Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Vreewijk (formeel)

Formele Bijeenkomst Wijkraad Vreewijk

dinsdag 14 maart 2023

19:30 - 21:30
Locatie

De Boei, Weimansweg 70-72, 3075 MP Rotterdam

Voorzitter
Pieter Boshuizen
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 14-03-2023 12.00 uur per mail doorgeven via
gebiedfeijenoord@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Het eerste uur bespreken wij met wijkorganisaties, ambtenaren en bewoners uitdaging (opgave) 2 uit het wijkakkoord ‘Vreewijk Veilig’. Zie de toelichting en het wijkakkoord voor de details.

 3. 3

  Het tweede uur van het overleg is ruimte voor overige punten en inspraak van bewoners.

 4. 4
  Inspreekrecht bewoners
 5. 5
  Ter besluitvorming:
 6. 5.a

 7. 5.b

 8. 6
  Ter bespreking:
 9. 6.a

  Vorige bijeenkomst bespraken wij opgave 1 – thuis in Vreewijk. Welke afspraken zijn hier gemaakt en hoe worden die gemonitord?

 10. 6.b

  We geven een toelichting over de huidige stand van zaken met betrekking tot Speeltuin de Vaan.

 11. 6.c

  We bespreken de inhoud van een ongevraagd advies dat uiterlijk 14 maart 2023 naar de gemeenteraad is gestuurd.

 12. 6.d

  We bespreken de inventarisatie onder de winkeliers en lichten toe waarom wij ons willen inzetten voor een Stop & Shop op de Groenezoom. De vervolgstappen worden besproken.

 13. 6.e

  Johan Brinkman neemt namens wijkraad zitting in de klankbordgroep van de Roseknoop. We geven een korte update van de werkwijze en de punten die zijn besproken. Ook leggen we uit hoe bewoners ons kunnen helpen aan input.

 14. 6.f

  Op verzoek van de wijkraad heeft Charlotte Wevers informatie gestuurd over werkzaamheden in buurt 9. We bespreken hoe wij als wijkraad meer helderheid kunnen krijgen over de plannen en hoe wij goed zicht kunnen krijgen op de consequenties.

 15. 7
  Rondvraag
 16. 8
  Sluiting