Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Bergpolder-Blijdorp-Liskwartier (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Bergpolder/Blijdorp/Liskwartier

woensdag 28 juni 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Vroesenpaviljoen, Vroesenlaan 60

Voorzitter
R. Plokker
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 28-6-2023 12.00 uur per mail doorgeven aan de wijkraadscoördinator Paul Hulsebosch e-mailadres ppt.hulsebosch@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig:
  Reidar Plokker (voorzitter)
  Marte Buijsen
  Ryan Vos
  Lideke Detmers
  Annika Schippers
  Job Rood


  Afwezig: Karin Padmos


  Ook aanwezig: Paul Hulsebosch (wijkraadcoördinator)


  Aantal bezoekers: 8

 2. 2

  Agendapunt 5 en 6 worden ter plekke omgedraaid. Verder vastgesteld conform.

 3. 3

  Ofra Bolier, voorzitter van volkstuinvereniging Tot Nut en Genoegen.
  Tevens bestuurslid Platform Rotterdamse Volkstuinen.
  Er zit 130ha groen in Rotterdamse volkstuinen.
  Volkstuinen hebben lange wachtlijsten.
  Platform heeft met 100 man ingesproken bij gemeenteraad op 18-01-2023, met name over huurverhoging volkstuinen. Beslissing is daarop teruggedraaid.
  Vallen onder afdeling Vastgoed en daarmee onder wethouder Achbar. De op dit besluit volgende besprekingen met gemeente verlopen moeizaam.


  Platform zoekt daarom samenwerking met wijkraden en wil aansluiten bij wijkvisie wijkraad Blijdorp-Bergpolder-Liskwartier.
  Gemeente wil 20ha groen erbij, maar wil tegelijk 3 volkstuinen sluiten, wat ook 20ha groen betekent.
  Tot Nut en Genoegen staat niet op de nominatie om gesloten te worden. Maar de toekomst is wel onzeker door gemeentelijke plannen met Van Nelleknoop.


  Wijkraad: we hebben volkstuinen niet in wijkvisie staan, wel een roep voor biodiversiteit. Er is echter wel ruimte om acties op te nemen in een het actieplan 2024. We willen zeker ons meer verdiepen in de volkstuin. We komen graag een keer in de kantine van de volkstuinvereniging vergaderen.

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 5
  Ter bespreking:
 7. 5.a

  Toelichting door wijkraad.


  - Ongevraagd advies inzake uitbreiding venstertijden betaald parkeren parkeersectoren 73 en 74
  Wijkraad: gemeente stelt dat uitbreiding venstertijden mede als doel heeft om gebruik van openbaar vervoer te stimuleren. Dat vindt de wijkraad niet stroken met het schrappen van buslijn 44 uit Blijdorp.


  - Ongevraagd advies inzake Rotterdams Woonprogramma
  Nieuw Woonprogramma (onderdeel van Nieuwe Woonvisie) is vandaag besproken in Gemeenteraad. In dit ongevraagd advies vat de wijkraad de inbreng samen die het te horen heeft gekregen tijdens de twee bewonersavonden die de wijkraad het afgelopen half jaar heeft georganiseerd. Onder andere de oproep om bij bouwplannen in Blijdorp-Bergpolder-Liskwartier te streven naar zoveel mogelijk sociale woningbouw. Verder vraagt de wijkraad aandacht voor de slechte energielabels van de particulieren en huurwoningen in Blijdorp-Bergpolder-Liskwartier.
  ter informatie: stippenkaart kamerverhuur inzichtelijk via: https://www.rotterdam.nl/vergunning-kamerverhuur-aanvragen

  Besluiten

  Wijkraad besluit unaniem 'Ongevraagd advies inzake Rotterdams Woonprogramma' ongewijzigd in te dienen.

  Wijkraad besluit unaniem 'Ongevraagd advies inzake uitbreiding venstertijden betaald parkeren parkeersectoren 73 en 74' ongewijzigd in te dienen.

 8. 6
  Ter informatie:
 9. 6.a

  • Aanvraag 'Film in het Park'. Aanvraag samen met Cultuur Concreet. Festival op 8, 9 en 10 september op Noorderhavenkade.
  • Aanvraag 'Zoete Inval' door Studio De Bakkerij, theater aan de Bergweg (Liskwartier). De Zoete Inval Is kinderfestival voor kinderen die niet op vakantie kunnen. Op doordeweekse dagen tijdens de eerste twee weken van zomervakantie. Op 8 juli op drie locaties in de wijk is er een kick-off; Eudokiaplein, Pijnackerplein, Bleiswijplein. 23 juli is afsluiting op Bleiswijkplein. Workshops zijn € 2,-, voorstellingen zijn € 5,-. Maar via welzijn kunnen vrijkaarten vertrekt worden. Aanvraag is voor € 5000,-, maar omdat de festiviteiten in drie wijkraden plaatsvinden, wordt de aanvraag gesplitst over de drie betrokken wijken/wijkraden.
  • Aanvraag 'Samen Vrij in Noord' ter ere van Keti Koti door Radio Stanvaste, samen met Studio De Bakkerij). Festival op Bleiwijkplein op 23 september, met muziek en spoken word. Aangesloten bij stedelijk platform van Keti Koti-herdenkingen. In De Bakkerij organiseren we Schurende Gesprekken over hoe samen te herdenken, vanuit invalshoek kunstenaars. Samenwerking met basisschool De Klimop. Het idee is om samen met kinderen een podcast te maken. Op 1 juli voorstelling rond verzetsheld Tula in De Bakkerij. Aanvraag verdeeld over Oude Noorden en Blijdorp-Bergpolder-Liskwartier.

  Besluiten

  Wijkraad adviseert € 4077,70 toe te kennen ten behoeve van aanvraag 'Film in het Park'

  Wijkraad adviseert maximaal € 7500,- toe te kennen aan ten behoeve van aanvraag 'Samen Vrij in Noord' (Keti Koti).

  Wijkraad kent € 1666,66 toe aan aanvraag 'De Zoete Inval'.

 10. 7

  Wijkraad doet verslag van bijeenkomst met welzijnsorganisatie SOL en afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Rotterdam over eenzaamheid onder ouderen in Blijdorp. Wijkraad roept bewoners op om samen met wijkraad hierover met gemeente en SOL in gesprek te gaan. Het idee om deze groep beter in beeld te krijgen en op maat activiteiten te organiseren.

 11. 8
  Sluiting