Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Overschie (formeel)

maandag 24 april 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Tuinieren voor Ouderen (Achterdijk 2A)

Voorzitter
Jeroen van der Steen
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 24 april 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedOverschie@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Wijkraadslid Hannagnes Faber is afwezig.

 2. 2

  Besluit

  Vastgesteld

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 3.a

  Besluit

  Mevr. Ganeshie heeft nog een vervolggesprek met betrokken ambtenaren en de wijkraad zal nagaan of de wijkregisseur een terugkoppeling willen geven.

 5. 3.b
  Mevr. van Nielen m.b.t. video wijkraad m.b.t. terugkoppeling
 6. 3.c

  Besluit

  Bewoners geven aan dat de problemen van onderhuur in Overschie enorm zijn gestegen, nu omliggende wijken wel vallen onder de opkoopbescherming. De wijkraad zal een ongevraagd advies naar het college schrijven, waarin de zorgen van diverse bewoners worden gedeeld. Daarnaast zal Jeroen van der Steen de contactgegevens van de overlastcoördinator delen.

 7. 4
  Ter besluitvorming:
 8. 4.a

 9. 4.b

  Besluit

  Met 6/6 stemmen is Jeroen van der Steen herkozen als voorzitter.

 10. 4.c

  Besluit

  - Maandag 25.09 moet 26.09 worden
  - Locatie december zal Ahoy worden i.p.v. de Lugt, welke al in juni staat.
  Verder akkoord bevonden.

 11. 4.d

  Besluit

  Akkoord bevonden, de wijkraadcoördinator zal het advies laten versturen.

 12. 5
  Ter bespreking:
 13. 5.a

  Besluit

  - Er komt een werkgroep met Roelant Siekman, Latif Lati en (mogelijk) Hannagnes Faber (zelf afwezig gedurende dit besluit).
  - De wijkraad gaat akkoord met het maken van een placemat door mevr. Nicole Broeders.
  - De wijkraad gaat akkoord met het maken van een filmpje hier volgen nog meerdere offertes van voor er een besluit komt.

 14. 5.b

  Besluit

  Geen punten ter bespreking.

 15. 5.c

  Besluit

  Jeroen van der Steen zal contact opnemen met de ondernemer van de avondwinkel, alvorens er een terugkoppeling gegeven kan worden op het gevraagde advies. Komt ter besluitvorming op de agenda van de informele bijeenkomst op 8 mei.

 16. 6
  Ter informatie:
 17. 6.a
  Bewonersinitiatieven
 18. 7

  Besluit

  Mijn Rotterdam: de wijkraadsleden gaan checken wat er wel en niet werkt op dit digitale platform, zodat de wijkraadscoördinator dit kan nagaan.


  4mei: alles is helder m.b.t. de herdenking en de taken van de wijkraadsleden.

 19. 8
  Sluiting