Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Blijdorp-Bergpolder-Liskwartier (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Blijdorp/Bergpolder/Liskwartier

woensdag 29 november 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Prinsekerk, Schepenstraat 69

Voorzitter
R. Plokker
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 22-11-2023 12.00 uur per mail doorgeven aan de wijkraadscoördinator Paul Hulsebosch e-mailadres ppt.hulsebosch@rotterdam.nl

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig:
  Reidar Plokker (voorzitter)
  Ryan Vos
  Annika Schippers
  Lideke Detmers
  Marthe Buijsen
  Job Rood


  Ook aanwezig: Paul Hulsebosch (wijkraadcoördinator)


  Afwezig: Karin Padmos


  18 bezoekers

 2. 2

  Besluit

  Vastgesteld conform

 3. 3

  Bewoonster vraagt om presentatie afdeling Stadsbeheer over vuilophalen, zoals gegeven tijdens openbaar overleg 25 oktober.
  Presentatie als bijlage hierbij.

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Lideke Detmers en en Marthe Buijsen waren fysiek aanwezig, waar in de besluitenlijst staat dat zij digitaal aanwezig waren. Verandering doorgevoerd in oorspronkelijk document. Zie ook de aangepaste bijlage.

  Besluit

  Vastgesteld met kanttekening.

  Lideke Detmers en en Marthe Buijsen waren fysiek aanwezig, waar in de besluitenlijst staat dat zij digitaal aanwezig waren. Verandering doorgevoerd in oorspronkelijk document. Zie ook de aangepaste bijlage.

 6. 4.b

  Wijkraad geeft toelichting over inhoud brief en het antwoord van wethouder Armoede.
  De wethouder merkt op dat ze bereid is vervoerskosten te vergoeden van gebruikers voedselbank, maar dat ze geen signalen heeft van mensen die het vervoer niet kunnen betalen.
  Bewoners geven aan dat er wel degelijk mensen zij die de vervoerskosten niet kunnen betalen.

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.a

  - Aanvraag 't Blije Dorp Voetbaltoernooi & Mini markt - € 3300,- al toegekend. Annika Schippers licht evenement toe.
  - Aanvraag Northern Light Switch - € 1000,- al toegekend. Initiatiefnemer licht toe. Concerten in kerk in Nootdorpstraat.
  - Activiteiten flat Eudokiaplein - wijkraad kent € 2315,- toe. Initiatiefneemster licht toe.
  - Samen aan Tafel Bergsingelkerk - wijkraad kent € 1150,- toe. Initiatiefneemster licht toe
  - Redactie wijkkrant - € 20.000,- al toegekend, verslag van eerste jaar met nieuwe redactie. Heeft u tips voor de redactie, neem dan contact op via redactie@dewijkkrant.org. Voorzitter licht bijzondere toekenning vanuit wijkraad toe.


  - Aanvraag groen op de Schieweg. Initiatiefnemer licht toe. Uitvoering in maart 2024. Aanvraag volgt nog.

  Besluiten

  Wijkraad honoreert aanvraag 'Activiteiten flat Eudokiaplein' a € 2315,-

  Wijkraad besluit unaniem

  Wijkraad honoreert aanvraag 't Blije Dorp Voetbaltoernooi & Mini markt met € 3300,-.

  Wijkraad besluit unaniem

  Wijkraad honoreert aanvraag van Northern Light Switch en kent € 1000,- toe.

  Wijkraad is unaniem.

  Wijkraad honoreert reservering voor wijkkrant van € 20.000,-

  Unaniem besloten.

  Wijkraad honoreert 'Samen aan Tafel Bergsingelkerk' voor € 1150,-

  Wijkraad besluit unaniem

 9. 6
  Ter informatie:
 10. 6.b

  Te gast Martin den Hartog van OpzoomerMee. Voor informatie, zie ook de website van OpzoomerMee.
  Licht toe wat de procedure is bij aanvragen tot € 250,-, Die worden door OpzoomerMee zelf toegekend. Bijvoorbeeld voor aanvraag kerstboom (in publieke ruimte). Er zijn nu duurzame, milieuvriendelijke kerstbomen beschikbaar (eigenlijk een bank). Dit jaar slechts 10 voor Rotterdam. Mocht dat een succes zijn, dan worden dat er de komende jaren meer. Op Stadhoudersweg wordt er 4 december een geplaatst.


  Over aanvragen boven € 250,- besluit de wijkraad, tijdens een openbare wijkraadvergadering.


  OpzoomerMee stelt voor om in 2024 een initiatievenmarkt te organiseren. Bijvoorbeeld op Eudokiaplein. Bijvoorbeeld met de drie wijkraden in Noord.

 11. 7

  - Bewoner: kunnen er weer maaltijden verzorgd worden voor eenzame ouderen in Blijdorp? Dat was vroeger een succes. Wijkraad geeft aan dit meermaals met welzijnsorganisatie SOL besproken te hebben. Bewoner wil meehelpen.
  - Bewoner: plein bij metrostation vergroenen / mooier maken, zodat er minder fietsen geplaatst worden. Wijkraad wil controleren wat er gebeurt is met al langer lopende aanvraag voor groenschalen. Wijkraad doet navraag bij wijknetwerker.
  - Bewoonster: ik heb veel last van fietsen en bakfietsen die onder de Hofbogen geparkeerd staan (bij Bergsingelkerk). Er zijn rond de kruising ook slecht begaanbare (verzakte) oversteekplaatsen. Wijkraad stelt voor om in wijkkrant oproep te doen waar dergelijke onveilige oversteekplekken zijn. Wijkraad gaat op basis van de feedback uit de krant in gesprek met de gemeente, om deze kruisingen te verbeteren.

 12. 8

  Voorzitter sluit de vergadering.