Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Oosterflank (formeel)

Formele Bijeenkomst

maandag 9 januari 2023

17:30 - 19:30
Locatie

De Wende, Vaasahof 75

Voorzitter
D. Makabori
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 9 januari 2023, 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om 17.30uur. De voorzitter van de bijeenkomst is Jean-Paul Andela.
  Aanwezig: Marcel van Gent, Sophia de Leeuw, Ronald Sorensen, Nel Sorensen-Breedveld, Osvaldo de Pina.
  Afwezig: Danielle Makabori, Xander Nijmeijer.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld conform voorstel.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen insprekers aangemeld.

 4. 4
  Ter bespreking
 5. 4.1

  Besluit

  De terugkoppeling van de clusters laat nog een beetje op zich wachten. Formeel hebben de clusters tot het einde van de maand de tijd om te reageren. Het hoeft geen slecht nieuws te betekenen. De wijkmanager geeft aan dat er voorafgaand het concept jaaractieplan veel overleg met de clusters heeft plaatsgevonden. Zodra de terugkoppeling binnenkomt, wordt het naar de wijkraad doorgestuurd.

 6. 4.2

  Besluit

  Er is een concept wijkvisie doorgestuurd naar de wijkraad, voor input en reactie. Het concept is een samenvatting van de eerder besproken documenten. De wijkraad kan zich in het concept in vinden.
  De wijkmanager vraagt of een van de wijkraadsleden zich bezig wil houden met de lay-out. Osvaldo de Pina geeft aan om de taak op zich te willen nemen.
  De wijkmanager vertelt verder over de planning van het wijkakkoord, in het bijzonder over de stedelijke opgaven.
  De wijkraad heeft nog vragen over het project Alexanderplein. De wijkraad heeft volgende week woensdag 18 januari a.s. een sessie over het Alexanderplein. Informatie over deze sessie volgt nog.


  De wijkraad wordt gevraagd om verder na te denken over een manier om naar buiten te treden en met de bewoners in gesprek te gaan over het wijkakkoord. De wijkraad stelt voor om het onderwerp tijdens de informele bijeenkomst van januari verder te willen behandelen.

 7. 4.3

  De wijkraad wordt geacht - cf. art. 21 van de Verordening Wijkraden 2022-, om een wijkverslag op te stellen inzake de uitoefening van de taken van de wijkraad ten behoeve van de raad, het college en de burgemeester. De deadline voor het indienen van het wijkverslag is 22 februari 2023.
  De wijkraad wordt geacht om een werkgroep te vormen die deze taak op zich zou willen nemen.

  Besluit

  Marcel van Gent en Ronald Sorensen zullen zich bezig houden met het wijkverslag 2022.

 8. 5
  Ter bekrachtiging
 9. 5.1

 10. 6
  Terugkoppeling werkgroepen en/of werkbezoeken
 11. 7

  Besluit

  Ronald Sorensen vraagt zich af of de wijkraad niet een pagina in De Havenloods zou kunnen reserveren, voor de communicatie met de wijk.
  Nel Sorensen zou graag het onderwerp "Koningsdag" op de agenda van het volgend informeel overleg willen zien. De wijkraad vindt het een goed idee.

 12. 8

  Besluit

  De bijeenkomst eindigt om 18.17uur.