Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Bergpolder-Blijdorp-Liskwartier (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Bergpolder/Blijdorp/Liskwartier

woensdag 26 april 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Studio de Bakkerij, Bergweg 283

Voorzitter
R. Plokker
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 26-04-2023 12.00 uur per mail doorgeven aan de wijkraadscoördinator Paul Hulsebosch e-mailadres ppt.hulsebosch@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig:
  Reidar Plokker (voorzitter)
  Marte Buijsen
  Karin Padmos
  Lideke Detmers
  Ryan Vos


  Afwezig: Job Rood en Annika Schippers.


  Ook aanwezig: Sam Bartijn (wijknetwerker) en Paul Hulsebosch (wijkraadcoördinator).


  Aantal bezoekers: 15

 2. 2

  Besluit

  Vastgesteld conform

 3. 3

  Bewoner: er is een geitenpaadje bij tramhalte op Schieweg dat niet betegeld is, maar waar wel veel gelopen wordt. Kan dat paadje betegeld worden? Suggestie: waterdoorlatende tegels. Opmerking: terrein is van RET.
  Bewoner: vraag om notulen wijkraadsvergadering in plaats van besluitenlijst.

  Besluit

  Wijkraad gaat bespreken hoe zij uitvoeriger verslag kunnen doen van openbare vergaderingen.

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Besluit

  Vastgesteld conform

 6. 5

  - Geveltuinendag (stemming)
  Aanvrager geeft toelichting. Dag is 13 mei in Blijdorp, Bergpolder en het Liskwartier.
  De planten die uitgedeeld worden, zijn te volgen op https://geveltuinendag.nl/inkaart/


  - Beats by Beatriz 2.0
  Aanvrager niet aanwezig. Wijknetwerker Sam Bartijn licht toe. Aanvraag verdeeld over Oude Noorden en deze wijkraad. Stemmen wijkraad niet nodig wegens hoogte aangevraagd bedrag. Evenement is vier dagen in mei. Wijkraad deelt flyer op eigen facebookpagina.

  Besluit

  Wijkraad adviseert wijkmanager Peter Dekkers om positief te besluiten over aanvraag € 6400,- Geveltuinendag.

  Karin Padmos onthoudt zich van stemming. Overige leden stemmen unaniem voor.

 7. 6
  Ter bespreking:
 8. 6.b

  Menno Heetveld geeft toelichting over de Stichting Huurders Rotterdam Verenigd (was Stichting Huurders Rotterdam Vestia).
  Zie https://shrv.nl/ en info@shrv.nl


  Twee jaar geleden begonnen in Bergpolder, Blijdorp en het Liskwartier.
  Vergelijkbare organisatie in Amsterdam wordt ruimhartig financieel ondersteund door gemeente. Rotterdam doet dat niet. Heetveld zoekt ideeën voor het aanvragen van subsidie.


  Stichting wil opkomen voor belangen van huurders. Voor zowel commerciële als sociale huurders.


  Rien Tuk is energiecoach en geeft toelichting.
  Wijst op gedragsverandering en kleine investeringen die een groot verschil kunnen maken. Folders van Rotterdams Milieucentrum vanavond beschikbaar.
  Zie ook https://rotterdamsmilieucentrum.nl/


  Klaas Vis geeft uitleg over het belang voor huurders om zich te verenigen.
  Presentatie op scherm.
  Start was het bundelen van alle bewonersverenigingen van Vestia. Nu ook voor huurders van andere coöperaties.


  Burgerlijk wetboek beschrijft verplichtingen huurders en verhuurders.
  - https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2023-02-18


  Daarnaast Woningwet, beschrijft regels voor coöperaties.
  https://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/2023-04-19


  Vanavond: wet op overleg huurders verhuurder
  https://wetten.overheid.nl/BWBR0009810/2022-01-01


  Op 21 maart 2023 aangenomen: wet op goed verhuurderschap.
  - https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36130_wet_goed_verhuurderschap
  Gemeente moet meldpunt inrichten waar huurders klachten in kunnen dienen. Meldpunt moet nog ingericht. Of is dat het Huurteam Rotterdam? Zie https://huurteamrotterdam.nl/. En wat is dan https://www.huurcommissie.nl/ ? En de https://www.woonbond.nl/ ?


  Organisatievormen:
  - Huurdersorganisatie (Kamer van Koophandel)
  - Bewonerscommissie (KvK niet verplicht)
  - Klankbordgroep (heeft geen wettelijke basis)


  Doelstelling SHRV:
  Samen brengen van bewonerscommissies en ondersteuning bieden aan alle actieve huurders van complexen in Rotterdam.

 9. 7
  Ter informatie:
 10. 7.b

  Wijkraad geeft korte toelichting op de antwoorden die de wijkraad ontving op een advies dat de wijkraad stuurde aan wethouder en verzoek dat de wijkraad stuurde aan de burgemeester. Zie bijlage.

 11. 8

  Bewoner: horecavergunning Tines: oude wijkraad Berg[polder wilde horeca advies commissie over terrasvergunning Tines. Die HAC komt er ook. Wijkraad is daarin vertegenwoordigd.
  Bewoner: Durf te dansen!, 9 juni, 17:00 uur in Bergsingelkerk.

 12. 9
  Sluiting