Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Blijdorp-Bergpolder-Liskwartier (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Blijdorp/Bergpolder/Liskwartier

woensdag 20 december 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Bergsingelkerk, Bergsingel 150 - 152

Voorzitter
R. Plokker
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 20-12-2023 12.00 uur per mail doorgeven aan de wijkraadscoördinator Paul Hulsebosch e-mailadres ppt.hulsebosch@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig:
  Reidar Plokker (voorzitter)
  Lideke Detmers
  Marte Buijsen
  Annika Schippers


  Afwezig: Ryan Vos, Job Rood, Karin Padmos


  Ook aanwezig:
  Sabrina Abdi (trainee gemeente Rotterdam)
  Paul Hulsebosch (wijkraadcoördinator)
  Sam Bartijn (Netwerker)

 2. 2

  Besluit

  Vastgesteld conform

 3. 3

  Wijkraad geeft uitleg over afsluiting middenberm Gordelweg tbv. ingreep bij Esso


  Afgelopen vrijdag 15 december 2023 hebben collega's van stadsbeheer één gedeelte van de middenberm afgesloten aan de Gordelweg. Dit werd gedaan om de verkeersveiligheid voor fietsers te bevorderen. Een tijd geleden is er een verkeersbesluit genomen over deze maatregel. De maatregel is ook besproken met tankstation Esso. Daarnaast zijn er de afgelopen periode extra borden geplaatst om zowel fietsers als automobilisten te attenderen op de verschillende verkeersstromen. Zie afbeelding in bijlage voor visuele toelichting


  Wijkraad geeft uitleg over start aanleg speelplek Noorderhavenkade. In de week van 8 januari. Bewonersbrief volgt.


  Wijkraad doet terugkoppeling over opvang voor Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV) voor maximaal 35 jongeren aan de walenburgerweg 33 in Rotterdam. Afgelopen donderdag 14 december was er een open dag. ong. 40 bewoners. Reidar vertelt over mogelijkheden beheercommissie. Voor zowel de AMV als de beheercommissie.

 4. 4

  Geen

 5. 5
  Ter besluitvorming:
 6. 5.a

  Besluit

  Besluitenlijst vastgelegd met toelichting

  Naam Marte verkeerd gespeld

 7. 6.a

  Ter besluitvorming:

  1. Hek + vereniging Dresselhuys terrein + toelichting
   Iniatiefnemer licht toe: Park is onder beheer van stichting, dient als ontmoetingsruimte. Aanvraag geldt voor de stichting en financiering hek.
  2. Liskids + Toelichting
   Al voor 15e keer georganiseerd. Zelfde idee als vorig jaar. Mogelijk uitbreiden naar Delfgauwstraat. Zelfs Koningsveldeplein, maar dat wordt een beetje ‘too much’. Zoeken samenwerking met SOL & Toltuin.
   Wijkraad: als dit elk jaar wordt toegekend, is het dan geen structurele steun? Wat volgens de regels BWI toch niet de bedoeling is?
   Wijkraad geeft aan dat het vanaf 1 januari € 10.000,- als maximum per aanvraag gaat hanteren.
   Vraag bewoner: waar is in 2023 evenement Pimp je fiets gebleven? Antwoord: niet genoeg vrijwilligers.
  3. Kerstdiner + Toelichting
   Diner op kerstavond in Opstandingskerk, voor max. 50 mensen. Er worden 1000 flyers verspreid. Nu al 20 aanmeldingen. Gratis driegangen diner, van 18:00 tot 20:30.
  4. Vergroenen Schieweg
   In de vorige vergadering is er niks besloten. Aanvraag opnieuw besproken. Het gaat om 10 bloembakken.
  5. Winterdiner de Samaritaan
   Op 19 januari, voor 150 personen. Met bingo, prijzen en 'goodiebags'.

  Besluiten

  Wijkraad kent aanvraag bewonersinitiatief 'Hek + vereniging Dresselhuys terrein' toe.

  Aangevraagd bedrag:- € 10.000,-
  Toegekend bedrag: € 10.000,-

  Wijkraad kent aanvraag bewonersinitiatief 'Kerstdiner Torentuin' toe

  Aangevraagd bedrag:- € 850,-
  Toegekend bedrag: € 850,-

  Wijkraad kent aanvraag bewonersinitiatief 'Liskids' toe.

  Aangevraagd bedrag:- € 12.000,-
  Toegekend bedrag: € 12.000,-

  Wijkraad kent aanvraag bewonersinitiatief 'Vergroenen Schieweg' toe.

  Aangevraagd bedrag:- € 4719,-
  Toegekend bedrag: € 4719,-

  Wijkraad kent aanvraag bewonersinitiatief 'Winterdiner de Samaritaan' toe.

  Aangevraagd bedrag:- € 2500,-
  Toegekend bedrag: € 2500,-

 8. 7

  - Kan de wijkraad reageren op het artikel in het AD, waarin een aantal wijkraadsleden zich negatief uitlaten over de opzet van de huidige wijkraden.
  Wijkraadsleden geven aan dat ze niet zo teleurgesteld zijn als in het artikel aangeduid. Wijkraad geeft aan dat zij enthousiast zijn beslissingsbevoegdheid bewonersinitiatieven.


  - Bewoner vraagt naar status reservering voor wijkkrant. Wijkraad geeft aan dat er voor de wijkkrant een apart bedrag van meer dan € 10.000,- gereserveerd is.

 9. 8
  Sluiting