Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Overschie (formeel)

maandag 21 augustus 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Speeltuin Levenslust a/d Kedichemstraat 1

Voorzitter
Jeroen van der Steen
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit uiterlijk 21 augustus tot 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedOverschie@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Besluit

  Vastgesteld.

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4

  Besluit

  Vastgesteld.

 5. 4.a

 6. 4.b

  Besluit

  Inspreker en tevens bezoeker van (volks)tuinvereniging Zestienhoven spreekt in, o.a. om ook het belang van het ontstaat en het nut hiervan, mee te nemen in het advies. Er heerst gevoelsmatig een negatieve stempel op volkstuinen binnen de gemeente Rotterdam, zeker in vergelijking met andere grote steden in Nederland. Meneer geeft aan het advies vanuit de wijkraad Hoogvliet ook te lezen. De wijkraad gaat een advies schrijven en neemt input hierin, voor zover mogelijk, mee.


  Safa Sodirijo zal een concept advies schrijven, de deadline voor de definitieve versie van het advies dient 8 september verzonden te zijn.

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.a
  Nieuwe werkwijze (kleine) bewonersinitiatieven per 01.09.2023
 9. 5.b

  Besluit

  Indeling is bekend en afgestemd binnen de wijkraad.

 10. 5.c

  Besluit

  Jeroen gaat proberen deze afspraak in te plannen in Museum Overschie (18/09 van 16:00 / 16:45 uur).

 11. 6
  Ter informatie:
 12. 6.a
  Bewonersinitiatieven
 13. 7

  - uitreiken van de Overschiese penning (Roelant)
  - Vera van Nielen filmpjes
  - Parkeertelling
  - Vakantie wijkraadcoƶrdinator

  Besluit

  - Ada zal de representatieve taken blijven uitvoeren, wanneer er niemand is aangedragen om de Overschiese penning uit te reiken, zal er binnen de wijkraad gevraagd worden wie deze uitreiking op zich wil nemen.
  - Roelant zal de laatste feedback geven aan Vera, waarna de (korte) filmpjes afgerond kunnen worden.

 14. 8
  Sluiting