Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Bergpolder-Blijdorp-Liskwartier (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Bergpolder/Blijdorp/Liskwartier

woensdag 25 januari 2023

20:00 - 22:00
Locatie

De Kok en de Tuinman, Koningsveldestraat 14

Voorzitter
R. Plokker
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 25-01-2023 12.00 uur per mail doorgeven aan de wijkraadscoƶrdinator Paul Hulsebosch e-mailadres ppt.hulsebosch@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig:
  Reidar Plokker (voorzitter)
  Annika Schippers
  Lideke Detmers
  Marte Buijsen
  Karin Padmos
  Job Rood
  Ryan Vos


  Ook aanwezig: Paul Hulsebosch (wijkraadcoƶrdinator)


  Aantal bezoekers: 32

 2. 2

  Vastgesteld conform

 3. 3

  Vuilcontainers Stadhoudersweg
  Bewoonster vraagt aandacht voor de bovengrondse vuilcontainers op de Stadhoudersweg die recentelijk als verzonken containers zijn verplaatst van trottoir naar middenberm. Bewoonster stelt dat bewoners nu de onveilige straat moeten oversteken om vuil weg te kunnen gooien en vraagt wijkraad of die onveilige situatie aangepakt kan worden.


  Wijkraad stelt voor vertegenwoordiger van afdeling Stadsbeheer uit te nodigen voor schouw ter plekke, om te bekijken of de containers op een beter bereikbare plek geplaatst kunnen worden. Aangetekend: de gemeente streeft naar verzonken containers en wegens ondergrondse leidingen is dat op de oude locatie niet mogelijk.


  Terras De Kok en de Tuinman
  Eigenaresse biedt wijkraad petitie aan met ongeveer 4000 handtekeningen van bewoners die de wens ondersteunen om het terras op het binnenterrein open te houden. Terras moet sluiten na klachten over geluidsoverlast van omwonenden. een verzoek om een terrasvergunning van eigenaars is steeds afgewezen omdat de gemeente geen vergunningen meer afgeeft voor terrassen op binnenterreinen. Het terras van De Kok en de Tuinman is dus de afgelopen vier jaar niet toegestaan, wel gedoogd.
  Eigenaresse vraagt wijkraad wat zij voor eigenaars kunnen betekenen.


  Wijkraad geeft aan in contact getreden te zijn met fractie D66, die namens wijkraad vragen zal stellen aan wethouder. Wijkraad wil via die weg achterhalen wat het beleid is rond terrassen op binnenterreinen en wat de criteria zijn voor het verlenen van vergunningen. Zo wil de wijkraad achterhalen of er ruimte is voor een terrasvergunning.

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Vastgesteld met aantekening: opmerking bij punt 5.a.1 Wijkakkoord, Groen. In de opmerking over Hofbogenpark kwam het belang van aandacht van gevel tot gevel niet genoeg naar voren. Opmerking toegevoegd in de hier aanwezige bijlage.

 6. 5
  Ter bespreking:
 7. 6
  Ter informatie:
 8. 6.a

  Programmamanager Kambiz Elmi Anaraki geeft toelichting op de plannen voor rioolvervanging in het Liskwartier in de periode 2023 - 2027. Elmi Anaraki verwijst bewoners naar de Rotterdam aan de slag-app van de gemeente, waarin op te zoeken is waar en wanneer werkzaamheden plaatsvinden. App is te downloaden via:

 9. 6.b

  Anne Marijn Ouwehand en Odile van Koert van FunderingsKracht geven toelichting op de subsidiemogelijkheden die er zijn voor het uit laten voeren van funderingsonderzoek voor huiseigenaren. FunderingsKracht biedt in de loop van 2023 ondersteuning voor huiseigenaren in het Liskwartier.

 10. 6.c

  Wijknetwerker Sam Bartijn geeft toelichting op aanvraag Badkonijn Vroesenpark

 11. 7

  Bewoonster merkt op dat de twee wijkkranten in het gebied gaan fuseren en vraagt zich af waarom de redactie van de nieuw te vormen combi-krant niet aanwezig is. Wijkraad meldt graag met de redactie in gesprek te gaan om aandacht te vragen voor de agenda en planning van de wijkraad.

 12. 8
  Sluiting