Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Bergpolder-Blijdorp-Liskwartier (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Bergpolder/Blijdorp/Liskwartier

woensdag 31 mei 2023

20:00 - 22:00
Locatie

De Wasserij, Sint-Agathastraat 54

Voorzitter
R. Plokker
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 31-5-2023 12.00 uur per mail doorgeven aan de wijkraadscoördinator Paul Hulsebosch e-mailadres ppt.hulsebosch@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig:
  Reidar Plokker (voorzitter)
  Job Rood
  Lideke Detmers
  Marte Buijsen
  Annika Schippers
  Karin Padmos


  Afwezig:
  Ryan Vos


  Ook aanwezig:
  Paul Hulsebosch (wijkraadcoördinator)


  Aantal bezoekers: 15

 2. 2

  Besluit

  Vastgesteld conform

 3. 3

  Bewoner 1: meldt dat er 's nachts overlast is van urine en uitwerpselen op Bergweg. Bezoekers mogen niet in horeca naar toilet en restaurants sluiten bovendien al om 1 uur ‘s nachts. Bewoner verzoekt deze overlast aan te pakken.
  Bewoonster vult aan: dring aan op meer openbare toiletten. Stelt voor dat wijkraad hierin samenwerkt met andere wijkraden.

  Bewoonster 2: woont in Bijlwerffstraat en geeft te kennen dat er bladluis in lindebomen op Vroesenlaan zit die een plakkerige afscheiding geven. Bewoners Vroesenlaan zijn petitie gestart met (oa.) oproep deze bomen te kappen. Bewoonster is daar tegen en vraagt wijkraad om steun.
  Suggestie: vleermuizen eten luizen. Ophangen vleermuiskasten kan helpen.
  Suggestie: eventueel interview in wijkkrant met ecoloog.

  Besluiten

  Wijkraad stelt voor om ecoloog uit te nodigen voor openbare vergadering.

  Om bewoners en wijkraad bij te praten over aanpak bladluis met kleverige afscheiding in lindebomen Vroesenlaan.

  Wijkraad zegt toe aan te zullen sturen op handhaving op urineren en ontlasten in de wijk.

  Wijkraad zegt toe contact te zoeken met opsteller petitie om de zorgen over kappen lindebomen op Vroesenlaan te delen.

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Besluit

  Wijkraad kiest Reidar Plokker tot voorzitter voor de termijn van een jaar.
  Vier stemmen voor, één onthouding, een ongeldig.

 6. 4.b

  Besluit

  Vastgesteld conform

 7. 5
  Te gast
 8. 5.a

  Wijkbeheerder (BOA) Laurens Habraken stelt zich voor en legt uit wat zijn functie inhoudt.
  Beheerders werken met vaste partner per wijk.
  Laurens doet Liskwartier en Oude Noorden. In Bergpolder en Blijdorp loopt een ander koppel rond.
  Wijkbeheerders rijden dagelijks door wijk.
  Hij krijgt onder andere de VeiligR-app en MeldR-app binnen.
  Wijkbeheerders zijn beste te bereiken via 14010.

  Uitnodiging aan wijkraad om ronde door wijk te lopen.

  Bewoonster vraagt om uitleg via wijkkrant.

 9. 6
  Ter bespreking:
 10. 6.a

  • Rodenrijsestraat en -laan
   Inspreker 3 vreest voor meer verkeer op Bergselaan. Geeft bovendien aan dat niet voldoende bewoners geïnformeerd zijn. Wijkraad geeft aan: wij dringen herhaaldelijk op groter verspreidingsgebied voor dergelijke gemeentelijke communicatie. Wijkraad dringt verder aan op verkeerscirculatieplan voor heel Rotterdam Noord.

  • Diverse ingrepen Walenburgerweg (zie bijlage)

  • Wijziging inrit 1. Esso en 2. afslag Schiekade-Bergselaan, richting Centrum.
   1. Het Verkeersoverleg vindt het een goed idee om (als proef) de inrit naar het tankstation af te sluiten. Het gaat om de afslag naar links als je richting de rotonde rijdt.
   2. Vorig jaar zijn verschillende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Hierbij is de uitvoegstrook van de Schiekade naar de Bergselaan aangepast. Automobilisten hebben, als ze rechtsaf slaan, beter zicht op het fietspad. Naar verwachting komt dit de verkeersveiligheid ten goede. Er staan verder géén werkzaamheden gepland.

  • Uitbreiden betaald parkeren sector 73 en 74 (Blijdorp, zie bijlage)

 11. 7

  Bewoonster 4: kan er een activiteitenkalender komen? Staan in de wijkkrant, maar die verschijnt niet zo vaak. Kan dat vaker online? De nieuwe wijkkrant werkt aan website.

 12. 8
  Sluiting