Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Pendrecht-Zuidwijk (formeel)

Formele openbare bijeenkomst Wijkraad Pendrecht/Zuidwijk

woensdag 22 maart 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Huis van de wijk Het Middelpunt - Slinge 250, 3085 EX Rotterdam

Voorzitter
L.C. Werleman
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk woensdag 22 maart 2023 12:00 uur per mail doorgeven via GebiedCharlois@rotterdam.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Geen besluit.

  Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
  Tijdens deze vergadering zijn er 11 bewoners aanwezig.
  Afwezig voor de wijkraad zijn Isabelle de Jong en Enes Sahin.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld met een extra agenda punt.
  4.e. advisering bewonersinitiatief.

  Punt 4.e. voegen we toe het bewonersinitiatief de Ontmoeting. De wijkraad zal hierover een advies geven voor eventuele toekenning.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen aanmeldingen binnengekomen voor inspreekrecht bewoners.
  Voorzitter vraagt terplekke nog om insprekers maar er komt geen aanmelding.

 4. 4

  Besluit

  De besluitenlijst van 22 februari wordt vastgesteld.

  Karina de Vos geeft nog wel aan dat er bij punt 5.c. nog wel een terugkoppeling moet komen rondom de vraag waarom WMO Radar alleen taalles geeft aan mensen met een uitkering.
  Ozlem zal dit navragen namens de wijkraad.

 5. 4.a

 6. 4.b

  Besluit

  Z. Kumru-Yorulmaz wordt door de stemronde gekozen als nieuwe voorzitter voor het komende jaar.

  Alle stembiljetten worden verzameld door de wijkraadscoördinator en samen met de door de voorzitter aangewezen 2 wijkraadsleden geteld. uitslag is 5 van de 5 stemmen.

 7. 4.c

  Besluit

  Besloten wordt om de oorspronkelijk volgorde van de invoering van het betaald parkeren in de wijk zoals reeds eerder met de wijk is gecommuniceerd te willen handhaven.
  Concreet betekent dit dat het betaald parkeren in Pendrecht in Q4 2023 wordt ingevoerd en in Zuidwijk in Q1 2024 wordt ingevoerd.
  Het gevraagde advies zal richting de wethouder Karremans verstuurd worden.

 8. 4.d

  Besluiten

  4e. Advies Bewonersinitiatief "De Ontmoeting" wordt positief geadviseerd mits de inzameling actie niet van toepassing is tijdens de uitvoering.

  De complete set voor aanbieding van het wijkakkoord aan College en B&W wordt goedgekeurd.
  Besluit is dat deze aangeboden wordt aan het college.

 9. 5
  Ter informatie:
 10. 5.a

  Besluit

  Wijkraad besluit de Programmamanager Cindy Valentijn van het projectbureau Slinge op 19 april uit te nodigen om een presentatie te geven over de integrale aanpak van de Slinge.

 11. 5.b

  Besluit

  Besloten wordt dat er deelname is langs de route van Zeliha en Riet.
  Verder invulling volgt.

  Op zondag 16 april is weer de jaarlijkse Marathon van Rotterdam (#demooiste). Wethouder Achbar (Sport) is benieuwd of de wijkraden er interesse in hebben om ‘iets’ als wijkraad te doen langs het Marathon parcours?
  Hij heeft dit idee opgedaan bij het lopen van de marathon van New York; daar heb je kennelijk iets vergelijkbaars (al weten we niet precies hoe het er daar uit ziet). Zijn idee is dat er langs ongeveer elke km van het marathon parcours een wijkraad of een delegatie van een wijkraad staat die daar, evt. gefaciliteerd door de gemeente, iets laat ziet van over de wijk die ze vertegenwoordigen. Maar ook andere suggesties zijn welkom.

 12. 6

  Besluit

  Geen besluit

  • Riet Velders nodigt iedereen uit om aanwezig te zijn bij de officiële Opening van de Wijkhub op 16 mei om 16.00 uur aan de Meyenhage 306.
  • Er komt nog een vraag wie er in de Beheerscommissie komt te zitten van de wijkraad rondom "loslopers" Slinge 5. Dat wordt Ben Aafjes dus dit loopt.
  • Karina de Vos zou heel graag geïnformeerd worden waar de mensen en zijzelf moeten wezen met de vraag waar laten wij de scootmobiel. Hij mag niet in het pand staan in verband met brandveiligheid. Hef Wonen (voorheen) Vestia geeft niett thuis als het om de buitenruimte gaat. Riet Velders neemt dit mee in een gesprek bij Hef wonen.
  • Dhr van der Hoeven Burgsluissingel 125A klaagt over onduidelijke borden in de Sliedrechtsestraat hij wil graag 1 duidelijk bord. Willeke geeft dit door aan Marcel van Merrienboer de wijknetwerker.
  • Vraag van Ruud willems is of de wijkraad contact op kan nemen met de directie van de voedselbank. dit vanwege het sluiten van uitgiftepunten. Onder andere de Credo Kerk Riet en Ozlem pakken dit op.
  • Bewoners geven aan rondom het punt van het vervroegd invoeren betaald parkeren, het zonde van hun tijd te vinden aangezien er niets veranderd.
  • En een positieve afsluiting is dat er tijdens het legen van containers ook handhavers gespot zijn die adressen hebben gevonden in de naast plaatsingen. Er wordt nu eindelijk zichtbaar actie ondernomen.
 13. 7

  Besluit

  Voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar komst. En nodigt iedereen uit om 19 april weer aanwezig te zijn.