Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Oosterflank (formeel)

Formele Bijeenkomst

maandag 13 maart 2023

17:30 - 19:30
Locatie

De Wende

Voorzitter
D. Makabori
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 13 maart 2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Mededelingen:

  1. Meedenken over het organiseren van een Vrijheidsmaaltijd 5 mei a.s. (zie bijlage)

  Besluit

  De bijeenkomst start om 17.30uur.
  Aanwezig: Danielle Makabori, Marcel van Gent, Sophia de Leeuw, Ronald Sorensen, Nel Sorensen-Breedveld, Osvaldo de Pina.
  Afwezig: Xander Nijmeijer.


  Mededelingen:

  1. Vrijheidsmaaltijd: Gro-up en De Wende hebben aangegeven om interesse te hebben in het organiseren van een vrijheidsmaaltijd, de wijknetwerker houdt de wijkraad op de hoogte.
  2. De wijkraad heeft aangegeven om aanwezig te zijn bij de bijeenkomst van wijkraad Ommoord, 20 maart a.s., m.b.t. MeldR-app.
  3. De wijkmanager vertelt over de stand van zaken m.b.t. de wijkhub.
  4. De schouw met SB over plekken voor bomen in de wijk staat gepland voor maadag 27 maart a.s.
  5. Er wordt een inventarisatie gemaakt van de behoeften van de wijkraadleden op het gebied van trainingen (Ibabs, Ipad, e.d.). De wijkraadsleden geven door welke behoefte ze hebben.
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt unaniem vastgesteld, conform voorstel.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen insprekers aangemeld.

 4. 4
  Ter bespreking
 5. 4.1

  Marjolein Boxhoorn is namens SO aanwezig, om in gesprek met de wijkraad te gaan over het Evenaarplein.

  Besluit

  Marjoleijn Boxhoorn is afwezig, er wordt een nieuwe afspraak ingepland.

 6. 5
  Ter bekrachtiging
 7. 5.1

  De wijkraad heeft het wijkakkoord per onderdeel vastgesteld. De wijkraad wordt gevraagd om het wijkakkoord als geheel te bekrachtigen in de openbare bijeenkomst.
  .

  Besluit

  De wijkmanager licht het proces kort toe. De wijkraad heeft de aanbiedingsbrief van het rayonberaad ontvangen.
  Het concept wijkakkoord Oosterflank wordt unaniem in de openbare bijeenkomst bekrachtigd. De wijkraad stelt een aanbiedingsbrief op en vervolgens wordt het wijkakkoord naar het college verstuurd. Deadline voor het versturen van het wijkakkoord is 31 maart a.s.

 8. 6
  Terugkoppeling werkgroepen en/of werkbezoeken
 9. 6.1

  Op 24 februari j.l. heeft een overleg plaatsgevonden, m.b.t. gezamenlijk inkoop pagina in De Havenloods. Verschillende opties zijn bekeken en er is een indicatie ewat de tarieven betreft.

  Besluit

  Xander Nijmeijer is afwezig. De wijkraadcoƶrdinator licht de opties toe. Xander Nijmeijer zal de wijkraad in het overleg met de andere wijkraden van Prins Alexander vertegenwoordigen. De wijkraad zal de offerte bekijken en een voorstel doen.

 10. 6.2

  Op 24 februari j.l. heeft een overleg met de communicatie adviseurs plaats gevonden, over een lichtkrant in Oosterflank. Ronald Sorensen en Xander Nijmeijer lichten de opties toe.

  Besluit

  Ronald Sorensen licht het gesprek met de afdeling communicatie m.b.t. de lichtkrant toe. De opties die gepresenteerd werden zijn te duur en onuitvoerbaar. Ronald Sorensen zal contact opnemen met Capelle a/d IJssel en kijken hoe ze het doen.

 11. 6.3

  Besluit

  Marcel van Gent vertelt over de klankbordgroep Alexanderplein afgelopen woensdag, 8 maart j.l.

 12. 7
  Rondvraag
 13. 8

  Besluit

  De bijeenkomst eindigt om 19.50uur.