Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Pendrecht-Zuidwijk (formeel)

Formele openbare bijeenkomst Wijkraad Pendrecht/Zuidwijk

woensdag 23 augustus 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Stichting Vitaal Pendrecht - Plein 1953 192, 3086 EM Rotterdam

Voorzitter
Zeliha Kumru
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk woensdag 23 augustus 2023 12:00 uur per mail doorgeven via GebiedCharlois@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
  Afwezig met vermelding Ben Aafjes en Ozlem kargulle
  5 bewoners.

 2. 2

  Besluit

  Agendapunten 5b en 5c worden omgeruild en de agenda wordt vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  Geen besluit.

  Er zijn geen insprekers.

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Besluit

  4a, De gehele wijkraad gaat akkoord met de mandatering aan de wijkmanager voor de bewonersinitiatieven tot 2500 euro. De officiële brief komt ter zijner tijd aan bod. Ook is besloten om de grote initiatieven bij de wijkmanager en wijknetwerker te laten en de wijkraad adviseert op het besluit.

 6. 4.b

  Besluit

  4b. De gehele wijkraad gaat akkoord met de besluitenlijst van 21 juni 2023. Deze kan ter ondertekening aangeboden worden.

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.a

  Besluit

  5a. Ben Aafjes zal Zeliha Kumru bij afwezigheid vervangen als voorzitter. Eerstvolgende vergadering zal zijn 6 september 2023. De gehele wijkraad gaat akkoord.

 9. 5.b

  Besluit

  Geen Besluit.

  6b. Cindy Valentijn van het Projectbureau Slinge geeft een presentatie aan de wijkraad en bewoners rondom het plan voor een gezonde veilige en vitale winkelstraat.

 10. 5.c

  Besluit

  5c. Geen besluit.

  5.c Pedro dos Santos van het JOZ Jongerenwerk stelt zich voor. Samen met Ilias en Kimberly lopen zij in de wijk om overlast terug te dringen. dit doen zij voor een lastige doelgroep in de leeftijd van  12 tot 23 jaar. Directie Veilig en WMO Radar doen het reguliere jongerenwerk. JOZ werkt van 14.00 uur tot 22.00 uur van zondag tot en met vrijdag.  Zij hebben 2 wekelijks overleg met o.a. Directie veilig om alle casussen te bespreken. In veel gevallen bestaat de onrust door kennis van perspectief bij de jongeren. De Achtergrond van de jongeren is gemengd en in sommige gevallen worden ook de ouders betrokken. Niet altijd want vertrouwen is het allerbelangrijkste tussen jongere en de jongerenwerker. Succesvol is Pedro in zijn overtuigingskracht en het leggen van contacten.
  Als iemand een melding wil maken kan dat via de Meld R app.
  Peter Eggink vraagt of er contact is met de scholen en Pedro geeft aan dat zij in nauw contact zijn met de begeleiders van het Schreuder college en het Zuidrand college. Pedro geeft ook aan dat er elke woensdag en zondag activiteiten zijn voor de jongeren bij Urban Sportcomplex NV 80. Giovanni wil graag een keer in gesprek met Pedro en Enes wil graag een keer meelopen met het Jongerenwerk.

 11. 5.d

  Besluit

  5d. Verschuift naar de volgende formele vergadering van 20 september 2023

 12. 6
  Ter informatie:
 13. 6.a

  Besluit

  6a. De tweede Meet & Greet van dit jaar zal plaats vinden op 16 november 2023. Locatie volgt.

 14. 6.b

  Besluit

  6b. Ronald Bijnaar de wijkmanager van het Gebied heeft de voorzitter van Schalmei gesproken over dat er soms door bezoekers hard gereden wordt tijdens en na afloop van sommige evenementen. Hij was blij dat er contact is opgenomen want hij had de klacht nog niet gehoord en hij zou er met de uitbater over in gesprek gaan om dit ook aan de huurders door te geven.


  Het hardrijden is ook besproken met de afdeling Mobiliteit en men gaat toch onderzoeken wat voor snelheid verlagende maatregelen er genomen kunnen worden.

 15. 6.c

  Besluit

  6c. Schuift door naar de volgende formele vergadering van 20 september 2023.

 16. 6.d

  Besluit

  6d. Er is een gesprek geweest met HEF wonen, MO, SO, en Langer thuis. Stadsontwikkeling geeft voor 10 jaar een vergunning af om een tijdelijke oplossing te creëren om de scoot mobielen te stallen. In die tijd blijven genoemde partijen in gesprek om een duurzame en vaste oplossing te creëren. Wijkraad blijft geïnformeerd. Riet houd vinger aan de pols

 17. 7
  Rondvraag
 18. 8
  Sluiting