Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Oosterflank (formeel)

Formele Bijeenkomst

maandag 9 oktober 2023

17:30 - 19:30
Locatie

De Wende

Voorzitter
D. Makabori
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 9 oktober 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om 17.30uur.
  Aanwezig: Danielle Makabori, Marcel van Gent, Sophia de Leeuw, Xander Nijmeijer, Osvaldo de Pina.
  Afwezig: Ronald Sorensen, Nel Sorensen-Breedveld.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt unaniem vastgesteld, conform voorstel.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen insprekers aangemeld.

 4. 4
  Ter bekrachtiging
 5. 4.1

  De wijkraad wordt gevraagd om de besluiten- en actielijst d.d. 11 september jl. te bekrachtigen.

  Besluit

  De besluiten- en actielijst d.d. 11 september 2023 worden unaniem vatsgesteld, zonder op- of aanmerkingen.

 6. 5
  Ter bespreking:
 7. 5.1

  De wijkraad ontvangt een voorstel voor een planning voor het opstellen van het JaarActiePlan 2024. De wijkraad wordt gevraagd om een afvaardiging te benoemen voor de overleggen met de wijkmanager eind oktober-begin november.

  Besluit

  De wijkmanager heeft een memo opgesteld en een planning voor het behandelen van het JAP 2024 voorgesteld. 
  Namens de wijkraad zullen Xander Nijmeijer, Marcel van Gent, Sophia de Leeuw en Danielle Makabori zitting in de schrijfgroep nemen.
  De wijkraad stelt voor om de bijeenkomst d.d. 20 oktober te laten vervallen, i.v.m. de herfstvakantie. De wijkraadsleden komen met voorstellen voor de acties die opgenomen kunnen worden in het JAP2024.

 8. 5.2

  De wijknetwerker is aanwezig en gaat in gesprek met de wijkraad over de wijze van behandelen bewonersinitiatieven.

  Besluit

  Sabrina Ong-Aban is aanwezig om met de wijkraad in gesprek te gaan over de nieuwe regeling bewonersinitiatieven en de manier waarop de wijkraad de bewonersinitiatieven (met terugwerkende kracht) per 1 oktober zal behandelen. De wijkraad heeft nauw contact met de wijknetwerker en zal in informeel overleg de aanvragen behandelen.

 9. 6
  Ter besluitvorming
 10. 6.1

  De wijkraad wordt gevraagd om een besluit te nemen t.a.v. de mandatering inzake bewonersinitiatieven.

  Besluit

  De wijkraad besluit unaniem om het maandaat aan de wijkmanager te verlenen voor kleine bewonersinitiatieven tot EURO2.500.
  Het besluit voor de grote initiatieven, boven EURO 2.500 wordt door de wijkraad zelf genomen. De behandeling van de aanvragen geschiedt in informeel overleg, samen met de wijknetwerker.

 11. 7
  Ter kennisname
 12. 7.1

  De richtlijn subsidieregeling Sinterklaasactiviteiten wordt met de wijkraad ter kennisname gedeeld.

  Besluit

  De wijkraad neemt kennis van de richtlijnen subsidieregeling Sinterklaasviering.

 13. 8

  Besluit

  Sophia de Leeuw en Marcel van Gent zijn aanwezig geweest bij de Stadsopruimers Conferentie. 
  Osvaldo de Pina was aanwezig bij de bijeenkomst over Armoedebeleid, georganiseerd door de Gemeente.
  De WRC geeft een korte toelichting op de aankomende bijeenkomsten en de planning voor de volgende maanden.

 14. 9
  Rondvraag
 15. 10

  Besluit

  De bijeenkomst eindigt om 19.12uur.