Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Bergpolder-Blijdorp-Liskwartier (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Bergpolder/Blijdorp/Liskwartier

woensdag 27 september 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Studio de Bakkerij, Bergweg 283

Voorzitter
R. Plokker
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 27-9-2023 12.00 uur per mail doorgeven aan de wijkraadscoördinator Paul Hulsebosch e-mailadres ppt.hulsebosch@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Reidar Plokker (voorzitter)
  Marte Buijsen
  Karin Padmos
  Lideke Detmers
  Ryan Vos
  Job Rood
  Annika Schippers.


  Ook aanwezig: Paul Hulsebosch (wijkraadcoördinator) en Peter Dekkers (wijkmanager)


  Ongeveer 10 bezoekers


  Reidar heet iedereen welkom.


  Het valt Annika op dat er niet iedere maand in een andere wijk wordt vergaderd. Maar heel vaak Liskwartier. Kan het eerlijker verdeeld? Graag vaker in Bergpolder of Blijdorp.
  Gaan we voor volgend jaar op letten. En voor november ook al!


  De wijkraad organiseert voor iedere wijk een schouw met Stadsbeheer . Wijkbewoners zijn van harte welkom om mee te gaan:
  Vrij. 3 november, 13:00 - 14:30 uur Bergpolder
  Vrij. 10 november, 13:00 - 14:30 uur Liskwartier
  Vrij. 17 november, 13:00 - 14:30 uur Blijdorp (let op: aangepaste datum)

 2. 2

  Inhoudelijk ongewijzigd vastgesteld.  Agendapunt 5 verplaatsen naar het einde qua behandeling. Dan is er wat meer interactie mogelijk met de bezoekers.

 3. 3

  Wijkbewoner Philip Stolk over (fiets)verkeersdrukte Schepenstraat:
  Langs de singel is het te druk geworden. Ook bromfietsers rijden daar over het voetpad. Begint ter hoogte van de kerk, om de vijver heen, langs omgevallen wilg. Tot de Loefstraat waar de school is.  Met name in de 'ochtendspits', maar gaat de hele dag door. Ook hinder van pizzabezorgers. Kan daar wat aan worden gedaan? Philip begrijpt dat het ingewikkeld is. Inzet van handhaving? Ze komen er al regelmatig voor honden, die niet zijn aangelijnd. Of toch wat fysieke maatregelen onderzoeken?


  Philip heeft ook de 'prikker' voor het verbeteren van de verkeersveiligheid ingevuld.


  Reidar stelt voor om ter plekke een schouw te houden met wijkmanager of wijknetwerker en iemand van de wijkraad.

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Besluit

  Besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 6. 4.b

  Karin licht toe: Volkstuinen stellen samen met wethouder een visie op voor de toekomst van de Rotterdamse volkstuinen. De wijkraad geeft gevraagd advies. Strekking de wijkraad blijft graag betrokken bij het uitwerken van de visie.

 7. 4.c

  Besluit

  Unaniem besluit om géén mandaat aan de wijkmanager te verlenen.

  Reider introduceert dit onderwerp. Er is de afgelopen jaren veel over gesproken. Over de bewonersinitiatieven werd oorspronkelijk beslist door de wijkraad. Met de start van Wijk aan Zet kwam een andere opzet. . Tot groot verdriet van velen. Nu komt de besluitvorming terug bij de wijkraad. Het is mogelijk een mandaat aan de wijkmanager te verlenen. In alle gevallen stelt de wijknetwerker een advies op.


  Lideke stelt het op prijs om een korte toelichting te geven, waarom dit beter is. Door behandeling in de openbare vergadering krijg je kruisbestuiving tussen bewoners. Ook komen mensen op ideeën.
  Karin vult aan dat het prettig is om als wijkraad betrokken te zijn bij plannen van enthousiaste bewoners. Ook om anderen te enthousiasmeren.
  Job benadrukt dat het onderwerp nog een keer terugkomt. O.a. over budgethoogte volgend jaar.

