Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Overschie (formeel)

dinsdag 26 september 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Scouting Starrenburg, Delftweg 120

Voorzitter
Jeroen van der Steen
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit uiterlijk 26 september tot 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedOverschie@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Ada en Safa zijn afwezig.

 2. 2

  Besluit

  Akkoord bevonden.

 3. 3

  Besluit

  2 bewoners (nabij het Veerhuiseiland) geven aan dat de prullenbakken hier slecht geleegd worden, maar Overschie in zijn geheel vervuilder lijkt te worden. Opperen het idee of er niet iets op scholen gedaan kan worden aan bewustwording. De wijkraad gaat dit na bij cluster Stadsbeheer, om ook de frequentie hiervan te achterhalen.

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 5
  Ter bespreking:
 7. 5.a

  Er zijn diverse personen aanwezig om hun visie toe te lichten over de toekomst van het Veerhuiseiland, welke ook als pamflet is toegevoegd. Er zijn vragen richting de wijkraad over wat de geluiden in de wijk zijn die zij horen over het Veerhuiseiland.

  Besluit

  De wijkraad geeft als voorbeeld aan dat het Essenburgpark ook door bewoners met succes wordt onderhouden (zelfbeheer), Jeroen zal de contactgegevens hiervan delen. 


  Er zijn bij de wijkraad verder geen verhalen bekend om iets anders met het eiland te willen dan natuurbehoud. Bas oppert een gunstiger maaibeleid vanuit de gemeente, waarbij de insprekers eerder vragen naar dieren die gras eten (bv. koeien/schapen). 


  De wijkraad geeft aan de toekomst en het beleid rondom het Veerhuiseiland mee te nemen n.a.v. de gegeven input, mogelijk door dit ook op te nemen in het jaaractieplan.

 8. 5.b

  • Per 1 oktober krijgt de wijkraad de bevoegdheid te besluiten op aanvragen voor bewonersinitiatieven.
  • Het is mogelijk een mandaat te verlenen aan de wijkmanager tot een bepaald bedrag, volledig of misschien zelfs niet. De wijkmanager moet vooraf instemmen. En er kunnen afspraken worden gemaakt.

  Besluit

  De wijkraad staat open voor aanpassingen, maar wil dit eerst informeel overleggen. Tot het besluit wordt genomen (tijdens de formele bijeenkomst van oktober) blijft de huidige situatie behouden.

 9. 5.c

  Besluit

  De wijkraad is teleurgesteld in de terugkoppeling vanuit mobiliteit over de door hun ingebrachte (mobiliteits)pijnpunten in de wijk. De wijkraadcoördinator gaat terugkoppelen dat een inhoudelijk gesprek tussen mobiliteit en de wijkraad op korte termijn noodzakelijk is.

 10. 5.d

  Besluit

  De wijkaadcoördinator zal een schouw inplannen met Roelant, Jeroen en Hannagnes.

 11. 6
  Rondvraag
 12. 7
  Sluiting
 13. 8
  Besloten: Cluster update cluster MO 8-maands rapportage (Soraya Sitaram)