Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Pendrecht-Zuidwijk (formeel)

Formele openbare bijeenkomst Wijkraad Pendrecht/Zuidwijk

woensdag 20 september 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Huis van de wijk Het Middelpunt - Slinge 250, 3085 EX Rotterdam

Voorzitter
Zeliha Kumru
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk woensdag 20 september 2023 12:00 uur per mail doorgeven via GebiedCharlois@rotterdam.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
  Aanwezig zijn 9 bewoners 
  Afwezig Enes Sahin en Giovanni Rijna.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld. Zonder toevoegingen.

 3. 3
  Ter informatie:
 4. 3.a

  Besluit

  Het nieuwbouwproject Slinge 303 wordt opgenomen in het Jaaractieplan 2024 (JAP24). En namens de wijkraad zal Isabel het aanspreekpunt zijn namens de wijkraad. In het laatse kwartaal 2023 of 1e kwartaal van 2024 zal er een bewonersbijeenkomst geworgniseerd worden.

  Monique en Leon geven een impressie van Slinge 303.

 5. 4

  Besluit

  Er zijn geen insprekers.

 6. 5
  Ter besluitvorming:
 7. 5.a

  Besluit

  De besluitenlijst van 23 augustus 2023 wordt vastgesteld.

 8. 5.b

  Besluit

  Er is een stemronde rondom dit advies 5 akkoord.

 9. 5.c

  Besluit

  Er is een stemronde voor dit advies 5 akkoord.

 10. 6
  Ter bespreking:
 11. 6.a

  Besluit

  Geen besluit.

  Ronald Bijnaar geeft aan dat er op 6 oktober een banenmarkt gehouden wordt in de huiskamer van Aardgasvrij aan Plein 1953.

 12. 6.b

  Besluit

  Besloten wordt dat dit punt het volgende overleg terug komt op de agenda in verband met monitoring.

  Isabel geeft aan dat er over de uitvoering veel onduidelijkheid is. Er is weinig contact en er is geen uitnodigig verstuurd.

 13. 6.c

  Besluit

  Geen besluit.

  Er zijn geen niwue ontwikkelingen.

 14. 6.d

  Besluit

  Besloten wordt dat de tweede Meet & Greet gehouden wordt op 16 november van 16.30 uur tot 18.30 uur in het Middelpunt. Programma wordt gemaakt samen met Ozlem, Isabel en Zeliha.

 15. 6.e

  Besluit

  Bloemen  zijn geplaatst. voornemen is dat de gehele Slinge voorzien wordt vna Bloemen. Voorstel is op te nemen in JAP 2024.

 16. 6.f

  Besluit

  Geen belsuit.

  Inventarisatie van adressen voor straat logo loopt.

 17. 6.g

  Besluit

  Geen Besluit.

  NPRZ borrel is bezocht door Riet Velders.

 18. 6.h

  Besluit

  Dit punt verschuift naar volgende vergadering.

 19. 6.i

  Besluit

  Er wordt gestemd over het voorwoord van de isolatieaanpak.
  3 voor 2 tegen.

 20. 6.j

  Besluit

  Geen besluit.

 21. 6.k

  Besluit

  Besloten wordt dat er voor de inwoners van Pendrecht Zuidwijk een kerstactiviteit georganiseerd gaat worden namens de wijraad.

 22. 8

  Besluit

  Geen Besluit.

 23. 9

  Besluit

  Geen Besluit.

  Voorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn of haar aanwezigheid.