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 14-03-2023 12.00 uur per mail doorgeven via
gebiedfeijenoord@rotterdam.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0

 2. 1

  Besluit

  Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
  Alle wijkraadsleden zijn aanwezig.
  Plus/minus 10 bewoners.

 3. 2

  Het eerste uur bespreken wij met wijkorganisaties, ambtenaren en bewoners uitdaging (opgave) 2 uit het wijkakkoord ‘Vreewijk Veilig’. Zie de toelichting en het wijkakkoord voor de details.

  Besluit

  Bij het overleg van 12 september 2023 zijn de volgende drie stappen gezet:
  - Compacte communicatie voor bewoners over veiligheid; waar kun je met welke vragen terecht en hoe kun je meldingen goed doen?
  - De politie en handhaving hebben onderzocht hoe ze beter in gesprek kunnen met bewoners, in een vorm die past bij Vreewijk
  - Er zijn en digitale introductiebijeenkomsten voor nieuwe bewoners, met luchtige invulling.

 4. 3

  Het tweede uur van het overleg is ruimte voor overige punten en inspraak van bewoners.

  Besluit

  Het tweede uur van het overleg is ruimte voor overige punten en inspraak van bewoners.

 5. 4

  Besluit

  Gerard zoekt uit wat er aan de hand is en wat wij als wijkraad hiermee kunnen doen. 04 april 2023 wordt een terugkoppeling gegeven aan Lydia en Annemarie.

  Inspreekrecht bewoners – Voedselbank Groene Hilledijk.
  Bewoners Lydia en Annemarie hebben een klacht over de voedselbank aan de Groene Hilledijk 225b (wijk Bloemhof). Een tweepersoonshuishouden kan niet voldoende voedsel meekrijgen om van te eten.

 6. 5
  Ter besluitvorming:
 7. 5.a

  Besluit

  De besluitenlijst van 14 februari 2023 is goedgekeurd.

 8. 5.b

  Besluit

  Het wijkakkoord wijkraad Vreewijk is goedgekeurd, met een toevoeging dat wij inspraak willen over alle bestemmingsplannen en inrichtingsplannen.

 9. 6
  Ter bespreking:
 10. 6.a

  Vorige bijeenkomst bespraken wij opgave 1 – thuis in Vreewijk. Welke afspraken zijn hier gemaakt en hoe worden die gemonitord?

  Besluit

  Geen besluit.

  - Communicatieplan: di 18 april 2023 hebben Johan Brinkman en Perry de Snoo een afspraak met SOL en andere organisaties, om de onderlinge samenwerking en communicatie te verbeteren.
  - Gezellige activiteiten: Johan Brinkman en John van Bruggen hebben contact met Andrea Karremans over een (voor)tuinenmarkt met Koningsdag.
  - Plek voor jongeren: Shieneey Harinandansingh heeft contact gelegd met bewoner Jamai, SOL en JOZ.. 1 keer per twee weken op de woensdag avond zijn er activiteiten die uiteindelijk ook vanuit de jongeren zelf moeten komen.

 11. 6.b

  We geven een toelichting over de huidige stand van zaken met betrekking tot Speeltuin de Vaan.

  Besluit

  Geen besluit.

  De gemeente is verantwoordelijk, de wijkraad monitort. Huidige stand van zaken is dat tijdelijke bestuursleden worden gezocht, die de vereniging draaiende kunnen houden en op termijn het stokje aan de wijk over kunnen dragen. Doel is dat de kinderen zo snel mogelijk weer kunnen spelen.

 12. 6.c

  We bespreken de inhoud van een ongevraagd advies dat uiterlijk 14 maart 2023 naar de gemeenteraad is gestuurd.

  Besluit

  Geen besluit.

  13 maart heeft de wijkraad Vreewijk een advies opgestuurd met zijn reactie op de langetermijnvisie voor het tramnet in Rotterdam. In de week van 20 maart heeft de wethouder gereageerd. 29 maart is een technische briefing op de Coolsingel en 04 april kan ingesproken worden door wijkraadsleden en bewoners.

 13. 6.d

  We bespreken de inventarisatie onder de winkeliers en lichten toe waarom wij ons willen inzetten voor een Stop & Shop op de Groenezoom. De vervolgstappen worden besproken.

  Besluit

  Voor het overleg van 11 april heeft de wijkraad een ongevraagd advies geschreven waarin wordt gepleit voor een Stop & Shop aan de Groenezoom. Minousche Veerman, Gerard Lems en Pieter Boshuizen nemen hierin het voortouw.

  Stop & Shop Groenezoom (Minousche Veerman) Voor het overleg van 11 april heeft de wijkraad een ongevraagd advies geschreven waarin wordt gepleit voor een Stop & Shop aan de Groenezoom. Minousche Veerman, Gerard Lems en Pieter Boshuizen nemen hierin het voortouw. Winkeliers aan de Groenezoom hebben behoefte aan een Stop & Shop in de winkelstraat. Als wijkraad willen wij de gemeente vragen dit mogelijk te maken.

 14. 6.e

  Johan Brinkman neemt namens wijkraad zitting in de klankbordgroep van de Roseknoop. We geven een korte update van de werkwijze en de punten die zijn besproken. Ook leggen we uit hoe bewoners ons kunnen helpen aan input.

  Besluit

  Geen besluit.

  1 keer per maand vergaderd de klankbordgroep Roseknoop.
  per 1 mei gaat het Varkenoordse viaduct eruit. bewoners kunnen via de facebookpagina kenbaar maken wat de problemen zijn die het voor hun oplevert.

 15. 6.f

  Op verzoek van de wijkraad heeft Charlotte Wevers informatie gestuurd over werkzaamheden in buurt 9. We bespreken hoe wij als wijkraad meer helderheid kunnen krijgen over de plannen en hoe wij goed zicht kunnen krijgen op de consequenties.

  Besluiten

  6.g. Afval Maarland/Voorde
  Minousche Veerman zoekt uit wat er aan de hand is bij de hoek Maarland/Voorde qua afval. Met de wijkraad bespreken wij of en wat wij hiermee kunnen, uiterlijk 04 april wordt een terugkoppeling gegeven.

  Bewoners hebben geklaagd over afval bij Maarland/Voorde. In de hoek bij de tandarts wordt steeds heel veel afval gegooid.

  Pieter Boshuizen controleert voor het openbaar overleg van 11 april of wij als wijkraad extra druk moeten zetten bij de gemeente.

  Charlotte Wevers heeft 04 april een afspraak bij de gemeente over de plannen voor Buurt 9. Als wij als wijkraad druk kunnen zetten, laat zij dit weten.

 16. 7

  Besluit

  Geen besluit.

  - Peter van de buurtpreventie herkent de problematiek bij Maarland/Voorde en geeft aan dat dit een hardnekkig probleem is. Onderhand is men gestopt met meldingen doen in de MeldR app.
  - Een andere bewoner geeft aan dat er veel wordt gepraat, maar weinig stappen worden gezet. Hij vraagt zich af of wij als wijkraad wel genoeg voor elkaar krijgen.
  Wijkraad verzoekt om te blijven melden.

 17. 8

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn of haar komst.