Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Oosterflank (formeel)

Formele Bijeenkomst

maandag 6 november 2023

17:30 - 19:30
Locatie

De Wende

Voorzitter
D. Makabori
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 6 november 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om 17.30 uur.
  Aanwezig: Danielle Makabori, Nel Sorensen-Breedveld, Ronald Sorensen, Marcel van Gent, Sophia de Leeuw, Xander Nijmeijer.
  Afwezig: Osvaldo de Pina


  Medegedeeld wordt dat er op het laatste moment een besloten deel aan de vergadering wordt toegevoegd in verband met een besluit over een bewonersinitiatief.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen insprekers.

 4. 4
  Ter bespreking
 5. 4.1

  Besluit

  Iza Leidekker  van CBK (Centrum Beeldende Kunsten) is door Kristian de Bruyne uitgenodigd. Er wordt in het kort weergegeven welke mogelijkheden het CBK kan bieden over het plaatsen van beelden vanuit hun depot in openbare ruimten. Dit in samenwerking met Stadsbeheer. Plaatsing van een nieuw beeld is een lastig proces vanwege kaders en regels en duurt ca. 7 jaar.


  Afgesproken is dat Iza contact zoekt met de wijkraadcoördinator voor een eventueel vervolgafspraak. Op donderdag 9 nov. a.s. is Iza Leidekker in Oosterflank, de wijkraad zou dan ook nog met haar verder willen praten.


  Rasheida Adrianus, cultuurregisseur van Cultuur Concreet legt uit wat haar werkzaamheden en speerpunten binnen Prins Alexander zijn.
  Er moet meer aandacht komen voor evenementen voor zowel jongeren als voor ouderen. De structuur van evenementen moet behouden blijven maar heeft in het algemeen meer aandacht nodig.


  Afgesproken is dat Rasheida op verzoek van de wijkraad af en toe aansluit bij een vergadering. De wijkraad heeft belangstelling om één van de locaties waar evenementen voor jongeren worden georganiseerd, met Rasheida te bezoeken. Contact loopt via de wijkraadcoördinator.

 6. 5
  Ter bekrachtiging
 7. 5.1

  Besluit

  Besluitenlijst:
  Bij het punt 'Bijeenkomst JAP' op 27 oktober is Nel Sörensen niet genoemd als aanwezige.


  Actielijst:
  Gevraagd wordt waarom de actiepuntenlijst moet worden vastgesteld en of dat dit niet anders kan omdat dit een intern stuk voor de wijkraad betreft.


  De besluiten- en actielijst d.d. 9 oktober 2023 worden ongewijzigd vastgesteld.

 8. 6
  Ter besluitvorming
 9. 6.1

  Besluit

  De wijkraad Oosterflank, in vergadering bijeen op maandag 6 november 2023, besluit unaniem ten aanzien van de financiële kaders bewonersinitiatieven, met ingang vanaf 1 januari 2024:
  - Geen budget te reserveren voor terugkerende evenementen
    € 0,00
  - Instellen stemrondes en eventueel hoeveel periodes en budget:
    Geen
  - Hoogte bedrag grote bewonersinitiatieven:
    € 20.000,--


  De wijkmanager is gemandateerd inzake kleine bewonersinitiatieven tot € 2.500,--

 10. 7

  Besluit

  De voorzitter vertelt kort over de voorzittersbijeenkomst met de wijkraadscoördinatoren op 31 oktober jl.


  Op 8 november a.s. is er een vervolgbijeenkomst Armoedeplatform.

 11. 8

  Besluit

  De wijkraad wil zakjes met bloemzaadjes met logo en tekst laten bedrukken.
  Er wordt hiervoor op zeer korte termijn een offerte opgevraagd.
  De richtlijnen waar een offerte aan moet voldoen worden door de wijkondersteuner gestuurd.


  Gevraagd wordt naar de stand van zaken ingediende ongevraagde adviezen.
  Er wordt navraag gedaan bij de wijkraadcoördinator.


  De wijkraad wil verlichtingslampjes bij de Evenaar. Dit kan alleen middels een bewonersinitiatief. De wijkraad gaat proberen dit op deze manier te regelen.

 12. 9

  Besluit

  De vergadering  eindigt om 19.40 uur