Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Overschie (formeel)

maandag 23 januari 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Speeltuinvereniging Schiewijk (Sidelingepad 10)

Voorzitter
Jeroen van der Steen
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk maandag 23 januari 2023, 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedOverschie@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Wijkraadsleden Safa Sodirijo en Ada van Noordwijk zijn afwezig

 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 3.a

  Besluit

  Er zijn van verschillende volkstuinverenigingen 4 insprekers aanwezig om zorgen te uiten over o.a. de huurstijging. De waarde op sociaal en ecologisch niveau is benadrukt, zodat de wijkraad dit ook (hoger) op de agenda kan houden/zetten en de verbinding verder kan uitbouwen. Ook is een verdere samenwerking tussen de 6 verschillende volkstuinverenigingen gewenst.

 5. 4
  Ter besluitvorming:
 6. 4.a

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.a

  Besluit

  Akkoord na de volgende toevoegingen/aanpassingen:
  - Het beter benutten van volkstuinen voor recreatieve, groene doeleinden.
  - Toevoegen bij het stuk over de ondertunneling van de A13, verwijzen naar het eerdere initiatiefvoorstel hierover.
  - Bij hoofdstuk 4.4 benadrukken dat de ervaring van 'overlast door drugshandel op straat' in Kleinpolder boven het Rotterdams gemiddelde ligt.

 9. 5.b

  Besluit

  Het advies wat de wijkraad kan geven bij bewonersinitiatieven tussen de 2500 en 20.000 euro komt als vast agendapunt op de agenda van de informele bijeenkomsten. De wijkmanager komt terug op de vraag of de adviezen formeel besloten moet worden in een openbare bijeenkomst. De exacte werkwijze hierin zal later besloten worden door de wijkraad.

 10. 6
  Ter informatie:
 11. 7

  Besluit

  Roelant: vraag om ambtenaren uit het verkeersoverleg en bedrijfscontactfunctionaris uitnodigen bij een informele bijeenkomst van de wijkraad Overschie.

 12. 8
  Sluiting