Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Oosterflank (formeel)

Formele Bijeenkomst

maandag 8 mei 2023

17:30 - 19:30
Locatie

De Wende

Voorzitter
D. Makabori
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 8 mei 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om 17.30uur.
  Aanwezig: Danielle Makabori, Ronald Sorensen, Nel Sorensen-Breedveld, Marcel van Gent, Sophia de Leeuw, Osvaldo de Pina.
  Afwezig: Xander Nijmeijer.


  < b>Mededelingen:< /b> De wijkraadcoördinator herinnert de wijkraadsleden om zich aan te melden voor verschillende activiteiten de komende periode (Veilige en Gezonde Straten: 10 mei a.s., Leernetwerk Wijk aan Zet, 13 mei a.s.).
  Voorafgaand de informele bijeenkomst d.d. 22 mei a.s., wordt er een schouw samen met SB gehouden over bestrating. De wijkraadsleden hebben tot 15 mei a.s. de tijd om een paar (5) plekken in de wijk voor de schouw door te geven.
  De retraite van de wijkraad vindt plaats op vrijdag 2 juni a.s.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt unaniem vastgesteld, cf. voorstel.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen insprekers aangemeld.

 4. 4
  Ter bespreking
 5. 4.1

  De wijkraad heeft in het informeel overleg d.d. 17 april naar aanvullende informatie m.b.t. Lokaal Budget en Right to Cooperate, in het bijzonder t.a.v. de selectiecommissie. De wijkraad wordt gevraagd om na te denken of er afgevaardigden van de wijkraad zitting in de commissie willen nemen en ook welke leden de taak op zich willen nemen.
  Met de leden zal er een online-afspraak ingepland worden voor meer uitleg of eventuele vragen te beantwoorden. Een gedetailleerde uitleg, hoe de aanvragen te beoordelen volgens de criteria, volgt nog.

  Besluit

  De wijkraad neemt kennis van de selectiecommissie-criteria voor Lokaal Budget. Nel Sorensen-Breedveld en Ronald Sorensen melden zich aan als leden van de selectiecommissie.

 6. 5
  Ter bekrachtiging
 7. 5.1

  De wijkraad heeft in de informele bijeenkomst d.d.17 april jl.  unaniem ingestemd met het bewonersinitiatief Koningsdag 10-daagse. Het initiatief wordt opnieuw in de openbare bijeenkomst ter bekrachtiging aangeboden.

  Besluit

  De wijkraad bekrachtigt het initiatief in de openbare bijeenkomst.

 8. 6

  Conform afspraak, wordt de terugkoppeling schriftelijk gedaan.

  Besluit

  Er wordt stilgestaan bij de dodenherdenking d.d. 4 mei jl. Ronald Sorensen heeft een toespraak gehouden namens alle wijkraden in Prins Alexander.
  Sophia de Leeuw en Nel Sorensen-Breedveld hebben een 100-jarige mevrouw bezocht, namens de wijkraad. Naar aanleiding van het gesprek met de mevrouw, zal de wijkraad een brief naar Gro-up doorsturen met een paar aandachtspunten over eenzaamheid onder ouderen.
  Danielle Makabori heeft contact gehad met de avondwinkel. De wijkraad stelt een reactie op, om de sluitingstijden te verruimen.
  De retraite wordt gehouden in Hoek van Holland, tussen 11.00-17.00uur, de wijkraadcoördinator bespreekt de opties met de dorpsraadcoördinator.

 9. 7

  Besluit

  De wijkraad wil graag weten of de kringloopwinkel/het pand verkocht is.
  Er wordt stil gestaan bij het monitoren van de acties in het JAP. De wijkraadcoördinator bespreekt verder het onderwerp met de wijkmanager, ook in het kader van de 4-maanden rapportage.

 10. 8

  Besluit

  De bijeenkomst eindigt om 19.30uur.