Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Bergpolder-Blijdorp-Liskwartier (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Bergpolder/Blijdorp/Liskwartier

woensdag 23 augustus 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Bergsingelkerk, Bergsingel 150 - 152

Voorzitter
R. Plokker
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 23-8-2023 12.00 uur per mail doorgeven aan de wijkraadscoördinator Paul Hulsebosch e-mailadres ppt.hulsebosch@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig:
  Reidar Plokker (voorzitter)
  Job Rood
  Lideke Detmers
  Ryan Vos
  Marte Buijsen
  Annika Schippers
  Karin Padmos


  Ook aanwezig: Paul Hulsebosch (wijkraadcoördinator)


  Aantal bezoekers: 17

 2. 2

  - Aanpak verkeersaso’s. Plaatsing geluidsmeter op Bergselaan en flitspaal op Statenweg.
  - Gesprek volkstuinen. Wijkraad doet verslag en zal (gevraagd) advies uitbrengen aan wethouder Achbar.

 3. 3

  Vastgesteld conform

 4. 4

  Bewoners melden storingen bij de ondergrondse parkeergarage aan het Insulindeplein.
  Beheer over garage is door gemeente uitbesteed aan VDL.
  Garage heeft automatisch liftsysteem dat auto's in ondergrondse graag plaatst of eruit haalt.
  Probleem: VDL stuurt in weekend geen monteur.


  Wijkraad vraagt wijkmanager antwoord te geven op vraag bewoners in parkeerzone rondom garage.


  Bewoners geven verder aan dat de ingang van de garage te krap is, mede door aanleg van een groenvak (dat mede tot stand gekomen is door bewonersinitiatief).

 5. 5
  Ter besluitvorming:
 6. 5.a

 7. 5.b

  Procedure voor aanvragen van en besluitvorming over bewonersinitiatieven wordt per 1 oktober aangepast. De wijkraad gaat hierbij een grotere rol spelen. De wijkraad zal daar in een volgend openbaar overleg meer uitleg over geven.

 8. 6
  Ter bespreking:
 9. 6.a

  Naar aanleiding van haar boek "Het recht van de snelste".
  Ook Hans Baggerman en Marcus Edelenbosch (beide adviseur mobiliteit Gemeente Rotterdam) aanwezig

 10. 6.b

  Voor planning werkzaamheden en metingen: zie slide in presentatie.
  Wijkraad wil na afloop van monitoring (april 2024) projectteam uitnodigen voor evaluatie.

 11. 7
  Ter informatie:
 12. 8
  Rondvraag
 13. 9
  Sluiting