Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Pendrecht-Zuidwijk (formeel)

Formele openbare bijeenkomst Wijkraad Pendrecht/Zuidwijk

woensdag 22 november 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Huis van de wijk Het Middelpunt - Slinge 250, 3085 EX Rotterdam

Voorzitter
Zeliha Kumru
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk woensdag 22 november 2023 12:00 uur per mail doorgeven via GebiedCharlois@rotterdam.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Geen besluit.

  Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
  Aanwezig 4 bewoners
  Riet, Ennes, Zeliha, Ozlem, Giovanni, en Isabel.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld.

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 3.a

  Besluit

  -24 januari 24 terugkoppeling tijdens formele vergadering. Anders via Mail!


  -Marcel van Merrienboer aanschrijven om samen met mobiliteit namens de wijkraad te gaan kijken. en in gesprek te gaan met de scholen aan de Krabbedijkestraat.

  De (on)veiligheid van de Krabbendijkestraat - A. van Dijk


  mail van Nicole Dhr van dijk spreekt in rondom de veiligheid van de Krabbedijkestraat.


  Er wordt enorm hard gereden. Er zijn heel veel zebra padden en drempels maar bestuurders hebben maling aan de verkeersregels. Ook zijn er regelmatig aanrijdingen. Er is contact met de Schalmij via de gemeente in verband met hardrijden in het weekend. Er zijn veel scholen in de buurt. Mensen zijn het zat!
  -Vraag is om verkeer remmende maatregelen en of hogere drempels. De weg is lang.
  -Isabel vraagt of er metingen zijn geweest.
  -Een versmalling zoals op de Charloise Lagendijk.
  Scholen hebben nog geen vraag gesteld. Actie!
  Is er vanuit de insprekers contact geweest met de scholen?
  De wonderwolk opvang.
  VVE heeft meerdere meldingen gemaakt. er wordt niets meegedaan.

 5. 4
  Ter besluitvorming:
 6. 4.a

  Besluit

  Terugkoppeling aan dhr Aroen rondom pilot, Ronald even aan Ozlem Koppelen.
  Vraag over het wel of niet fietsen Plein 1953  ligt nu bij het verkeersoverleg terugkoppeling wordt door Rissan aan Ennes gedaan. Terugkoppeling formele vergadering  24 01 24
  contact nieuwe Wethouder via Ozlem gaat nog plaatsvinden.
  -Voedselbank offerte naar Ondersteuning voor 1 dec 23 Enes belt 23e naar Willeke.
  Besluitenlijst 25 oktober 2023 wordt vastgesteld.

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.a

  Besluit

  Besloten wordt dat er een terugkoppeling plaats vindt tijdens het formele overleg van 24 01 2024.

  Informatie over Boetes van niet plaatsen in de hub ...
  Of de scooters worden verzameld en dan daar neergezet.

 9. 5.b

 10. 5.c

  Besluit

  Magazine is uitgebracht en de wijkraad steunt de isolatieaanpak vandaar dat zij ook onderdeel zijn van het magazine. Isolatie en verduurzaming is erg belangrijk en bewustwording onder de bewoners is daarom van groot belang.

 11. 5.d

  Besluit

  Een en ander moet nog worden uitgeziocht.

  Wat is het huidig plan?
  En is het op eigen terrein. Ronald en Riet.
  het gaat om een flat/kelder.

 12. 5.e

  Besluit

  Planning wordt geaccordeerd.

 13. 5.f

  Besluit

  Besloten wordt dat Ben, Riet en Ozlem aanwezig zullen zijn bij het bezoek van Wethouder Simons.

 14. 5.g

  Besluit

  besloten wordt dat er 50 banketstaven aan het zorghotel worden gedoneerd en ook bij Joachim en Anna.

 15. 6
  Ter informatie:
 16. 6.a
  Bewonersinitiatieven
 17. 7

  Besluiten

  -Riet vraagt zich af wie er vanuit de wijkraad in de beheercommissie komt van het zorghotel. Wordt nog even nagevraagd.

  Besloten wordt dat er een Kerstmuts tijdens Kerst op Slinge 22 december 2023 komt.
  Giovanni wil graag iets voor de jeugd doen. Zeliha stelt voor om in januari informeel bijeen te komen om hierover een plan te maken.

  Geen besluit.

  -Ruud geeft aan met Michelle Visser te hebben gesproken. Zij is accounthouder van Veilig van de Gemeente Rotterdam. Hij wil graag een promotie en informatieavond houden op 15 januari 2024. Ook is de vraag om aan te geven wie wil mee doen met het buurtpreventie team. Ruud stuurt informatie. Pendrecht Noord heeft al een buurtpreventieteam en Zuid niet. Ook Zuidwijk heeft ook geen buurtpreventie.

 18. 8

  Besluit

  Geen besluit.

  Voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor hun aanwezigheid.