Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Overschie (formeel)

maandag 22 mei 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Volkstuinvereniging Eigen Hof a/d Overschiese Kleiweg 728

Voorzitter
Jeroen van der Steen
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit uiterlijk 22 mei tot 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedOverschie@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Hannagnes Faber en Latif Tali zijn afwezig.

 2. 2

  Besluit

  Akkoord bevonden.

 3. 3

  Besluit

  Geen insprekers.

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 4.b

 7. 4.b

  Besluit

  Voorzitter Jeroen van der Steen zal de zinsopbouw iets aanpassen en een nieuwe versie mailen naar de wijkraadcoördinator, waarna het ongevraagde advies richting het college gestuurd zal worden.

 8. 5
  Ter bespreking:
 9. 5.a

  Besluit

  - Intro: ander lettertype (zelfde lettertype als wat er in de cirkels staat).
  - De titel moet zijn: Wijkakkoord Overschie.
  - Illustratie museum ruilen met woningblok (dat mag naar achter).
  - Illustratie van een volkstuin toevoegen.
  - Illustratie Veerhuis naar voren halen.
  - Teksten uitbreiden op achterkant met toevoegen '23 en '26 + toevoegen logo wijkraad Overschie. Dit aangevuld met tekstuele bullenpoints uit het wijkakkoord. Dit tekstvoorstel zal Roelant Siekman aanleveren.
  - De flyer zal (indien mogelijk dubbelzijdig) geprint worden en ingestoken worden in het wijkblad 'Natuurlijk in Overschie' (editie van juni).


 10. 5.b

  Besluit

  Roelant Siekman plant een meeting in met de werkgroep communicatie van de wijkraad Overschie betreft de inhoud van de video (met haakjes naar het wijkakkoord). Hierna zal de gehele wijkraad een draaidag inplannen in de eerste week van juni. Roelant Siekman zal dit inplannen met video maker Vera van Nielen en alle wijkraadsleden.

 11. 5.c

  Besluit

  Jeroen van der Steen zal een concept advies schrijven. Dit komt ter besluitvorming op de agenda van de informele bijeenkomst.

 12. 6
  Ter informatie:
 13. 6.a

  Besluit

  Indien het besluit formeel genomen is dat de bewonersinitiatieven op deze manier gaan verlopen per september, zal de wijkraad inhoudelijk een gepaste werkwijze bespreken en vaststellen.

 14. 7

  Besluit

  - De wijkraadcoördinator heeft vakantie van 30.05 t/m 12.06. De wijkraadsleden kunnen voor vragen terecht bij de wijkraadcoördinator van Hillegersberg/Schiebroek.
  - Safa Sodirijo geeft aan meer taken te willen doen voor de wijkraad. Dit wordt een agendapunt ter verdere bespreking tijdens de informele bijeenkomst van de wijkraad.
  - Bas van Vliet geeft aan dat inspreken in de raad/commissie nuttig is en er goed in de gaten moet worden gehouden wanneer deze zijn en wat de onderwerpen zijn.
  - Na vraag van Roelant Siekman checkt de wijkmanager of er bij 2e hogenbanweg het volgende uitgevraagd kan worden:
  1. Of er een geluidsmeting plaats kan vinden n.a.v. wegverharding.
  2. Of deze weg die in aanmerking kan komen om de snelheid eventueel te verlagen van 50 km/u naar 30 km/u.
  - De wijkraad zal n.a.v. een vraag vanuit het 4/5-mei comité dat de wijkraad geen financiële middelen heeft om bij te dragen aan de aanschaf van Stolpersteine stenen in Overschie.
  - Update n.a.v. commissievergadering waarbij Tennis in Overschie op de agenda stond en waar Roelant Siekman heeft ingesproken. Er zijn 2 mogelijke alternatieve locaties, maar hier is op dit moment nog niets inhoudelijk over te zeggen.
  - Roeland Siekman geeft aan dat er 1 ambtenaar verantwoordelijk is voor alle wijkbussen in Rotterdam. Een inhoudelijke voortgang volgt.

 15. 7.a
  Voortgang jaaractieplan bespreking clusters - 03.07.2023
 16. 8
  Sluiting