Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Oosterflank (formeel)

Formele Bijeenkomst

maandag 4 december 2023

17:30 - 19:30
Locatie

De Wende

Voorzitter
D. Makabori
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 4 december 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om 17.30u.
  Aanwezig: Danielle Makabori, Marcel van Gent, Sophia de Leeuw, Nel Sorensen-Breedveld, Ronald Sorensen, Osvaldo de Pina, Xander Nijmeijer.


  Mededelingen:
  Linda Molenaar is aanwezig  om kennis te maken met de wijkraad. Linda stelt zich voor. In het kader van Wijk aan Zet, is het belangrijk om te kijken hoe de wijkraad functioneert.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt unaniem vastgesteld, cf. voorstel.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen insprekers aangemeld.

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.1

  De wijkraad wordt gevraagd om het Jaaractieplan 2024 in concept vast te stellen.

  Besluit

  De laatste versie van het concept Jaaractieplan werd afgelopen vrijdag, 1 december jl. bijgewerkt. Op verzoek van de wijkraad zijn er twee extra punten toegevoegd. Er volgt een korte toelichting van de twee acties.


  De wijkraad stelt unaniem het concept Jaaractieplan 2024 vast. De wijkmanager licht het proces verder toe.

 6. 5
  Ter bekrachtiging
 7. 5.1

  De wijkraad wordt geacht om de besluiten- en actielijst d.d. 6 november 2023 vast te stellen.

  Besluit

  De besluiten- en actielijst d.d. 6 november jl. worden unaniem vastgesteld, zonder op- en aanmerkingen.

 8. 5.2

  De wijkraad heeft het bewonersinitiatief 23-16-17 in de informele bijeenkomst goedgekeurd en een bedrag van EURO 4.730 toegekend. Het besluit van de wijkraad wordt in de formele bijeenkomst ter bekrachtiging geagendeerd.

  Besluit

  De wijkraad bekrachtigt het bewonersinitiatief Activiteitenmiddag voor jong en oud in De Wende unaniem in de openbare bijeenkomst.

 9. 6

  Besluit

  Sophia de Leeuw en Marcel van Gent zijn op bezoek bij de Stadsopruimers. Er komt een manifest die gepresenteerd zal worden aan de wethouder. Ze zijn ook aanwezig geweest bij de klankbordgroep Alexanderplein. De bijeenkomst was goed georganiseerd, helaas weinig aanwezigen vanuit de andere wijkraden in Prins Alexander.  De wijkraad zal op termijn nadenken over de mogelijkheid om de geschiedenis van de polder (die terugkomt in het ontwerp van het Alexanderplein) te koppelen aan een activiteit voor de wijkbewoners.


  Danielle Makabori vertelt over de opening van de Herstelacademie. 


  De wijkraad is op bezoek geweest bij de schaatsbaan. Het bewonersinitiatief vond afgelopen week plaats. Het was een druk bezochte, gezellige activiteit, goed georganiseerd. Er zijn leerpunten die meegenomen worden voor volgend jaar. Wel wordt het onderstreept dat er steeds meer initiatieven worden ingediend.


  Danielle Makabori heeft een overleg met de kansenregisseur gehad, waarbij zorgen zijn geuit over criminaliteit rondom basisscholen in de wijk. De wijkraad wordt uitgenodigd om op bezoek bij de scholen te gaan. Osvaldo de Pina, Danielle Makabori en Xander Nijmeijer gaan op bezoek en koppelen terug in de wijkraad. 


  Ronald en Nel Sorensen vertellen over hun initiatief om bomen te planten in de wijk. 


  De wijkraad zal de communicatie op de social media-kanalen verzorgen. De verschillende evenementen worden aangekondigt, of er wordt verslag van gemaakt.

 10. 7

  Besluit

  Nel Sorensen en Sophia de Leeuw gaan donderdag a.s. naar de bijeenmomst over MeldR. De wijkraad wordt gevraagd om eventueel input te leveren voor het gesprek.

 11. 8

  Besluit

  De bijeenkomst eindigt om 18.50uur.