Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Oosterflank (formeel)

Formele Bijeenkomst

maandag 6 februari 2023

17:30 - 19:30
Locatie

De Wende, Vaasahof 75

Voorzitter
D. Makabori
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 6 februari 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om 17.35uur.
  Aanwezig: Ronald Sorensen, Nel Sorensen-Breedveld, Marcel van Gent, Sophia de Leeuw, Danielle Makabori, Xander Nijmeijer.
  Afwezig: Osvaldo de Pina.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld, met toevoeging van punt 4.3. Bespreken voorstel wijkraad Ommoord - gezamenlijke advisering MeldR-app

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen insprekers aangemeld.

 4. 4
  Ter bespreking
 5. 4.1

  Op verzoek van de wijkraad, wordt het onderwerp ter bespreking geagendeerd. De wijkraad wordt geacht om een voorstel data en activiteiten in de wijk op te stellen.

  Besluit

  De wijkraad heeft nog geen lijst met activiteiten/data opgesteld. De wijkraad worstelt met de vraag hoe de bewoners te betrekken bij het vervolg.
  Nel Sorensen-Breedveld, Xander Nijmeijer en Danielle Makabori komen met een voorstel voor 20 februari a.s..

 6. 4.2

  Ronald Sorensen en Marcel van Gent hebben namens de wijkraad een concept voorstel wijkverslag opgesteld. De wijkraad wordt geacht om reactie op het voorstel door te geven en het wijkverslag vast te stellen. Deadline voor het indienen van het wijkverslag is 22 februari 2023.

  Besluit

  Marcel van Gent en Ronald Sorensen hebben namens de wijkraad een wijkverslag opgesteld. De wijkraad bespreekt het concept. Het concept zal de komende week online geaccordeerd worden.

 7. 4.3

  Besluit

  De wijkraad bespreekt het advies - voorstel van wijkraad Ommoord. De ervaringen zijnĀ  wisselend, voor wat MeldR-app betreft. Er zijn ook positieve ervaringen.
  De wijkraad ondersteunt het voorstel van wijkraad Ommoord, voor de gezamenlijke advisering.

 8. 5

 9. 5.1

  De wijkraad heeft in de informele bijeenkomst unaniem ingestemd met de wijkvisie. Hierbij wordt de wijkvisie ter bekrachtiging in de openbare bijeenkomst aangeboden.
  N.B. Op basis van input/commentaar van de clusters zullen er nog mogelijk aanpassingen vinden op het JaarActiePlan2023. De Stedelijke opgaven zijn nog niet helemaal binnen. Beide documenten zullen tijdens een formele bijeenkomst tussen 6-28 februari, doch uiterlijk begin maart a.s. vastgesteld moeten worden.

  Besluit

  De wijkvisie wordt in het openbaar unaniem vastgesteld.

 10. 5.2

 11. 6
  Terugkoppeling werkgroepen en/of werkbezoeken
 12. 6.1

  Besluit

  De wijkraad heeft kennis genomen van de reactie van wijkraad Het Lage Land, Prinsenland, `s-Gravenland, m.b.t. gezamenlijk inkoop pagina in De Havenloods.
  De wijkraad stelt voor om een afspraak met de andere wijkraden in te plannen, om een inhoudelijk gesprek met elkaar te voeren. Xander Nijmeijer zal namens de wijkraad Oosterflank het gesprek aangaan,


  De wijkraad bespreekt de stand van zaken t.a.v. de wijkkrant in Oosterflank. Er is een bewonersinitiatief ingediend en gehonoreerd, De wijkraad gaat verder in gesprek met de indiener van het initiatief.


  Ronald Sorensen stelt voor om structureel de terugkoppeling van de klankbordgroep "PA" op de agenda (terugkoppeling werkgroepen en/of werkbezoeken) te zetten.

 13. 7

  Besluit

  Sophia de Leeuw wil graag aandacht vragen voor de kauwen-problematiek. Het onderwerp wordt aangehouden voor het informeel overleg van 20 februari a.s.

 14. 8

  Besluit

  De bijeenkomst eindigt om 19.35uur.