Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Pendrecht-Zuidwijk (formeel)

Formele openbare bijeenkomst Wijkraad Pendrecht/Zuidwijk

woensdag 25 januari 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Huis van de wijk Het Middelpunt - Slinge 250, 3085 EX Rotterdam

Voorzitter
L.C. Werleman
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk woensdag 25 januari 2023 12:00 uur per mail doorgeven via GebiedCharlois@rotterdam.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  .

 2. 2

  Besluit

  .

  Mevrouw de Jong wordt vandaag officieel geïnstalleerd als wijkraadslid door de voorzitter.
  De wijkraad Pendrecht-Zuidwijk is vanaf vandaag weer compleet en bestaat dus uit zeven leden.

 3. 3

  Besluiten

  .

  Agenda wordt vastgesteld.

  Er wordt een extra punt aan de agenda toegevoegd.
  Punt 8 vragen van de wijkraadscoördinator aan de Wijkraad

 4. 4
  Inspreekrecht bewoners
 5. 4.a

  Besluit

  Mevrouw Riet Velders zal namen de wijkraad met de heer Ruud Willems meegaan naar het gesprek.

  4.a De heer Ruud Willems: Verdwijnen van het uitgiftepunt van de voedselbank Credo Kerk
  Hij vraagt aan de wijkraad als iemand met hem mee wil gaan om te praten met de leiding van de Voedselbank. Om te kijken hoe de centrale uitgifte beter georganiseerd kan worden voor de bewoners van Pendrecht-Zuidwijk.

 6. 5
  Ter besluitvorming:
 7. 5.a

  Besluit

  .

  5.a Vaststellen besluitenlijst d.d. 30 november 2022
  Wordt conform goedgekeurd met dankzegging aan de notulist

 8. 5.b

  Besluit

  .

  b Meet & Greet (2x afspraak in het Wijkakkoord, wanneer?)
  De wijkraad komt de volgende formele vergadering in februari 2023 met twee datums

 9. 6

  Besluit

  .

  6 Ter bespreking:

 10. 6.a

  Besluit

  .

  a Tijdspad Wijkakkoord
  De wijkmanager geeft het tijdspad van het proces van het wijkakkoord aan. (Zie Bijlage 1)

 11. 7
  Ter informatie:
 12. 7.a

  Besluit

  Drie bewoners, twee wijkraadsleden Enes Sahin en Ozlem Karagulle en een afgevaardigde van Stadsontwikkeling afdeling Mobiliteit gaan binnen kort met elkaar in gesprek om te praten over de invoering van betaald parkeren en de parkeeroverlast in de wijk. Dit zL PLAATSVINDEN BEGIN februari

  7.a. Stand van zaken Parkeren uit vorig overleg.

 13. 7.a.1

  Besluit

  .

  a Stand van zaken Parkeren uit vorig overleg
  Drie bewoners, twee wijkraadsleden Enes Sahin en Ozlem Karagulle en een afgevaardigde van Stadsontwikkeling afdeling Mobiliteit gaan binnen kort met elkaar in gesprek om te praten over de invoering van betaald parkeren en de parkeeroverlast in de wijk.

 14. 7.a.2

  Besluit

  .

  .a.2 22 februari 2023 volgende formele overleg aansluiting van Afgevaardigde van Stadsontwikkeling Mobiliteit
  De afdeling Mobiliteit van Stadsontwikkeling sluit bij de volgende formele wijkraadsvergadering aan om over de invoering van het betaald parkeren in de wijk te praten en vragen te beantwoorden

 15. 7.b

  Besluit

  .

  .b Proces bewonersinitiatieven 2023
  De wijkmanager geeft proces van de bewonersinitiatieven 2023 zoals deze is vastgesteld tot eind maart 2023 weer. (Zie Bijlage 2)

 16. 7.c

  Besluit

  .

  c Lopende bewonersinitiatieven
  De zeven kleine lopende bewonersinitiatieven worden voorgelegd aan de wijkraad.

 17. 8

  Besluit

  .

  • Mevrouw Riet Velders geeft aan dat ze voorlopig geen nieuws heeft over de komst van de Windmolens in het gebied
  • De heer Niels van de Hoeve vraagt als de bewegwijzering van de 30 km in Pendrecht beter aangegeven kan worden.
  • Er wordt gevraagd wat er gedaan kan worden aan overlastgevende motorgeluiden in de wijk
  • Carina de Vos vraagt waarom zij nu bij het Huis van de Wijk alleen nog vrijwillig Nederlandse taal mag geven aan mensen met een uitkering. Ozlem gaat dit uitzoeken.
  • De wijkmanager vraagt na waar en wanneer de SID op de krabbedijk geplaatst gaat worden. De hangt van begin 2023 als het goed is ter hoogte van de basisschool

 18. 9

  Besluit

  .

  De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng