Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Pendrecht-Zuidwijk (formeel)

Formele openbare bijeenkomst Wijkraad Pendrecht/Zuidwijk

woensdag 25 oktober 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Stichting Vitaal Pendrecht - Plein 1953 192, 3086 EM Rotterdam

Voorzitter
Zeliha Kumru
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk woensdag 25 oktober 2023 12:00 uur per mail doorgeven via GebiedCharlois@rotterdam.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Geen besluit.

  De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.
  Aanwezig : 8 Bewoners.
  Afwezig :  Giovanni Reijna.

 2. 2

  Besluit

  Agenda wordt vastgesteld.

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 3.a

  Besluit

  Wijkmanager gaat met Toezicht en Handhaving en Politie over actieve handhaving in gesprek en besloten wordt om een verkeersdeskundige uit te nodigen. Ook moet de vraag gesteld worden aan een verkeersdeskundige van de gemeente Rotterdam. Parkeertelling zal in de vraag .meegenomen worden.

  Dhr Arorn spreekt in naar aanleiding over de zorgen van de bewoners rondom het parkeerbeleid aan de Zierikzeestraat. (vragen en opmerkingen komen via Ozlem).
  28 september 2021 is er een parkeerverbod buiten de vakken ingevoerd als proef.
  1 oktober 2021 werd het betaald parkeren ingevoerd in de aangrenzende wijken, hieruit vloeit een waterbed effect . De afgelopen 2 maanden is er een heel streng handhavingsbeleid. Hierdoor ontstaat heel veel onderlinge onrust bij bewoners proef is naar weten van bewoners niet ingetrokken en of geëvalueerd.
  de wijkraad geeft nog wel blij te zijn dat de aanwezigheid van Toezicht en handhaving voelbaar en zichtbaar is. Er is ook behoefte aan een parkeertelling of de uitskag hiervan.

 5. 4
  Bewonersinitiatieven
 6. 4.a

  Besluit

  Geen besluit.

  Voor de zondagsconcerten zijn 2 nieuwe aanvragen gedaan.
  Er moet een check plaatvinden voor een verantwoording.
  8 november gaat het niet lukken.
  Isabelle vraagt aan één lid om aan te sluiten voor een gesprek met de aanvrager.

 7. 5

  Besluit

  Geen Besluit.

  .

 8. 5.a

  Besluit

  De besluitenlijst  van 20 september 2023 wordt vastgesteld.

 9. 5.b

  Besluit

  Mandaat besluit wordt vastgesteld. De wijkmanager krijgt het volledige mandaat tot 20.000,00 euro. Wijkraad behoud adviserende rol.

 10. 5.c

  Besluit

  Geen besluit.

  8 Maand rapportage over het Jaarplan 2023 is akkoord. Leuk om te melden is dat er van de 44 akties, 33 op groen staan en 11 op Oranje. Op 3 en 16 november aanstaande zal het JAP- Jaar actieplan besproken worden met afgevaardigden van de wijkraad en de cluster partners van de gemeente Rotterdam.

 11. 5.d

  Besluit

  De Meet en Greet van 19 december 2023 wordt verplaatst naar nog nader te bepalen datum in januari 2024.

 12. 5.e

  Besluit

  De vergaderlijst voor 2024 wordt vastgesteld.

 13. 5.f

  Besluit

  Financiële kaders worden goedgekeurd. Met een plafond van 20.000 voor aanvraag bewonersinitiatieven.

 14. 6

  Besluit

  Geen besluit.

  .

 15. 6.a

  Besluit

  De wijkraad heeft een ongevraagd advies richting de gemeente Barendrecht verzonden. Ook is er een kopie naar het college van B&W gestuurd ter kennisname.

 16. 6.b

  Besluit

  Geen besluit.

  Kerst op Slinge wordt gehouden op 22 december van 13.00 uur tot 16.00 uur. Dit evenement wordt aangeboden door de wijkraad aan de bewoners van Pendrech/ Zuidwijk!

 17. 6.c

  Besluit

  Geen besluit.

  Fietsen op het aangegeven stuk bij Plein 1953 is volgens Google Maps verboden.
  Op Maps staat wel dat het een fietspad is.
  Enes koppelt terug.. in het volgende overleg.
  Ronald Bijnaar neemt contact op met collega's van de mobiliteit.

 18. 6.d

  Besluit

  Geen besluit.

  Op 23 november 2023 komt wethouder Simons om 19:30 uur naar de Wijk hub. 
  Ronald, Willeke, Zeliha, Ben en Ozlem zullen helpen met de voorbereiding voorbereiding en invulling van het programma.

 19. 7

  Besluit

  1.Ozlem geeft aan de nieuwe Wijkwethouder te hebben gesproken en deze zal op korte termijn kennis komen maken.

  2. Punt over voedelbank is dat er via het wijkteam 50 tot 100 voedselpakketten gemaakt zullen worden.
  3. Bewoner geeft aan zich te storen aan scooters op de plein.
  Ronald Bijnaar geeft dit door aan Toezicht & Handhaving.

 20. 8

  Besluit

  Geen besluit.

  De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor hun aanwezigheid.