Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Oosterflank (formeel)

Formele Bijeenkomst

maandag 3 april 2023

17:30 - 19:30
Locatie

De Wende

Voorzitter
D. Makabori
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 3 april 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om 17.41uur.
  Aanwezig: Danielle Makabori, Ronald Sorensen, Nel Sorensen-Breedveld, Marcel van Gent, Sophia de Leeuw, Xander Nijmeijer.
  Afwezig: Osvaldo de Pina.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt unaniem vastgesteld, conform voorstel.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen insprekers aangemeld. Wel is er publiek aanwezig.
  Een bewoner geeft aan dat de QR-code op de wijkidentiteitskaart niet werkt. Dat is jammer, wel kan de kaart in de postbussen in De Wende en Het Huis van de Wijk Oriënt ingeleverd worden.

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.1

  Conform de verordening, wordt de voorzitter van de wijkraad voor 1 jaar gekozen. Na het verstrekken van de termijn, worden er opnieuw verkiezingen voor de voorzitter gehouden. De stemming vindt plaats tijdens een openbare bijeenkomst, volgens de afgesproken procedure.

  Besluit

  De wijkraad besluit unaniem om een voorzitter uit eigen midden te kiezen. Danielle Makabori stelt zich kandidaat. Er zijn geen andere kandidaten. De wijkraad stemt per stembiljet. Er zijn 6 stemmen uitgebracht. Alle stemmen zijn geldig. De wijkraad kiest unaniem voor om Danielle Makabori als voorzitter van de wijkraad aan te stellen. Er wordt een besluit benoeming voorzitter getekend.

 6. 5
  Ter kennisname
 7. 5.1

  Conform toezegging, wordt de wijkraad periodiek geïnformeerd over de bewonersinitiatieven in de wijk.

  Besluit

  De wijkraad heeft een overzicht ontvangen van de bewonersinitiatieven in het eerste kwartaal. De wijkraad heeft een vraag over het aantal initiatieven. Er is ook een initiatief in  februari geweest (filmavond), deze staat niet op de lijst. De WRC stelt de vraag aan de wijknetwerker.
  De wijkraad bespreekt vervolgens wat er gedaan kan worden om het aantal bewonersinitiatieven te doen toenemen.

 8. 6
  Ter bespreking
 9. 6.1

  Besluit

  Nel Sorensen-Breedveld en Sophia de Leeuw zijn aanwezig geweest bij de sessie over MeldR-app in Ommoord. Ze geven een korte toelichting aan de rest van de wijkraadsleden.
  Sophia de Leeuw en Nel Sorensen-Breedveld hebben zich opgegeven om als klankborgroep voor het vervolg van het gesprek met de overige wijkraden en het testen van de app te fungeren.

 10. 7
  Ter bekrachtiging
 11. 8

  Besluit

  Danielle Makabori is aanwezig geweest bij de netwerkbijeenkomst over Right to Cooperate en Lokaal Budget. Danielle geeft een korte toelichting van de bijeenkomst en de relatie tot MO. De bijeenkomst was druk bezocht.


  Er zijn nog steeds veel losse eindjes als het gaat om de welzijnsopdracht. De bewoners hebben niet altijd de kennis paraat, ze weten niet precies wat het verschil is tussen de verschillende stromingen.


  Xander Nijmeijer staat stil bij de schouw met SB vorige week. Xander vond het niet een heel geschikte vorm. Het voorstel is om voortaan een plan op papier te zetten en te delen met de desbetreffende clusters, alvorens een schouw te organiseren.


  Xander Nijmeijer stelt voor om een flyer van de wijkraad te ontwikkelen (als inlegvel bij De Havenloods).

 12. 9

  Besluit

  Ronald Sorensen stelt een vraag over de stand van zaken m.b.t. preventieteams. De WRC vraagt de wijknetwerker hierover.


  Nel Sorensen-Breedveld wil graag samen met de wijkraad een bezoek aan Hoek van Holland met de metro brengen. De wijkraad zal verder het idee uitwerken.


  De wijkraad beslist om de reacties die binnen zijn gekomen naar aanleiding van de wijkidentiteit volgende keer tijdens de informele bijeenkomst te bespreken.

 13. 10

  Besluit

  De Bijeenkomst eindigt om 19.24 uur.