 8. 5
  Ter bespreking:
 9. 5.a

  Ryan geeft toelichting op wat een Verkeerscirculatieplan (VCP) is en wat de gemeente nu gaat doen. (Zie presentatie)  


  Een wijkbewoner zegt dat keren op de Rodenrijselaan hinderlijk is. Het gaat om automobilisten, die vanaf de Bergweg niet direct linksaf de Zwart Janstraat in mogen rijden.  Karin vertelt dat er een bord 'verboden te keren' komt. Lost vast niet alles op, maar handhaving is daarmee wel mogelijk.


  Lideke zegt ook dat aandacht is gevraagd voor een groene wandelroute naar b.v. Diergaarde Blijdorp.


  Paul noemt het tijdspad om tot een VCP te komen. De gemeente komt tussen nu en een half jaar met een concept VCP met daarin een aantal scenario's terug naar de wijk(raad).


  Knelpunten als input voor het VCP vanuit wijkraad BBL:
  1. Bergweg
  De Bergweg is op verschillende punten gevaarlijk en verdient meerdere oplossingen. Momenteel komt veel (verschillend) verkeer hier samen op onoverzichtelijke wijze. Een deel van de oplossing voor fietsers zou kunnen zijn om van Willibrordusstraat een fietsstraat/snelweg te maken, met aansluitend (nieuwe) fietsbrug over Bergsingel.


  2. Gordelweg
  De verkeersdrukte op de Gordelweg is hoog. Vooral de verbindingsweg vanaf de Gordelweg naar de Schieweg (het verkeersplein - van oost naar west reizend verkeer) is een groot probleem. Maar ook in de andere richting kan het op de Gordelweg heel druk zijn.


  3. Sluipverkeer Schieweg, Bergselaan en verder
  Er gaat best veel verkeer door onze wijk vanuit de snelwegen. Verkeer dat bijvoorbeeld over de Bergselaan-Stadhoudersweg gaat staat veel vast en lijkt ergens in de stad te willen zijn dat via de snelweg beter te bereiken zou moeten zijn. Toch lijken deze automobilisten te kiezen voor de route door onze wijk.
  Advies: Maak de doorsteek/-stroom in de wijk minder mogelijk/aantrekkelijk. Maak de gewenste routes door de stad duidelijk. Bij het vrij maken van routes, denk aan het terugplaatsen van groen. Door bijvoorbeeld het laatste stukje bergweg 1 richting te maken heb je een hele strook vrij voor vergroening.


  Bonuspunt: P+R voor bewoners en overlaadpunt voor bevoorrading supermarkten aan rand van de wijk.

 10. 6
  Ter informatie:
 11. 6.a

  De volgorde van de wijken is nu aangepast. Was eerder in alfabetische volgorde. Dit is logischer. Het duurde een jaar, want er was een officieel besluit van het stadhuis voor nodig.

 12. 6.b

  In de sectoren 73 en 74 is betaald parkeren uitgebreid tot 23.00 uur. Bus 44 stopte tot voorkort bij het Bentinckplein. Deze stopt. Dus is minder goed bereikbaar. En risico dat ouderen minder bezoek krijgen omdat er nu (langer) betaald parkeren is.  Wethouder gaat onderzoeken welk maatwerk mogelijk is. Niet specifiek voor ouderen, maar wel voor kwestbare groepen. Denk b.v. aan uitbreiding van korting op bezoekersparkeren.

 13. 6.c

  Ryan licht toe:
  1. Beschermd stadsgezicht -> problemen met zonnepanelen. Wijkraad wil graag betrokken zijn bij aanpassingen
  2. Energielabels vaak ongunstig -> ga met particuliere verhuurders in gesprek. Gemeente richt platform op.
  3. Stel dat er in de toekomst gebouwd wordt in Blijdorp, kan er dan ook sociale woningbouw komen? Vraag aan de wethouder.
  4. Recht op huurdersgesprek als een verhuurder meer dan 25 woningen heeft. Maar werkt dat? Neemt wethouder ook mee.

 14. 7

  Er zijn geen vragen.

 15. 8
  Sluiting