Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Pendrecht-Zuidwijk (formeel)

Formele openbare bijeenkomst Wijkraad Pendrecht/Zuidwijk

woensdag 19 april 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Stichting Vitaal Pendrecht - Plein 1953 192, 3086 EM Rotterdam

Voorzitter
Zeliha Kumru
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk woensdag 19 april 2023 12:00 uur per mail doorgeven via GebiedCharlois@rotterdam.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt na toevoeging en aanpassing van onderstaande punten Vastgesteld
  4.d. Bewonersinitiatief Zondag concerten,
  4.e. Aanspreekpunt Bewoners initiatieven vanuit de wijkraad,
  6.a. Presentatie Politie vervalt
  6.b. Presentatie Projectmanager integrale aanpak Slinge vervalt

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Besluit

  De besluitenlijst van 22 maart 2023 wordt vastgesteld.

 6. 4.b

  Besluit

  De data van de Meet & Greet wordt vastgesteld op 15 November 2023.
  Diegene van 17 mei zal 1 maand later plaats gaan vinden. Datum wordt nog naar gekeken.

  De koppeling met Maak je wijk bijeenkomst van 11 mei, zal niet plaatsvinden. De Meet & Greet is een netwerk bijeenkomst en Maak je Wijk (onderdeel van het Jaarplan) gaat in op de inhoud.

 7. 4.c

  Besluiten

  4.d. Bewoners initiatief Zondagmiddag concerten wordt ingebracht door Isabella de Jong.
  De volledige aanvraag zal niet gehonoreerd worden. De wijkraad adviseert positief op een éénmalig concert en niet 4 keer. Na uitvoering zullen de wijknetwerker Marcel van Merrienboer en de wijkraad een afweging maken of het zinvol is om het 4 keer per jaar te doen.

  De wijkraad stemt unaniem met een positief advies voor het wijkfeest Pendrecht Zuidwijk op 3 juni aanstaande.

  Wijkraad vraagt de organisator Lion Bal wel om contact op te nemen met de wijknetwerker Marcel van Merrienboer en trainee Sandy Ketelaar voor de invulling van de kramen. Om te voorkomen dat er lege kramen staan.

 8. 5
  Ter bespreking:
 9. 5.a

  Besluit

  Is het advies van de werkgroep bewonersinitiatieven akkoord om gezamenlijk op te gaan.? De wijkraad neemt na vanavond een besluit. Zij zullen samen komen om in te gaan op het voorgelegde advies.

 10. 6
  Ter informatie:
 11. 6.a

  Besluit

  Er wordt afgesproken dat de wijkraad en Marino Purperhart in gesprek gaan om de raakvlakken vanuit het jaar actieplan en de klachten van bijvoorbeeld vanavond  te bundelen. Wellicht komt hier een mooie actie uit die de inwoners van pendrecht zuidwijk een beetje hoop geven op verbetering.

 12. 6.b

  Besluit

  .

  Vervalt

 13. 6.c
  Stand van zaken voedselbank - Ozlem Karagulle
 14. 7
  Rondvraag
 15. 8
  Sluiting