Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Pendrecht-Zuidwijk (formeel)

Formele openbare bijeenkomst Wijkraad Pendrecht/Zuidwijk

woensdag 21 juni 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Stichting Vitaal Pendrecht - Plein 1953 192, 3086 EM Rotterdam

Voorzitter
Zeliha Kumru
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk woensdag 21 juni 2023 12:00 uur per mail doorgeven via GebiedCharlois@rotterdam.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
  Aanwezig 10 bewoners Wijkraad coördinator: Willeke Nagel
  Wijkraadleden:
  Riet Velders, Zeliha Kumru, Enes Sahin, Giovanni Rijna, Ozlem Karagulle.

 2. 1.a

  Besluit

  nvt

  Giovanni is toch aangesloten.

 3. 1.b

  Besluit

  De vergadering van 12 juli 2023 gaat in verband met de vakantie niet door. Wijkraad stemt hiermee in.

 4. 2

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld.

 5. 3
  Inspreekrecht bewoners
 6. 3.a

  Besluit

  3.a. Ozlem zal Ruud Willems op de hoogte houden van de stand van zaken rondom de ontwikkelingen van de voedselbank.


  3.b.  Ronald Bijnaar neemt contact op met het bestuur van deze locatie en zal in gesprek gaan. Enes zal vanuit e wijkraad contact opnemen met de eigenaar.

  3.a. Ruud Willems spreekt in rondom ontwikkelingen voedselbank en het verdwijnen van uitgifte punten. Mensen kunnen er niet komen. Zeliha en Riet zijn bij een bijeenkomst geweest waar ook de wethouder aanwezig was. Punt is ingebracht tijdens deze bijeenkomst. Ze herkennen dit probleem en moet goed onderzocht worden.


  3.b. Mevrouw de Bruin spreekt in rondom meerder vervelde overlast zaken die veroorzaakt worden door bezoekers van de feestlocatie van de Schalmei.

 7. 4
  Ter besluitvorming:
 8. 4.a

  Besluit

  De besluitenlijst van 24 mei wordt goedgekeurd en vastgesteld.

 9. 4.b

  Besluit

  Het bekostigen en aanschaffen van de straatlogo 'door de wijkraad wordt goedgekeurd. voor 1500 euro.

  Sandy Keetelaar trainee van de gemeente Rotterdam zal samen met Ronald Bijnaar de wijkmanager en enes van de wijkraad afstemmen waar de logo's geplaatst zullen worden.

 10. 5
  Ter bespreking:
 11. 5.a

  Besluit

  Ronald Bijnaar ligt de 4 Maands rapportage toe.  (Marap).
  straks met de 8 Maands rapportage Marap zal er ambtelijk geïnformeerd gaan worden wat de stand van zaken is rondom de punten uit het jaar actieplan. Is er  dit jaar een termijn van een actiepunt niet gehaald worden dan schuift deze door naar 2024.

  Op 21 augustus 2023 zal de wethouder Tim Versnel een bezoek brengen aan de wijkraad van 16.00 uur tot 17.30 uur en zullen er punten uit het  het wijk akkoord besproken worden.

 12. 5.b

  Besluit

  nvt

  Riet meld dat er weinig communicatie en veel tegenstrijdige berichten zijn rondom de stalling van scoot mobielen. Heerenbeek 1 en 2 en ook in de Velden. Gemeente geeft aan data het niet is toegestaan te bouwen.
  Ronald Bijnaar zal dit van uit het Gebied Oppakken. Riet blijft contactpersoon vanuit de wijkraad.

 13. 5.c

  Besluit

  In verband met de afwezogheid van Isabel zal dit onderwerp erplaats worden.

 14. 5.d

  Besluit

  Cindy Valentijn Zal de presentatie van het Project Bureau Slinge na de zomer houden.

 15. 6
  Ter informatie:
 16. 6.a

  Besluit

  nvt

  de Flyer is onder de aandacht gebracht.

 17. 6.b

  Besluit

  nvt

  De verdeling van de wijkwethouders is ter kennisgeving aangenomen.
  Voor Enes Yigit is de wijkwethouder voor Pendrecht Zuidwijk.

 18. 7

  Besluit

  nvt

  1. Er is uitleg gegeven aan drie dames uit Zuidwijk over wat de Wijkhub inhoud en wat zij daar kunnen melden.
  2. Er is een bewoner Fred Mudde die net is komen wonen in Pendrecht. Fred werk voor het ministerie en daar doen zij aan Hitte bestrijding. Zijn vraag is wat doet de gemeente hier mee.? Wijkraad geeft aan meneer een keertje ut te nodigen.
 19. 8
  Sluiting