Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Pendrecht-Zuidwijk (formeel)

Formele openbare bijeenkomst Wijkraad Pendrecht/Zuidwijk

woensdag 24 mei 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Huis van de wijk Het Middelpunt - Slinge 250, 3085 EX Rotterdam

Voorzitter
Zeliha Kumru
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk woensdag 24 mei 2023 12:00 uur per mail doorgeven via GebiedCharlois@rotterdam.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Geen besluit.

  De voorzitter heet een ieder welkom
  Aanwezig: Ben Aafjes, Riet Velders, Ozem Karagulle, Zeliha Kumru, Enens Sahin, Isabella de Jong. +7 bewoners.
  Afwezig: Giovanni Reina


  3 juni 2023 zal er een groot wijkfeest georganiseerd worden onder Metro Slinge voor de wijk Pendrecht Zuidwijk.

 2. 2

  Besluit

  2.a.
  Toevoeging op de agenda punt 6.c. Wijkfeest van 3 juni 2023
  Hierna wordt de agenda vastgesteld.

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 3.a

  Besluit

  3.a. 
  Carolien Aafjes zal alle gegevens van de gemeenteraadsleden aan Mevrouw Beeking doorgeven.
  Ozlem Karagulle zal de contactpersoon zijn vanuit de wijkraad om met mevrouw Beeking te schakelen. Ook zal Bewoonster Carolien Aafjes gekoppeld worden.

  3.a.
  Mevr. Beeking spreekt in, bewoners zijn teleurgesteld en verdrietig. Zij spreekt namens de bewoners van de 4 flats aan de Oldegaarde. Mensen gaan elkaar te lijf en er worden banden lek gestoken door het parkeerbeleid. Nu is het invoeren van het betaald parkeren uitgesteld vanwege het verder onderzoeken. Vraag aan de wethouder is om tijdens het onderzoek toch de voorgestelde termijn van invoering betaald parkeren Zuidwijk door te laten gaan in 1e Kwartaal van 2024.
  De concrete vraag aan de wijkraad is om een ongevraagd advies te schrijven. Diverse wijkraadsleden geven hun mening:
  Ben Aafjes stelt voor om in gezamenlijkheid met meerdere bewoners in te spreken bij de Commissie Mobiliteit. Carolien Aafjes stelt voor Alle gemeenteraadsleden aan te schrijven van alle Partijen.

 5. 4
  Ter besluitvorming:
 6. 4.a

 7. 4.b

  Besluit

  4.b.
  Alle leden stemmem in met het advies. Deze zal worden verzonden.

  4.b.
  Vanuit de wijkraad is verantwoordelijke Ben Aafjes.

 8. 4.c

 9. 4.d

  Besluit

  4.d.
  Dit punt wordt op de volgende vergadering behandeld van 21 juni 2023.

  4.d.
  Vanuit de wijkraad is verantwoordelijke isabella de Jong.

 10. 5
  Ter bespreking:
 11. 5.a

  Besluit

  5.a.
  Datum van 6 juli wordt vastgesteld voor de Meet en Greet van de wijkraad 1 jaar.

 12. 5.c

  Besluit

  5.b.
  Dit punt wordt op de volgende vergadering behandeld van 21 juni 2023

  5.b.
  Vanuit de wijkraad is verantwoordelijke Riet Velders Karina Vos

 13. 6
  Ter informatie:
 14. 6.a

  Besluit

  Geen besluit.

  6.a.
  Ter kennisname
  Brief is verstuurd aan gemeente raad.

 15. 6.a

  Besluit

  Geen besluit.

  ter informatie.

 16. 6.b

  Besluiten

  6.b.
  Deze vervalt en schuift door naar een andere datum.

  6.c.
  Isabel de Jong zal nog even contact opnemen met Lion Bal naar aanleiding van de posters.

  6.c.
  Op de posters wordt vermeld neem je portemonnee mee. Dit moet eraf.

 17. 7

  Besluit

  Geen besluit.

  Er is geen rondvraag.

 18. 8

  Besluit

  Voorzitter sluit de vergadering en dank iedereen voor zijn of haar aanwezigheid.